Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 049_Hrabeme, vozime, pomahame 

Hrabeme, vozíme, pomáhame
V jedno jarné pondelkové popoludie sme sa podujali pomôcť pri údržbe a skrášľovaní nášho areálu. Slniečko svietilo, hrable nám svedčili, fúriky vozili a lístie zpod plota mizlo, aby tráva rýchlo rástla.
Členovia pohybového a prírodnovedného krúžku