Hlavná stránka  
Aktuality
 
Vyplácanie cestovného za február

___ - 12.3.(utorok) - 15.3.2019(piatok)
___ - od 7:00 do 14:30 hod.
___ - vedúca ŠJ
12.3.2019

 
Celeste Buckingham potešila deti s mentálnym postihnutím

„Z remesla sa dá pozdvihnúť k umeniu. Z fušovania nikdy.“ Johann Wolfgang von Goethe

V piatok 1. marca 2019 som sa spolu so svojou mamkou Miroslavou Jancurovou zúčastnila veľmi peknej akcie, ktorej organizátorom bola SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou. Akcia sa niesla pod názvom DEŇ REMESIEL 2019 SOŠD - Vranov nad Topľou a jej program bol naozaj veľmi bohatý.

My sme sa tejto veľmi milej akcie zúčastnili na pozvanie Milana Krajňáka. Je to rezbár, ktorý je známy nielen svojimi nádherným dielami z dreva, ale aj dobrým a veľkým srdcom, ktorým pomáha najmä slabým. Okrem ukážok 35 remeselníkov nás čakal veľmi bohatý kultúrny program, vernisáž drevených plastik, ukážka výroby gitár, prezentácia Slovenských opálových bani a tvorivá dielňa DÚHA - deti s mentálnym postihnutím. A práve kvôli ním precestovala Celeste Buckingham celé Slovensko. ...viac vo fotogalérii...
Karolína Jancurová, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Karneval na Havaji

Dňa 28. februára 2019 sa v našej škole odohral dlho očakávaný karneval. Všetci žiaci školy sa na túto slávnosť pripravovali počas učenia a iných aktivít v škole i mimo nej.
V deň karnevalu sa takmer všetci vyobliekali do masiek z rôzneho materiálu. Žiaci z nižších ročníkov mali individuálne masky, ktoré im pomohli zhotoviť rodičia. Boli to rôzne nápady ako hodiny, kaktus, tank, búrka, Spievanka, ovečka a iné stvorenia. Naopak, žiaci z vyšších ročníkov pracovali spoločne na kolektívnych maskách. My, deviataci sme si pripravili veľkú masku pod názvom Čínsky festival. Nebolo jednoduché ju vytvoriť, ale dokázali sme to! Za naše úsilie sme získali 1. miesto a chutnú tortu. Veľa pekných masiek bolo odmenených vecnou cenou a všetky kolektívne masky dostali sladkú odmenu v podobe domácich koláčov. Tie pripravili šikovné mamy z rodičovskej rady. Po prehliadke a ocenení masiek sme sa zabávali na diskotéke. O výbornú zábavu sa postarali učiteľky z I. stupňa. Potešil nás aj chutný obed v školskej jedálni, obložené žemle, keksíky, tombola a metlový tanec. V tombole vyhral iba ten, kto mal pri kupovaní šťastie na výherné lístky.
Karneval bol skvelý a pre nás deviatakov výnimočný, keďže bol posledný na tejto škole. Verím, že sa všetkým žiakom našej školy páčil, lebo my sme si ho poriadne užili.
Monika Minková, 9. ročník
      fotogaléria...

 
Dejepisná olympiáda

Dňa 14.2.2019 sa na Základnej škole Mlynskej v Stropkove uskutočnil 11.ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj 7, ZŠ s MŠ Bukovce, CZŠ sv. Petra a Pavla, ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Konštantínova. Olympiádu slávnostne otvoril pán riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár. Predsedníčkou okresnej komisie bola Mgr. Mariana Rusnáková a jej členmi Mgr. Jarmila Fedoríková a Mgr. Andrea Gonosová. Súťaž pozostávala v riešení didaktických a monotematických testov. Časový limit pre vyriešenie úloh dejepisného testu bol maximálne 90 minút. Test obsahoval 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.

Našu školu reprezentovalo desať žiakov v týchto kategóriách:
kategória C: (9. ročník) Katarína Kakarová, Mária Zavacká, Monika Minková
kategória D: (8.ročník) Katarína Gramatová
kategória E: (7.ročník) Bandiová Kamila, Vageľová Júlia, Zavacká Sofia, Sarah Viňarská kategória F: (6.ročník) Emka Jančišinová, Samuel Maliňak

Žiačka Júlia Vageľová obsadila vo svojej kategórii tretie miesto. Srdečne blahoželám. Všetkým súťažiacim žiakom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.
Mgr. Andrea Gonosová

 
Karneval je presunutý na 28. februára z dôvodu predĺženia prác na rekonštrukcii podlahy telocvične.
7.2.2019

 


