Fotogaléria Fotogaléria > > 2021-2022 > 82_Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko - súťaž v prednese povestí
"Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa.

Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé, koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, hlupáčikov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu správne zachovať, na dospelých sa hrať..."

S touto myšlienkou sme sa dnes aj my žišli, aby sme si povesť o rybom kráľovi i najvzácnejšom poklade v podaní druháčok Emiek vypočuli. Ich prednesy boli výborné, bolo veľmi náročné rozhodnúť, ktorá Emka je prvá a ktorá druhá.
___Obom recitátorkám ďakujeme za krásny umelecký zážitok a želáme ešte veľa príjemných umeleckých zážitkov!

Výsledky školského kola:
___1. miesto ___Emka Homzová (2. roč.)
___2. miesto ___Emka Viňarská (2. roč.)
Mgr. R. Široká
20.1.2022Okresné kolo
Emka Homzová na okresnom kole svojím krásnym umeleckým prednesom povesti o najvzácnejšom poklade odbornú porotu výrazne zaujala a získala skvelé 1. miesto, 👏👏👏, a s ním aj postup do krajského kola.
Mgr. R. Široká
19.2.2022

Krajské kolo
4. mája sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Šalianského Maťka - súťaže v prednese povestí.
Stropkovský okres v kategórii druhákov a tretiakov reprezentovala naša druháčka Emka Homzová. Priebeh súťaže a zážitkov sme fotograficky zdokumentovali a odniesli si cenné skúsenosti a pochvalné uznanie pani porotkyne: "Emka má veľký potenciál". No čo viac si už môžeme priať?..., no predsa zaslúžený zážitkový nákup hračky v Dráčikovi, k tomu jazda autom, vláčikom, hranolčeky, zmrzlina, deň bez domácich úloh... "Ale nám bolo krásne!"
Mgr. R. Široká
5.5.2022