Fotogaléria Fotogaléria > > 2017-2018 > 055_Karneval 

Karneval na Havaji
Ľudia už od nepamäti sa v období fašiangov obliekali do masiek. Počas dlhých zimných večerov si masky pripravovali, aby ich ochránili pred zlým duchom, ale hlavne aby sa zabavili.
Školský karneval pre svojich žiakov každoročne chystajú učitelia s organizačnou a aj finančnou podporou rodičovského združenia, za čo im patrí obrovské ďakujem. Karneval by nebol karnevalom bez nádherných masiek. Každý sa snažil obliecť do masky jemu vytúženej alebo sa prispôsobil dobrým nápadom svojej mamy či celému triednemu kolektívu. V niektorých triedach sa kolektívne masky chystali takmer štyri mesiace, za čo si žiaci zaslúžili môj veľký obdiv a pre mňa už dávno vyhrali. Odborná porota zložená z rodičov a učiteľov vybrala a odmenila 27 individuálnych masiek a určila poradie kolektívnym maskám. Okrem prehliadky masiek pokračovala zábava v maskách, vyhodnotenie masiek, výborný obed v školskej jedálni, diskotéka, tombola, súťaže a mnoho iných prekvapení. Najkrajší bol metlový tanec na záver karnevalu. V deň otvorenia zimných olympijských hier sme sa telemostom prepojili medzi Havajom a Pjončangom. Počas karnevalu sme so siedmakmi otvárali zimné olympijské hry na vysokej úrovni v slovenských krojoch a s národnými jedlami.
A čo dodať na záver? Za takéto krásne masky by sa určite nikto nemusel hanbiť ani na karnevale v Rio de Janeiro.
PaedDr. Anna Komišáková