Rozvrhy hodín Čas vyučovacích hodín
 
1. hodina 7:40 - 8:25
    prestávka 8:25 – 8:35

2. hodina 8:35 - 9:20
    prestávka 9:20 – 9:35

3. hodina 9:35 - 10:20
    prestávka 10:20 – 10:30

4. hodina 10:30 - 11:15
    prestávka 11:15 – 11:25

5. hodina 11:25 - 12:10
    prestávka 12:10 – 12:15

6. hodina 12:15 - 13:00
    prestávka 13:00 – 13:30

7. hodina 13:30 - 14:15
    prestávka 14:15 – 14:25

8. hodina 14:25 - 15:10