Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 027_Zdrava chemia 9

Zdravá chémia
Spojili sme hodiny a využili sme medzipredmetové vzťahy. Na hodine výchova umením sme si pripravili nepečenú smotanovú tortu s ovocím, ktorú sme zjedli na hodine chémie - chémia bežného života - zdravá výživa - bielkoviny, cukry, tuky, biokatalyzátory a určite sme využili poznatky z biológie. Pripravili sme si medovkový čaj a obložený rožok naplnený jarným šalátovým listom a šunkou. Aj hodina chémie v júni môže byť niekedy zaujímavá.
deviataci