Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 035_Mlady zachranar

Súťaž mladých záchranárov SČK
Dňa 24. mája 2018 sme sa zapojili do Súťaže mladých záchranárov SČK. Súťaž prebiehala v centre mesta Stropkov. Našim hostiteľom bol Územný spolok Slovenského červeného kríža vo Svidníku, ktorý bol aj hlavným organizátorom okresnej súťaže.
Cestou do Stropkova sme si zopakovali pravidlá poskytovania 1. pomoci. Za školu sme vytvorili družstvo z I. stupňa, ktoré tvorili žiaci 2. ročníka pod vedením Mgr. Ivety Skysľakovej a za II. stupeň súťažilo družstvo záchranárov zo 7. ročníka pod vedením PaedDr. Anny Komišákovej. Súťaž pozostávala z teoretických vedomostí o 1. pomoci a histórii a súčasnosti SČK, ktoré vyhodnotili na 1. stanovišti pri fontáne. Na stanovištiach 2.-5. sme museli prakticky poskytnúť 1. pomoc. Okrem kardiopulmonálnej resuscitácie sme si museli poradiť s ošetrením zlomenín, krvácania, stabilizovanou polohou, poranením brušnej dutiny, protišokovou polohou. Okrem zhodnotenia situácie a celkového vyšetrenia prvotných a druhotných príznakov, sme museli zavolať aj na číslo 155 alebo 112 a privolať odbornú zdravotnú pomoc.
Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Čas sme si krátili v bagetérii, kde sme dostali za odmenu bagetu a kúpili sme si kofolu. Dobre sme si pochutili aj na čerstvej zmrzline na námestí. A prišlo na rad vyhodnotenie. Z 13 súťažných družstiev sme sa tešili peknému 3. miestu, medailám na hrudi a darčekovej taške, kde sme si našli množstvo pekných a praktických darčekov. Všetci sme si užili pekný a slnečný deň a domov sme si odniesli množstvo príjemných zážitkov. Veríme, že o rok to dáme na 1. miesto.
Marta Drozdová, 7. ročník