Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 042_Hasicska stanica

Hasisk stanica Stropkov
Da 3.5 2018 sme navtvili Hasisk stanicu v Stropkove. Zazvonili sme a slune akali. N pohla zaujal iernobiely psk. Hne sme ho beali pohladka. Pani hasii nm povedali, e je to tulk. Ke ho zaali kmi, tak k nm chodil pravidelne a u nich napokon ostal. Dali mu meno Boby. Presunuli sme sa k autm. Najprv sme si vypouli nieo z histrie hasiov a potom sme dostali podrobn vklad o prci hasiov, hasiskch autch a ich vybaven. Zistili sme, e rebrk na hasiskch autch m 30 metrov. Ukzali nm aj zchrann ln a ternne tvorkolky. Niektor sme sa na nich povozili. Ostatn zatia otestovali vzduchov bombu. Rozlili sme sa a odili sme pln zitkov na zmrzlinu a domov.
Katarna Gramatov, 7. ronk