Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 063_Saliansky Matko

aliansky Mako - kolsk kolo
Da 17. janura 2018 sa uskutonilo kolsk kolo sae v prednese povesti pod nzvom aliansky Mako. Vetkm zastnenm patr pochvala za svedomit prpravu a vborn vkon pri prednese. Vazom blahoelme. iaci, ktor obsadili prv miesta postupuj do okresnho kola, ktor sa uskuton 25.1.2018.
_________Vyhodnotenie:

_________I. kategria (2.-3. ronk)
___1. miesto Barborka Pavlkov (3.ro.)
___2.miesto Marianka Suvkov (2.ro.)
___3.miesto Miko Darivk (3.ro.)

_________II. kategria (4.-5. ronk)
___1. miesto Mat Kundrt (4.ro.)
___2.miesto Tom Valenk (4.ro.)
___3.miesto Terezka Nogov (4.ro.)


Okresn kolo sae aliansky Mako J.C. Hronskho

Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove zorganizoval 25.1.2018 v Mestskej kninici v Stropkove sa v prednese povesti. Okresnho kola sa zastnilo 14 saiacich z smich kl stropkovskho okresu.
Nau kolu reprezentovala v prvej kategrii Barborka Pavlkov (3.ro.), ktor obsadila 1.miesto a v druhej kategrii Mat Kundrt (4.ro.), ktor zskal 2. miesto. Blahoelme a Barborke drme palce na krajskom kole.
Mgr. Andrea Gonosov

Sa v prednese slovenskch povest
Krajsk kolo obbenej sae aliansky Mako J. C. Hronskho sa uskutonilo 21. februra 2018 v priestoroch Zkladnej koly na Mjovom nmest v Preove. Toto umeleck podujatie sa konalo v naom krajskom meste u po dvadsiaty piaty krt.

V prednese slovenskch povest sa predstavilo 36 talentovanch iakov z 12 okresov Preovskho kraja, ktor saili v troch vekovch kategrich. Vetci boli vborne pripraven a preukzali vysok umeleck rove a profesionalitu.

Nau kolu reprezentovala tretiaka Barborka Pavlkov povesou s nzvom Studa kra Mateja. Sae takhoto rozmeru sa zastnila sce ete len po prv krt, avak jej recitcia bola bez trmy, prirodzen a krsna. Napriek tomu, e si z tejto sae diplom nepriniesla, zskala nepochybne nesmierne vek ivotn sksenos.

akujeme Barborka, bola si naozaj vborn!
Mgr. Andrea Angeloviov