Fotogaléria Fotogaléria > > 2019-2020 > 155_Učenie doma > Chémia 

Šikovní a zodpovední žiaci sú našou odmenou
Takto si pomáhame na chémii.

- vypracované odpovede na otázky do zošita písomnou formou
- online testovanie v programe Alf s vysokou úspešnosťou
- sprístupnené učivo pre žiakov na tému : Alkoholy a fenoly - WORD, využívam aj Excel alebo Power Point
PaedDr. A. Komišáková

PS 1: Nádherné prezentácie z BIO 9 na tému Usadené horniny - Marta, Zuzana, vypracované učivo - Katka.