Fotogaléria Fotogaléria > > 2018-2019 > 013_BIO olympiáda 

BIO olypmpiáda
25. apríla 2019 sa v priestoroch CZŠ v Stropkove uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. V kategórii D súťažili šiestaci a siedmaci zo základných škôl okresu Stropkov a Svidník. V prakticko-teoretickej časti súťaže si svoje vedomosti a praktické zručnosti zmerali žiačky 7. ročníka Kamila Bandiová, Júlia Vageľová, Sofia Zavacká a Sarah Viňarská. Všetky štyri súťažiace sa stali úspešné riešiteľky. Najlepšie umiestnenie v celkovom hodnotení dosiahla Kamila Bandiová, umiestnila sa na peknom 3. mieste v silnej konkurencii rovesníkov. Gratulujeme!
PaedDr. Anna Komišáková