Fotogaléria Fotogaléria > > 2020-2021 > 64_Deň učiteľov u štvrtákov

Deň učiteľov
V pondelok sme si na hodine čítania pripomenuli deň učiteľov.

Najprv sme sa zoznámili s Jánom Amosom Komenským - rozobrali myšlienku o výchove, ktorá je súčasťou našej školy dlhé roky a umiestnili si jeho bustu na čestné miesto v triede.

Po krátkom vzdelávacom úvode prišla na rad zábavná skupinová aktivita - prieskum. Štvrtáci v ňom odpovedali na 4 jednoduché otázky a výtvarne vystihli p. učiteľky.
RŠ a AA
31.4.2021