Fotogaléria Fotogaléria > > 2021-2022 > 61_Slávik Slovenska

Slávik Slovenska🐦
Dňa 2.5.2022 sa našou školou rozliehal slávičí spev. Prebiehalo školské kolo jubilejného 30. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska. Spolu súťažili 4 žiačky – speváčky v dvoch kategóriách.

V II. kategórii (4.-6. roč.) súťažili žiačky v zložení Natália Vageľová, Simona Svákusová a Marianna Suváková.

V III. kategórii (7.-9.roč.) spievala žiačka Jaroslava Baršayová.

Po náročnom rozhodovaní poroty budú našu školu v okresnom kole reprezentovať tieto speváčky: v II. kategórii šiestačka Simona Svákusová a v III. kategórii žiačka siedmeho ročníka Jaroslava Baršayová.

Školské kolo I. kategórie (1.-3.roč.) sme zrealizovali v piatok, 29. apríla v predškoláckej triede za výraznej pomoci p. učiteliek A. Angelovičovej, D. Viňarskej a p. asistentky S. Jakočkovej. V tejto najmladšej kategórii súťažilo 6 slávikov, ktorí sa umiestnili takto:
___1. miesto Ema Viňarská (2.r.)
___2. miesto Ema Homzová (2. r.)
___3. miesto Šimon Svákus, Timea Nováková, Nikolas Karala (1.r.) a Justin Balog (2.r.)
Víťazka Emka V. postupuje do okresného kola, ale všetci súťažiaci svojou odvahou získali dôležitú skúsenosť ako súťažiť, prekonať trému, strach, byť odvážny a prezentovať sa.
Súťaž 1.kategórie prebiehala .

Všetkým speváčkam a spevákom ďakujeme za krásny umelecký zážitok a víťazkám prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 9. mája 2022 v ZUŠ Františka Veselého v Stropkove.
Mgr. Andrea Gonosová, Mgr. Andrea Angelovičová, Mgr. R. Široká

Okresné kolo
Dnes, 9. mája sa po dvoch rokoch nútenej odmlky v priestoroch ZUŠ Františka Veselého uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Naše žiažky si jednotlivých kategóriach takto úspešne zaspievali:
___I. katg. Ema Viňarská - strieborný slávik
___II. katg. Simona Svakusová - zlatý slávik + postup na krajské kolo
___III. katg. Jaroslava Baršayová - bronzový slávik.

Krásne umelecké, oceňovacie i labužnícke zážitky si speváčky veľmi rady fotograficky zdokumentovali a takto ich ešte viac umocnili.

Pani učiteľky, dievčatá, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a Simone a p. uč. Angelovičovej želáme veľa štastia a krásnych umeleckých zážitkov v krajskom kole v Prešove.
Mgr. R. Široká