Fotogaléria Fotogaléria > > 2019-2020 > 158_Hviezdoslavov Kubín 

Hviezdoslavov Kubín
V tomto čase už pravdebodobne všetky zákadné školy na Slovensku prostredníctvom školských kôl zahájili 66. ročník súťaže a prehliadky umeleckých prednesov poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

U nás sme otvorenie tejto súťaže zrealizovali 10. marca. Vyjadriť vlastné pocity, záujmy, názory i postoje prostredníctvom umeleckého prednesu sa podujalo 13 recitátorov - prvostupniarov.

Ich umelecký výkon ocenila odborná porota následovne:

_________I. kategória - poézia

______1. miesto___Adam Piasecký, 2. roč.
______2. miesto___Barbara Valenčíková, 3. roč.
______3. miesto___Nela Hajtolová, 4. roč.
______Cena poroty___Matej Jančišin, 2. roč.
Pekný umelecký prednes predviedli aj druháčka Nina a tretiačka Dagmara Valenčíkové.

_________I. kategória - próza

______1. miesto___Petronela Kmeťová, 3. roč.
______2. miesto___Šimon Škurla, 3. roč.
______3. miesto___Simona Svákusová, 4. roč.
______Cena poroty___Dominik Hrib, 2. roč.
Porotu zaujali aj prednesy tretiačky Vladimíry Tupyovej a štvrtáka Tomáša Bandiho.

Adamovi a Petronele držíme palce na okresnom kole a všetkým súťažiacim prajeme ešte veľa pekných zážitkov pri rozvíjaní svojich predstáv, emócií a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri zdokonaľovaní reči, výrazu i kontaktu s publikom.
11.3.2020