Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 046_Slavik Slovenska

Slávik Slovenska 2018 – školské kolo
Veľmi nás teší, že deti v našej škole majú talent nielen na šport, či prírodovedné predmety, ale i na hudbu a spev. Dňa 24. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa ho 23 spevákov a speváčok, ktorí súťažili v troch kategóriách. Každý súťažiaci spieval dve ľudové piesne. Ich snahu sme vyhodnotili nasledovne:
_________I. kategória
___1. miesto Simona Svákusová 2. roč.
___2. miesto Jaroslava Baršayová 3. roč, Laura Tomková 2. roč.
___3. miesto Dagmara Valenčíková 1. roč., Dominika pančurová 2. roč.
___Cena poroty: Barbara Valenčíková
_________II. kategória
___1.miesto Júlia Vageľová 6. roč
___2.miesto Sarah Viňarská 6. roč. Ema Jančišinová 5. roč.
___3.miesto Adrián Pančura 4. roč., Denis Oleárnik 4. roč.
___Cena poroty: Dominik Gundzik 5. roč. Sofia Zavacká 6. roč.
_________III. kategória
___1.miesto Zuzana Vasilenková 7. roč.
___2.miesto Katarína Gramatová 7. roč.
___.miesto Vanesa Hegedusová 7.roč.
Všetkým spevákom a milovníkom ľudovej piesne ďakujeme za umelecký zážitok, postupujúcim – Julke,Zuzke a Simonke – držíme palce, aby na obvodnom kole všetkých presvedčili, že rady a dobre spievajú.
Dievčatá nesklamali, vyspievali si výborné strieborné pásmo. Blahožeáme!