Fotogaléria Fotogaléria > > 2018-2019 > 096_BIO a VYV 5

BIO a VYV 5
Tepl septembrov stredu sme vyuili vo svoj prospech a tak sme sa po 3. vyuovacej hodine vybrali spojovm autobusom aj s p. u. Komikovou do Stropkova. Najskr sme si prezreli obnoven Grckokatolcky chrm sv. Cyrila a Metoda. Tu sme sa dozvedeli, o s maby, fresky, mozaika a ikony. Vzdobu sme si porovnali hne s rmskokatolckym kostolom veda ZOO, pre ktor s typick sochy. Najvia zbava bola v ZOO parku, kde sme si prezreli zvierat. Tie sme mohli aj kmi. Dali sme si pohr horcej okoldy a zahrali sme sa na hojdakch a preliezkach. Nae kroky potom smerovali do katiea a kultrneho strediska. V rmci hodn vtvarnej vchovy sme navtvili poplnerov vstavu. Historick a kultrne pamiatky sme si relne pozreli v meste a potom na vstave z leta pod nzvom Karpatsk vtvarn plenry. Pila sa nm aj vstava vtvarnch prc insitnho maliara Miroslava Potomu. Kad z ns si vybral svoju naj prcu. Obdivovali sme prrodu, pestros farieb a znme miesta. Samozrejme nae putovanie sa nezaobilo bez dobrej zmrzliny, chutnho kola a nkupov pre tvornohch milikov.

V stredu 12.9.2018 sme po 3. vyuovacej hodine cestovali spojovm autobusom do Stropkova. Vystpili sme na autobusovej zstavke a krali najskr do Grckokatolckeho chrmu sv. Cyrila a Metoda. Tu sme si povedali o s ikony, maby, fresky, vitre. Vzdoba tohto obnovenho chrmu sa nm vemi pila. Vonku sme mali vhad na pravoslvny chrm. Navtvili sme ete rmskokatolcky kostol veda ZOO a tu sme mohli vidie, e takto kostol zdobia sochy. Najviac sme sa vak teili do ZOO parku. Pozdravili sme a nakmili zvierat a do stosti sme sa vyantili v zbavnom parku. Oddchli sme si v cukrrni a potom sme si pozreli vstavu z Karpatskho vtvarnho plenra v katieli. Pani uiteka ns zobrala ete na vstavu insitnho maliara zo Strona Miroslava Potomu, ktorho vtvarn prce sme mohli porovna s tvorbou Martina Papa zo Srbska. Zaujali ns pestr farby, prroda a kultrne pamiatky, ktor sme poznali. Kad si vybral svoj najkraj obraz. Odmenou boli nkupy pre naich tvornohch milikov a chutn zmrzlina.
piataci