Fotogaléria Fotogaléria > > 2020-2021 > 54_Deň detí, 2. a 3. ročník 

Očakávaný Deň detí
Dňa 1.6.2021 sa pri našej škole uskutočnil MDD. Žiaci 2. a 3. ročníka sa potešili návštevou hasičskej zbrojnice, kde ich privítal pán starosta, ktorý im ukázal hasičské auto s celou výbavou. Všetci si mohli vyskúšať hasičské oblečenie, prilby a prácu s hasičským náčiním. Najkrajším zážitkom pre žiakov bolo absolvovať jazdu na hasičskom aute. Dopoludnie sme si spestrili rôznymi aktivitami- hod kriketkou do diaľky, skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, streľba hokejkou pomedzi fľaše do brány. Za aktivitu boli žiaci odmenení sladkosťami, balíček a malinovku žiakom zabezpečili rodičia. Celé dopoludnie bolo pre žiakov plné zážitkov.
Vaši vyšantení druháci a tretiaci