 
Chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 oznamuje, že z dôvodu náhleho zvýšenia chorobnosti a neprítomnosti žiakov v základnej a materskej škole prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 14.2.2019 do 15.2.2019 /vrátane/ v ZŠ s MŠ Havaj 7. Prerušenie bolo konzultované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku dňa 13.2.2019.
Ing. Palička Alexander, riaditeľ ZŠ s MŠ Havaj 7

 
Muffiny z dvojky

Ahoj kamaráti!
Dnešok sme si poriadne zaslúžili a užili.
Už minulý týždeň sme sa v triede s tetou Aďou a pani učiteľkou dohodli, že si na desiatu upečieme muffiny. A aby sme sa dnes matematikou a slovenčinou nezaoberali, dohodli sme sa, že každý z nás do piatku získa minimálne tri 1, alebo 2 z rýchleho počítania, či správneho písania i/ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach. Záver získavania výborných známok bol v dnešný deň pečenia. Úvodná hodina patrila záverečnému preskúšaniu našich znalostí v daných oblastiach. Na 99% sme to zvládli na 1* a tak "Huraaa do pečenia!"
Pekári z dvojky
12.2.2019
      fotogaléria...

 
Hudobná tvorivá dielňa

V pondelok 11. februára 2019 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Havaj v čase od 12.00 – 15.00 uskutočnila Hudobná tvorivá dielňa pod vedením Mgr. Anny Knežovej, vedúcej FS Stropkovčani a dlhoročnej vedúcej FS Stropkovčan. Žiaci, ktorí majú kladný vzťah k hudbe, ale najmä k spevu sa predviedli jednou ľudovou (slovenskou, rusínskou alebo šarišskou) piesňou v sólo alebo skupinovom prevedení. Cieľom tejto akcie bolo nielen spríjemnenie fašiangového popoludnia, ale aj podchytenie šikovných a talentovaných deti. Účasť detí bola naozaj hojná a piesňový repertoár pestrý.
Ďakujeme tete Anke za čas, ktorý si na nás našla a našim talentovaným deťom za naozaj krásny spev.
Mgr. A. Angelovičová
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za január

___ - 11.2.(pondelok) - 14.2.2019(streda)
___ - od 7:00 do 14:30 hod.
___ - vedúca ŠJ
11.2.2019

 
Výskum

Dnes sa nám časť triedy zmenila na výskumné laboratórium. Našim cieľom bolo zistiť, ktoré látky sa vo vode rozpúťajú. Dohodli sme si postup, zrealizovali ho, zapísali výsledky a celý výskum vyhodnotili. Takáto vedecká práca nás veľmi zaujala. Na budúce pokračujeme.
Výskumníci z dvojky
      fotogaléria...

 
Zdravá výživa

Cieľom praktickej hodiny biológie v 7. ročníku je poukázať na zdravú výživu ako súčasť zdravého životného štýlu. Okrem významu, stavby a ochorení jednotlivých sústav ľudského tela sa venujeme aj praktickým aktivitám. Jednou z nich je vlastná príprava obložených chlebíkov v školskej jedálni. Príprava pozostáva od plánovania, cez nakupovanie, prípravu a konzumáciu. Tu žiaci vidia, že takáto desiata počas dňa v škole je rýchla a chutná. Pri téme tráviaca sústava poukážeme aj na konzumáciu alkoholu, energetických nápojov, chipsov a ekonomickú stránku nápojov v plechovkách, či vákuovo baleného pečiva.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 


 
Zimná krajina

Hodiny výtvarnej výchovy priamo v prírode sme spojili s biológiou a informatikou. Na stvárnenie zimnej krajiny sme použili rôzne formy, metódy a aj výtvarné techniky. Hrejivé slnečné lúče, mrazivé počasie a kopce snehu nás vytiahli na havajské kopce. Sane nám viac slúžili na opaľovanie ako na sánkovanie, pretože sneh nám bol po kolená a sane v ňom rýchlo zapadli. Terezkin klzák nás vozil po nami vyhladenej dráhe, ale najrýchlejší bol sám, keď nám spod zadku ušiel. Napriek nie veľmi úspešnej sánkovačke naše výhľady na čarovnú zimnú krajinu boli nádherné. Dôkazom toho sú nielen pekné fotky, ale aj naše výtvarné práce.
piataci
      fotogaléria...

