Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 053_Vesmir ocami deti

VESMR OAMI DET
XXXIII. ronk celoslovenskej vtvarnej sae

Sa prebehne v dvoch etapch:
1. etapa - okresn kol (spdov oblas)
2. etapa - celoslovensk kolo

Do celoslovenskho kola vyberie okresn porota z kadej kategrie 5 prc a organiztor okresnho kola ich doru so zoznamom zastnench kl do 31. marca 2018 do Slovenskej strednej hvezdrne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenskho kola je predbene naplnovan na 10. aprla 2018.
Vstava vaznch a vybranch prc celoslovenskho kola bude intalovan v priestoroch Slovenskej strednej hvezdrne v Hurbanove a potom poda poiadaviek v astronomickch a kultrnych zariadeniach na Slovensku.

Do okresnho kola boli z naej koly zaslan tieto prce iakov: