Fotogaléria Fotogaléria > > 2020-2021 > 46_Originálne poďakovanie štvrtákov pani učiteľke

Originálne poďakovanie štvrtákov
Byť triednou učiteľkou na 1. stupni je veselé, zaujímavé i akčné. Avšak zažiť poďakovanie rodičov a detí na konci štvrtého ročníka s hlbokou myšlienkou bolo pre mňa neopakovateľným zážitkom. Deti mi vlastnými rukami nádhernú spomienku utkali , verše od unikátne tvorivej mamičky zarecitovali, rodičia knihu spomienok vytvorili a tiež plodivou jablonkou ma obdarovali.

A to všetko žiaci zosnovali u nás v triede, kde som vždy prítomná (aj cez prestávky). No vôbec som to nespozorovala. Netušila som aké krásne dielo pripravujú. Boli tak zohratí a nenápadní, že som v deň obdarovania skoro spadla z nôh, slzy šťastia vyronila a nekonečnú radosť v srdci prežívala.

Ďakujem rodičom, žiakom, kolegyňo-mamke, tete Adi i všetkým ďalším, ktorí sa na tomto krásnom zážitku pre mňa podieľali. Už tretí deň ho v spomienkach opakovane prehrávam, strihám, každú drobnosť do pamäte ukladám.

V galérii ponúkam zopár fotozáberov z filmového záznamu o tkaní nádhernej spomienky (to bolo ďalším prekvapením).
Neopísateľne šťastná tr. uč. Široká