Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 038_Vona jari

Vôňa jari
Počas mesiaca apríl /mesiaca lesov/ sme hodiny prírodovedy, biológie, výtvarnej výchovy a výchovy umením venovali pobytu v prírode. V okolí školy máme nielen pekné miesto na opekanie s ohniskom a lavičkami, ale každý deň meniaci sa lesný a lúčny ekosystém. Pri chutnej opekanej klobáske sme si povedali o význame lesa, zakladaní ohňa v prírode, vyrobili sme si vlastné hasiace prístroje, spoznávali sme byliny, dreviny, bezstavovce a stavovce v našom blízkom okolí. Vyčistili sme im domov vyzbieraním odpadkov, ktoré sme v priestoroch školského areálu našli.
štvrtáci, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci, deviataci