Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 047_Den Zeme zs>

De Zeme
Viete kto m sviatok 22. aprla? no, je to naa Zem. A preto sme sa ju rozhodli obdarova. Neboli to hocijak dareky, ale nieo, o ju nie len pote, ale jej aj prospeje.
A aby sme sa k nej sprvali etrne, ohaduplne a s ctou je potrebn aj vedie preo. Najprv sme si innosti roztriedili na tie, ktor Zemi prospej a tie, ktor jej ubluj - tch sa od dnes budeme snai vyvarova, odpad separova, vodou a elektrinou etri, stromeky sadi, obaly recyklova... Vylten tajnika a vytvoren plagt uzatvrali prv a oslv. Druh as dareka pre Zem sme zrealizovali v prrode. Nae ruky ikovn, roboty chtiv sa s vekm nasadenm pustili do upratovnia odpadu z prrody. Neverili sme vlastnm oiam, o vetko doku udia do prrody vyhodi a vyvies. Je to smutn a HANBA - isto to boli dospel, o umvadlo, pieskovisko, stoliku, pneumatiku do lesa priviezli, ke u ju nepotrebovali. Dfame, e my tak nebudeme!
Koko sme vldali unies a bolo to pre ns aj bezpen, toko sme z lesa upratali. Nebolo to nae prv upratovanie Zeme a u vbec nie posledd, ale boli by sme vemi radi, ak by sa pridali aj al a nie len iaci, ale aj obyvatelia obce. Najprv tm, e pomu ierne skldky vyisti a potom tm, e tam u iadny odpad nevyvez.
prvci, druhci, tretiaci