Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 054_Kurz 1.pomoci 

Kurz 1. pomoci
Nielen žiaci siedmeho ale aj štvrtého a piateho ročníka vo štvrtok 15. februára 2018 absolvovali kurz 1. pomoci. Hlavnými lektormi boli študenti zo Strednej zdravotníckej školy sv. Samaritána vo Svidníku pod dohľadom svojich vyučujúcich. Všetci si na figuríne vyskúšali masáž srdca a umelé dýchanie, poskytli 1. pomoc pri dusení, počúvali fonendoskopom ako bije ich srdce a ako dýchajú. Zaujímavé boli obväzové techniky a stabilizovaná poloha. Všetkým zúčastneným sa takáto akcia veľmi páčila.
PaedDr. Anna Komišáková