Fotogaléria Fotogaléria > > 2019-2020 > 179_Váhy 

Váhy
Na hodinách fyziky spoznávame vlastnosti kvapalných, plynných a pevných látok na základe zaujímavých pokusov, ktoré si veľakrát vyžadujú aj našu domácu prípravu. Po meraní objemu kvapalín a plynov prišla na rad hmotnosť. Na jej meranie sme si zhotovili vlastné rovnoramenné váhy.
šiestaci