Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 058_BIO olympiada

Obvodn kolo biologickej olympidy
Tohtoron obvodn kolo biologickej olympidy v kategrii C nm prinieslo 3 spen rieiteky v teoreticko-praktickej asti a 3. miesto v projektovej asti sae. Sa prebiehala 8. februra 2018 v CZ v Stropkove. Dievat z 9. ronka Mria Barbora Kuzmov, Terzia Vageov a Julina Vasilenkov sa popasovali o umiestnenie medzi svojimi rovesnkmi z okresu Stropkov a Svidnk. Pozorovali duinat plody rastln a rieili vedomostn test z botaniky, zoolgie a ekolgie. Odmenou pre nich bolo sladk posedenie v cukrrni Amfora a body navye k prijmaciemu konaniu na strednch kolch.
3. miesto urobilo rados smake Katarne Kakarovej za jej pozorovanie, spracovanie pozorovania a prezentovanie vlastnej prce na tmu Zajac domci. Okrem peknho diplomu ju poteila aj poukka na nkup knihy v Knhkupectve Hviezdoslav a stretnutie s kamartkami z inch kl.
Vetkm saiacim patr poakovanie za vzorn reprezentciu koly.
PaedDr. Anna Komikov