Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 033_Muzeum Andyho Warhola

Za Andym Warholom
Da 22.5.2018 sme sa s naimi vyuujcimi vtvarnej vchovy, vchovy umenm, dejepisu a informatiky vybrali za Andym Warholom do Medzilaboriec. Cestovali sme spojovm autobusom a vystpili sme priamo pri mzeu. Mzeom ns sprevdzala ikovn lektorka, ktor nm rozprvala o vzniku mzea, o rodine Andyho Warholu a aj o jeho tvorbe. Prejs mzeom a absorbova vetky tie poznatky bolo naozaj vyerpvajce. Odmenou za nau vytrvalos bola horca okolda pri vstupe do mzea a fotky s Andym pred mzeom. Nvteva Mzea Andyho Warholu v Medzilaborciach bola naplnovan pre iakov 7. a 8. ronka. Napokon sa k nm pridali aj piataci a ani t neutovali, e sa nieo nov dozvedeli nielen z regionlnych dejn, ale aj o modernom umen. Bolo to super!
Aneta Cipkov, 7. ronk