Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 038_Vona jari

Va jari
Poas mesiaca aprl /mesiaca lesov/ sme hodiny prrodovedy, biolgie, vtvarnej vchovy a vchovy umenm venovali pobytu v prrode. V okol koly mme nielen pekn miesto na opekanie s ohniskom a lavikami, ale kad de meniaci sa lesn a lny ekosystm. Pri chutnej opekanej klobske sme si povedali o vzname lesa, zakladan oha v prrode, vyrobili sme si vlastn hasiace prstroje, spoznvali sme byliny, dreviny, bezstavovce a stavovce v naom blzkom okol. Vyistili sme im domov vyzbieranm odpadkov, ktor sme v priestoroch kolskho arelu nali.
tvrtci, piataci, iestaci, siedmaci, smaci, deviataci