Fotogaléria Fotogaléria > > 2019-2020 > 153_Apríl mesiac lesov 20 

Apríl - mesiac lesov
Apríl poznáme síce ako mesiac bláznivý, ale aj ako mesiac lesov.

Určite nielen v apríli, ale aj po celý rok by sme mali myslieť na to, ako chrániť a udržiavať naše lesy pekné a čisté. Práve ony sú totiž domovom nielen pre stromy a rastliny, ale samozrejme aj pre veľké množstvo menších, či väčších živočíchov.

Naši šiestaci tento mesiac výtvarne stvárnili takto.
A.A.