Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 097_Europsky tyzden sportu

Eurpsky tde portu 2017
Tret ronk celoeurpskej aktivity Eurpsky tde portu sa v tomto roku konal od 23. do 30. septembra. V rmci Eurpy sa do ET zapojilo 32 krajn. Na Slovensku si zaportovalo viac ako 155 000 det a dospelch.
My sme sa do tohto tda portu zapojili turistickou vychdzkou do obce Bystr. Poas oddychu sme sa dozvedeli nieo z histrie a zvyklost bystrianskej cerkvi.
iaci 1. - 4. ronka