Fotogaléria Fotogaléria > 2017-2018 > 070_Priprava na Vianoce

Prprava na Vianoce
Na hodinch vtvarnej vchovy v 5. ronku sme si pripravili slvnostn tedr veeru. Kad sa postaral o nieo domce pod zub. Pred veerou pri svieke nechbala modlitba Ote n, potom sme sa rozprvali o zvykoch v naich rodinch a ochutnvali sme z kadho roka troka. Na stole sme mali obltky a med, hubov maanku, varen a vypran pirohy, kapustov bobaky, suen ovocie a rzne druhy kolov. Pri vianonch koledch sme si pochutnvali aj na vianonom puni. Poakovanie patr vetkm piatakom za ochotu nieo tak vianon zai, ich mamkm a babkm za chutn pokrmy a tetm kuchrkam za pomoc pri zohriat jedl a umyt pinavho riadu. iakov 6. ronka obdaril Mikul u pri prchode do koly sladkm prekvapenm v topnke a malm vianonm stromekom ako aj vzdobou na oknch. Za odmenu si kad vyrobil svojho vlastnho anjela.
So siedmakmi sme voavm ihlim a zhotovenmi ikebanami vyzdobili interir koly. Za odmenu sme si uvarili peen aj ozdoben citrnom. Najkrajmi anjelmi sa mu pochvli smaci z hodn vchova umenm. Odmenou boli napeen medovnky, ktor sme si vlastnorune vyzdobili.
Rados zo zdobenia a jedenia vianonho peiva nechbala ani na hodinch vchova umenm v 9. ronku. Okrem inho sme si vyrobili drevench anjelov v Pizza Basil a Mikulskymi darekmi ertovsky a anjelsky dobre obdarili svojich spoluiakov.
Vetky vianon prpravy konia vianonm programom pri krsne vyzdobenom a vysvietenom stromeku a betleheme vo vestibule koly v posledn predprzninov de.
PaedDr. Anna Komikov