Fotogaléria Fotogaléria > > 2020-2021 > 73_Plán otvárania škôl 

Návrat žiakov do škôl
Žiaci 1. - 4. ročníka sa budú v termíne 11. - 18. 1.2021 vzdelávať dištančne (doma) podľa rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený na stránke školy do 8. 1. 2021.

O prípadných zmenách o návrate do školy a o testovaní na Covid-19 vás budeme informovať na stránke školy prípadne telefonicky prostredníctvom triednych učiteľov.
Plán otvárania škôl si môžete pozrieť na obrázku nižšie, prípadne na stránke ministerstva školstva.
      www...
5.1.2021