Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 057_ Lyziarsky kurz 2018

Lyiarsky kurz
28. janur 2018 bol dlho oakvan de, kedy pre ns zaal lyiarsky kurz. V nedeu rno sme sa s vekmi kuframi stretli vetci siedmaci a dvaja uitelia pred kolou. Cieom naej cesty a tdennho pobytu bola Vek Lomnica.
Cestou sme vyzdvihli iakov z Bukoviec a Ninho Slvkova. Cesta do Tatier nm trvala pribline 4 hodiny aj s prestvkami. Po prchode do ubytovacieho zariadenia Viola sme sa rozdelili do izieb, ktor sa na 5 dni stali naim domovom. Potom ns akal slvnostn obed a tu sme dostali aj intrukcie ako bude vyzera n lyiarsky kurz. Urili sme si pravidl, ktor sme museli dodriava nielen na svahu, ale aj poas celho lyiarskeho kurzu. Kad rno bola rozcvika aj s ndhernm vhadom na Vysok Tatry. Cel tde sme lyovali v Skicentre Strednica v diari. Pod dohadom intruktorov sme sa nauili pouva lyiarsku vstroj, lyova na jednej lyi, na dvoch lyiach, st na lyiach, pluhova, brzdi, nauili sme sa nastpi a vytiahnu na vleku a nakoniec aj dobre lyova. Lyovali sme sa cel tde, okrem utorka. Tento de sme mali peiu tru na Hrebienok a tam sme sa mohli kocha pohadmi na adov sochy. Kad veer sme mali zbavn program. Posledn de sme si ete uili jazdy na svahu, preteky a obed, ale boli sme smutn, lebo sa blil as nho odchodu domov.
akujeme kuchrkam za dobr jedlo, intruktorom a zdravotnke za bohat program na svahu i mimo neho a naim uiteom za to, e to s nami cel tde v pohode vydrali. Ostali nm u len pekn spomienky, na ktor budeme ete dlho spomna.
Marta Drozdov, Vanesa Hegedussov, 7. ronk