Fotogaléria Fotogaléria > > 2019-2020 > 184_Rozprávkové vretienko 

Rozprávka čarom dýcha...
...otvára nové svety, nepoznané krajiny a hrdinov, prináša dobro i zlo, spája bohatstvo s chudobou.
Aj našich žiakov spojila rozprávka v umeleckej súťaži s názvom Rozprávkové vretienko.
V tomto školskom roku sa jej zúčastnili žiaci I. stupňa vo veľmi hojnom počte. Recitátori predviedli nielen svoj talent a recitačné schopnosti, ale i nesmiernu odvahu predstúpiť pred porotu a poslucháčov. Úroveň ich prednesu bola ozaj veľmi vysoká. Spomedzi všetkých dvanástich recitátorov si predsa len štyria z nich zaslúžili väčšiu pozornosť poroty a umiestnili sa nasledovne:
___1. miesto - Barbara Valenčíková (III.ročník)
___2. miesto - Marianna Suváková (IV.ročník)
___3. miesto - Adam Piasecký (II. ročník)
___Cena poroty – Sarah Somsiová (II. ročník)
Na okresnom kole tejto súťaže našu školu reprezentovali dievčatá umiestnené na prvých dvoch miestach. Obe svoje rozprávky predniesli nádherne. Marianka Suváková s rozprávkou O Červenej Čiapočke od Ľubomíra Feldeka zabodovala a získala krásne 1. miesto.
___Ďakujeme dievčatká za reprezentáciu našej školy.