 
Šliansky Maťko, okresné kolo

Koncom januára najlepší interpreti slovenských povestí v okrese Stropkov zahájili okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko.
V I. kategórii naša druháčka Natálka Vageľová predniesla povesť veľmi pekne. Napriek tomu, že to bol jej debut trému prekonala a veľkou snahou o čo najlepší výkon porotu zaujala natoľko, že ju ocenila zaslúženým 3. miestom.
O rok skúsenejšia štvrtáčkaBarborka Pavlíková svojim príjemným hláskom, šibalským úsmevom, kontaktom s publikom a krásnym prednesom vybojovala výborné 2. miesto v II. kategórii.
Dievčatá, ďakujeme za výbornú reprezentáciu a želáme ešte veľa krásnych a užitočných zážitkov z recitovania!
P.S. Pripravovať sa na súťaž v umeleckom prednese je veľmi náročné, ale po takomnto zadosťučinení ideme do toho opäť!
(Ku krásnym zážitkom z prednesu a oceňovania pribudli zaslúžené zážitky z voňavého a chutného prekvapenia.)
Mgr.R. Široká
      fotogaléria...

 
Myslíme na vtáčiky

Ani tento rok sme nezabudli na našich malých operencov. Keďže zem prikryla krásna biela perina, ktorá poschovávala všetky chrobáčiky, semienka a rastlinky, zhotovili sme pre nich jednoduché kŕmidlá. Stačila pomarančová kôra, drievka, špagát a semienka a hneď sme tu mali na návšteve množstvo vtáčích rodiniek. Veď, akí by sme to boli prírodovedňáci, keby sme nechali naše vtáčiky hladné? My sme im ponúkli v tuhých mrazoch semienka a oni nás obdarovali nádherným pohľadom z okna našich tried.
A keďže nám počasie prialo, po dobre vykonanej práci sme sa posánkovali na neďalekom kopčeku. To vám bolo radosti!!!
Prírodovedňáci
      fotogaléria...

 
Fašiangová tvorivá dielňa

Fašiangová tvorivá dielňa sa uskutočnila 15. januára 2019 v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.
Pod vedením pani Heleny Petríkovej sme vyrábali vlastné sadrové odliatky svojej tváre, ktoré sme si farebne ozdobili sprejmi, flitrami, pierkami a inými ozdobami. Keďže práca so sadrou pre nás nebola novinkou, hravo sme zvládli aj odliatky plastovej misky. Tie sme si ozdobili sprejmi a servítkovou technikou. Ani sme netušili ako zaujímavo vieme využiť odpadový materiál vo svoj prospech. Krásne sklenené fľaše od džúsov sme vyčistili od nálepiek a tie sme patinovali. Potom sme ich dotvorili farbou a farebnými acrylovými sprejmi. Radosť z peknej vázy bude mať určite každá mama.
Keďže cestu do Svidníka nemáme každý deň, radosť nám všetkým urobili nákupy a výhľady z autobusu na krásne zasneženú krajinu. Za pekne strávený deň patrí poďakovanie našej pani učiteľke PaedDr. Anne Komišákovej.
piataci
      fotogaléria...

 
Triedne rodičovské združenie

___ 16. január 2019 (streda)

Čas: podľa pokynov v žiackej knižke.
Miesto: v jednotlivých triedach.
12.1.2019

 
Šaliansky Maťko - školské kolo

Vyhodnotenie školského kola umeleckého prednesu povestí.

_________I.kategória
___1. miesto:___Natália Vageľová, II. ročník
___2. miesto:___Marianna Suváková, III. ročník

______II. kategória
___1. miesto:___Barbora Pavlíková, IV. ročník
___2. miesto:___Tereza Nogová, V. ročník
___3. miesto:___Jaroslava Baršayová, IV. ročník
17. január 2019
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za december

___ - 15.1.2019 - 18.1.2019
___ - od 7:00 do 14:30 hod, vedúca ŠJ
12.1.2019

 

___Všetko krásne v novom roku,

___dobrých ľudí hneď po boku.

___Veľa šťastia, veľa zdravia,

___nech sa všetky plány daria!
 
Vianočné prázdniny

23. december 2018 - 7. január 2019

Vyučovanie začína 8. januára 2019 (utorok).
21.12.2018
_________Šťastné a veselé! 
 Sánkárska sezóna otvorená

Dnes 18. decembra o 8.30 h sme zahájili sánkársku sezónu. Potvrdzujeme, že sane sú v najlepšom poriadku a sú správne pripravené na zimné radovánky.
Sánkári druháci

Ešte keby tak Perinbabka trošku hlasnejšie zahrala a Jakubko tam hore poriadne poskákal po perine.
      fotogaléria...

 
Vo vianočnej pekárni

napečieme za pár dní
štrúdle, perníky aj medovníky,
vo vianočnej pekárni - v našej školskej pekárni.

Na Vianoce napečieme
toľko, že to nepojeme, srdečne vás pohostíme,
vo vianočnej pekárni!
Pekári prvostupniari
      fotogaléria...

