Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 060_Tancuj a tvor 

Tancuj a tvor
V čase príprav na školský karneval sme mali možnosť tancovať a tvoriť s metodikmi z POS Svidník. Žiaci 2., 3., 5. a 6. ročníka sa v rámci hodín hudobnej a pohybovej prípravy naučili abecedu ľudového tanca pod vedením umeleckého vedúceho FS Makovička, p. Štofu.
Hodiny výtvarnej výchovy strávili štvrtáci a piataci pod vedením p. Petríkovej v tvorivej dielni. Za pomoci štyroch šiestačiek a našich asistentiek si žiaci vymodelovali sadrové odliatky vlastnej tváre, ktoré si potom farebne sprejmi, pierkami a stužkami dotvorili.
PaedDr. Anna Komišáková