Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 052_Insitne umenie

Stretnutie s umelcom
Da 26.3.2018 sme sa v naej kole stretli s pnom Miroslavom Potomom zo Strona. Na zklade pozvania pani uiteky PaedDr. Anny Komikovej nm poas hodiny vtvarnej vchovy a vchovy umenm predstavil jeho umeleck ivot.
Pn Miroslav Potoma sa venuje insitnmu umeniu, je to vemi zaujmav druh modernho umenia. Najskr sme si pozreli jeho prezentciu, ktor bola vemi zaujmav. Obdivovali sme nielen jeho tvorbu, ale aj stretnutia s vznamnmi umi, zaujmav miesta a mest a to nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Jeho obrazy boli naozaj vemi pekn a nielen mne, ale aj vetkm spoluiakom zo siedmeho, smeho a deviateho ronka sa primne pili. Mali obrovsk obdiv takmer vetky, ktor nm doniesol ukza a bolo ich naozaj dos.
Som rd, e som sa stretol s tmto druhom umenia, a taktie s takmto zaujmavm umelcom, ktor mauje srdcom.
Adam Pavlik, 7. ronk