Fotogaléria Fotogaléria > > 2019-2020 > 170_Moja obec 

Moja obec
Dnešná hodina vlastivedy pozostávala z prezentácii obcí, v ktorých žijú naši žiaci.

Každý žiak nám o svojej obci povedal základné, avšak zaujímavé informácie. Ako vyzerá erb, ako sa volá pohorie, rieka, či prírodná alebo historická pamiatka obce i okolia. Bolo to veľmi zaujímavé počúvanie a neskôr i diskusia.

Na záver dávam do pozornosti vlastné postoje žiakov - tretiakov k ich obciam, pretože ich návrhy na vyplepšenia života v obci sú veľmi tvorivé a zaujímavé.
uč. R.Š.