Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 026_Noc v skole

NOC V KOLE
Da 25.06.2018 v pondelok prili deti prvho stupa do koly prichystan na noc v kole, ktor sme si nazvali ako Indinsku noc. V popoludajch hodinch vetko zaalo vrobou indinskych eleniek, bez ktorch by to nelo. Kad si svoju elenku vyrobil sm, vymaoval a ozdobil farebnmi perami. Takto vystrojen sme sa nauili tancova indinsky tanec, pri ktorom sme predviedli pohybov nadanie. Po tanci sme sa pobrali na kolsk dvor, kde sme z prrodnn vytvrali indinske obrazce. Kad bol vemi aktvny a spolon dielo sa vydarilo na vborn. Jasn, e kadmu vyhladlo a tak sme si pripravili veeru opeen na ohni. Veru kadmu chutilo. S najedenmi bruchami, sme si nafkali svetielkujce balniky a vetci spolu s perfektnou nladou vypustili do sveta lampin astia. Nech let a rozsieva astie vade. S naimi balnikmi, dobrou nladou a a spevom sme sa pobrali v tme na non pochod naou dedinou. Krsne unaven po prchode do koly, sme sa pripravili na spanie. Kto vldal pozeral rozprvku premietan na pltne, kto nie, s dobrm pocitom na dui zaspval schovan v spacku. Rno sme zaali super rozcvikou, po ktorej ns v kolskej jedlni akali chutn raajky, ku ktorm nm tety kuchrky uvarili vborn ajk. akujeme aj meteorolgom za to, e po tak upranch doch nm zaslali ksok indinskeho slnka.
D. Viarsk
26.6.2018