Fotogaléria Fotogaléria > > 2020-2021 > 45_Strava - dotácie 2021-2022

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022
Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

• zákon č. 417/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách
      www... a

• zákon č. 257/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
      www...

Konsolidované znenie zákona o dotáciách v znení účinnom od 01.08.2021 je zverejnené v zbierke zákonov SR:
      www...

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
Viac si prečítate kliknutím/otvorením PDF dokumentov nižšie.
23.7.2021