Fotogaléria Fotogaléria > > 2018-2019 > 00087_Ochrana života a zdravia, 1. a 2. r 

Ochrana života človeka a jeho zdravia
Pod týmto náročnejším názvom sme objavili veľmi zaujímavé vyučovanie. Naučili sme sa napríklad:
___-signál "Všeobecné ohrozenie",
___-ako postupovať pri úniku z budovy školy,
___-nasadiť si detskú ochrannú masku,
___-signál "Horí",
___-kde máme v škole hasiace prístroje,
___-telefónne čísla záchrany,
___-obsah lekárničky,
___-ošetriť drobné poranenia, uštipnutia hmyzom, vretenicou,
___-poznať jedovatého hada, jedovaté huby
___-orientovať sa v obci na základe dôležitých objektov,...
Bolo to naozaj nezvyčajne zaujímavé učenie.
1. + 2.