Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 049_Zapis do skoly

De D
Za malou dedinkou sa rozprestierala irok, vek lka. Bola krsna, pln ervench vlch makov, modrch zvonekov a bielych margart. Uprostred lky bvala aj mil a usmievav lienka Lenka ...
Prednesom tohto prbehu privtala da 12. aprla na slvnostnom zpise do 1. ronka predkolkov, ich rodiov a pani uiteku z M naa ikovn a talentovan recittorka Barborka Pavlkov. Mil smev na tvri , ako aj iskriky v oiach det boli dkazom toho, e sa na tento de - pre nich de s vekm D - vemi teili.
Pani uiteky, spolu s lienkou Lenkou, si vak naich predkolkov troku preverili. Deti ukzali ak vedomosti maj, o vetko zvldli v klke, ako vedia spieva, pracova s farbikami, slami, i so svojm jazkom.
Vetkch prekvapili svojou ikovnosou a chuou do prce. elme im ete prjemn strvenie poslednch tdov v klke. Rodiom akujeme za dveru a verme, e ich ratolesti v naej kole njdu nielen bohat zdroj vedomost, kamartstiev a zitkov, ale aj svoj druh domov.
Dovidenia, mil predkolci, teme sa na vs v novom kolskom roku 2018/ 2019, ke z vs bud vek prvci!!!
Vae budce pani uiteky
15. 4. 2018