Fotogaléria Fotogaléria > > 2018-2019 > 037_Hudobná tvorivá dielňa 

Hudobná tvorivá dielňa
V pondelok 11. februára 2019 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Havaj v čase od 12.00 – 15.00 uskutočnila Hudobná tvorivá dielňa pod vedením Mgr. Anny Knežovej, vedúcej FS Stropkovčani a dlhoročnej vedúcej FS Stropkovčan. Žiaci, ktorí majú kladný vzťah k hudbe, ale najmä k spevu sa predviedli jednou ľudovou (slovenskou, rusínskou alebo šarišskou) piesňou v sólo alebo skupinovom prevedení. Cieľom tejto akcie bolo nielen spríjemnenie fašiangového popoludnia, ale aj podchytenie šikovných a talentovaných deti. Účasť detí bola naozaj hojná a piesňový repertoár pestrý.
Ďakujeme tete Anke za čas, ktorý si na nás našla a našim talentovaným deťom za naozaj krásny spev.
Mgr. A. Angelovičová
13.2.2019