Kontakty Základná škola s materskou školou Havaj 7
Havaj 7
090 23

email: zshavaj7@gmail.com, (stará adresa: riaditel@zshavaj.edu.sk)

tel: základná škola: +421 54 7495209
      materská škola: +421 948 201 128
      vedúca školskej jedálne: +421 918 579310