Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 046_Slavik Slovenska

Slvik Slovenska 2018 kolsk kolo
Vemi ns te, e deti v naej kole maj talent nielen na port, i prrodovedn predmety, ale i na hudbu a spev. Da 24. aprla 2018 sa v naej kole uskutonilo kolsk kolo spevckej sae Slvik Slovenska. Zastnilo sa ho 23 spevkov a spevok, ktor saili v troch kategrich. Kad saiaci spieval dve udov piesne. Ich snahu sme vyhodnotili nasledovne:
_________I. kategria
___1. miesto Simona Svkusov 2. ro.
___2. miesto Jaroslava Barayov 3. ro, Laura Tomkov 2. ro.
___3. miesto Dagmara Valenkov 1. ro., Dominika panurov 2. ro.
___Cena poroty: Barbara Valenkov
_________II. kategria
___1.miesto Jlia Vageov 6. ro
___2.miesto Sarah Viarsk 6. ro. Ema Janiinov 5. ro.
___3.miesto Adrin Panura 4. ro., Denis Olernik 4. ro.
___Cena poroty: Dominik Gundzik 5. ro. Sofia Zavack 6. ro.
_________III. kategria
___1.miesto Zuzana Vasilenkov 7. ro.
___2.miesto Katarna Gramatov 7. ro.
___.miesto Vanesa Hegedusov 7.ro.
Vetkm spevkom a milovnkom udovej piesne akujeme za umeleck zitok, postupujcim Julke,Zuzke a Simonke drme palce, aby na obvodnom kole vetkch presvedili, e rady a dobre spievaj.
Dievat nesklamali, vyspievali si vborn strieborn psmo. Blahoeme!