Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 053_Vesmir ocami deti 

VESMÍR OČAMI DETÍ
XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

Súťaž prebehne v dvoch etapách:
1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské kolo

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2018 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je predbežne naplánované na 10. apríla 2018.
Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

Do okresného kola boli z našej školy zaslané tieto práce žiakov: