Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 058_BIO olympiada 

Obvodné kolo biologickej olympiády
Tohtoročné obvodné kolo biologickej olympiády v kategórii C nám prinieslo 3 úspešné riešiteľky v teoreticko-praktickej časti a 3. miesto v projektovej časti súťaže. Súťaž prebiehala 8. februára 2018 v CZŠ v Stropkove. Dievčatá z 9. ročníka Mária Barbora Kuzmová, Terézia Vageľová a Juliána Vasilenková sa popasovali o umiestnenie medzi svojimi rovesníkmi z okresu Stropkov a Svidník. Pozorovali dužinaté plody rastlín a riešili vedomostný test z botaniky, zoológie a ekológie. Odmenou pre nich bolo sladké posedenie v cukrárni Amfora a body navyše k prijímaciemu konaniu na stredných školách.
3. miesto urobilo radosť ôsmačke Kataríne Kakarovej za jej pozorovanie, spracovanie pozorovania a prezentovanie vlastnej práce na tému „ Zajac domáci“. Okrem pekného diplomu ju potešila aj poukážka na nákup knihy v Kníhkupectve Hviezdoslav a stretnutie s kamarátkami z iných škôl.
Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.
PaedDr. Anna Komišáková