Fotogaléria Fotogaléria > > 2020-2021 > 59_A bola svadba

A bola svadba...
Bolo to dávno, pradávno. Vtedy bol v Havaji starostom Matej.
___Jedného dňa si povedal, že je načase, aby sa jeho najmladší syn Jožo oženil. Nachystal mu tri aerodynamické šípy, nech mu ukážu smer. Vystrelil prvý, druhý, no, keď vystrelil tretí šíp smerom na Staškovce, ten veselo zacvendžal a trafil nádhernú žabu. Jožo k nej podišiel a sladkými ústočkami ju pobozkal.
___A tu - div divúci! Zo žaby sa zrazu stala krásna dievčina - Matilda. Jožo ju zobral na ruky a odniesol si ju do Havaja. Keď to starosta uvidel, zaradoval sa a vystrojil im svadbu, na korú pozval celú dedinu, rodinu a nezabudol ani na tetku z Oľky. Všetci tancovali, jedli a pili až do rána.
Hugo Angelovič, 4. ročník

V projekte "A bola svadba" štvrtáci výborne odprezentovali svoje výtvarné, pracovné i pisateľské zručnosti. Tak nech sa páči, ponúknite sa našou tvorivou a veselou atmosférou, dajte niečo "na tanier" i koláčik ochutnajte.
Štvrtáci