Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 037_BIO D

Biologick olympida D
25. aprla 2018 v priestoroch CZ v Stropkove prebiehala posledn biologick olympida v tomto kolskom roku v kategrii D. Nau kolu reprezentovali 3 snaiv iestaky. V praktickej asti sae pozorovali tulipn a ppavu. V teoretickej asti sa popasovali s vedomostnm testom. Najspenejou rieitekou bola Kamilka Bandiov, ktor obsadila 5. miesto. Sarah Viarsk a Sofia Zavack si vedomosti ete musia doplni, aby ich mohli lepie zroi o rok.
PaedDr. Anna Komikov