Fotogaléria Fotogaléria > > 2018-2019 > 017_Danka a Janka u druhákov 

Danka a Janka
Našim rodičom sú Danka a Janka veľmi známe, ale vďaka nášmu čítaniu knihy o Danke a Janke si opäť zaspomínali na svoje školské časy. Na súdružky učiteľky, pionierov, na prvomájový sprievod. My sme sa naoplátku zoznámili s bývalými osloveniami, pomenovaniami i tradíciami.
Príbehy Danky a Janky sa nám veľmi páčili, boli nášmu srdcu skutočne blízke. Dokonca máme v triede sestričky dvojičky, ktoré sa na Danku a Janku aj celkom podobajú a zažili sme s nimi už nemálo zaujímavých zážitkov.
Samotné čítanie bolo super. Po každej prečítanej kapitole nás čakali pracovné listy s úlohami. Za ich správne a tvorivé riešenia sme získavali body. Po dočítaní celej knihy, vyhodnotení všetkých pracovných listov, čitateľských denníkov prišlo na rad dlhoočakávané odmeňovanie. Hlavná cena - DEŇ BEZ DOMÁCICH ÚLOH (kedykoľvek použiteľný poukaz) - bol udeľovaný takto:
____________TOP čitateľ - 4 poukazy (najvyšší počet bodov) - HUGO
____________zlaté pásmo - 3 poukazy (99-90% úspešnosť) - SAMKO, NELKA,NATÁLKA
____________strieborné pásmo - 2 poukazy (89 - 80% úspešnosť) - VLADKA, ŠIMON, DAŠKA, VIKI, BAŠKA
____________bronzové pásmo - 1 poukaz (79-70% úspešnosť).
Druháci
Chválim všetkých žiakov za odhodlané nasadenie pri čítaní a plnení úloh. Každodenná prítomnosť Danky a Janky v škole nás všetkých obohatila a veľa naučila. A na záver by som chcela citovať našu Dašku, ktorá pri vracaní knihy do školskej knižnice povedala:
___ "Danka a Janka mi budú riadne chýbať. Už som si na nich zvykla."
Mgr. R. Široká