 
Školská cukráreň

12 až 15 - roční žiaci skúšajú doma mame zamiešať varešky, pomiešajú hrnce, či vykúzlia svoje cukrárske prvotiny. Aby hodiny výtvarnej výchovy a výchovy umením neboli nudné, pozbierali sme staré dobré recepty a upiekli jablkové štrúdle, jablkové koláče, jednoduché mafíny, či vianočné medovníčky. Pri kolektívnej práci je vždy dôležité urobiť si rozpočet na suroviny, rozdeliť si úlohy pri príprave a samozrejme dodržiavať bezpečnosť pri pečení. Okrem výborných cukrárskych výtvorov sa nám vždy podarilo príjemne prevoniať takmer celú školu.
nádejní cukrári
      fotogaléria...

 
Anjel Vianoc

Anjelici z vločiek snehu robia bielu perinku, aby dobre zohrievala milú svätú rodinku. Najmä malé Jezuliatko uložené v jasličkách, aby mu len sladké sníčky spočinuli na očkách.
piataci

      fotogaléria...

 
Mikulášska zábava najmladších

Azda najkrajším dňom v tomto školskom roku bol pre nás - najmenších žiakov našej školy 6. december.
V tento deň sa naše pani učiteľky zmenili na nepoznanie...a vyučovanie pozostávalo zo samých výchov.
Ako prvá sa o slovo prihlásila výtvarná výchova, na ktorej nám čertíkom pani učiteľky vyrobili rožky a čertovsky namaľovali tváre. To sa už o slovo prihlásila výchova hudobná. Zrazu sa s nami v triede „ocitli“ Miro Jaroš so svojou vločkou, Dominika Mirgová, Peter Cmorík a iní, s ktorými sme si spolu zaspievali známe vianočné piesne. Vtom medzi nás zavítal strýčko Mikuláš so svojimi pomocníkmi. A to už neostalo len pri speve. Spolu s nimi sme si v triede aj zatancovali. Odmenou nám boli samozrejme sladkosti.
...no a keď odišli, prišla asi najobľúbenejšia hodina všetkých žiakov - telesná výchova. Tak to ste mali vidieť!!! Disciplíny boli naozaj netradičné. Tak napr. čertovská naháňačka, zbieranie darčekov do mikulášskych vriec, beh v mikulášskych čižmách, hojdanie na lane, preteky s fúrikom, či bakuľový tanec. Bolo to úžasné!!! Toľko srandy v jeden deň sme ešte nezažili. Nuž a na záver tohto čertovsky vtipného dňa nechýbala samozrejme krátka rozprávočka.
....ej, keby takýchto telesno - výtvarno - hudobných dní mohlo byť v škole viac!!!
Šťastní prváci a druháci
      fotogaléria...

 
Stretnutie s Mikulášom

Pod okienkom ktosi ťuká - nazerá. Biela brada až po pás, jaj veď je to Mikuláš! Naši deviataci sa každý rok podieľajú na vytvorení radostnej mikulášskej atmosféry. Tak tomu bolo aj tento rok. V priestoroch školy sme mohli stretnúť mikulášsky sprievod: anjela, čerta, soba a samozrejme Mikuláša. Prichádzali do tried na prvom i druhom stupni za sprievodu zvončekov. Prinášali radosť a odmeňovali žiakov sladkou dobrotou. Aj čert mal dosť roboty a natieral deti uhlím. Mikuláš s anjelmi však nezabudli ani na naše tety kuchárky a zavítali do priestorov školskej kuchyne. Aj pána školníka pozdravili. Rýchlo sa náhlili do škôlky, kde vyčarili úsmev na tvárach našich najmenších škôlkarov.
Ďakujeme mikulášskemu sprievodu. Nech vládne v našich srdciach pokoj a láska. Podstatné nie sú drahé dary, len nech sa nám všetkým dobre darí.
p. u. Gonosová a deviataci
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za november

___ - 10.12.2018 - 14.12.2018
___ - od 7:00 do 14:30 hod, vedúca ŠJ
7.12.2018

 
Mrázik maliar

Po sychravých jesenných dňoch dala o sebe vedieť konečne i pani „Zima“. Veľmi sa tešíme a preto vyrážame na zdravotnú prechádzku. Slniečko nádherne svieti, , čerstvý vzduch príjemne vonia, potôčik mrzne a my obdivujeme krásy maliara Mrázika. Troška sa pošmýkame na prvej šmýkačke, ktorú nájdeme a cestou späť si odtrhneme do vázy pre šťastie imelo.
Mrázikom vyštípaní sa s chuťou púšťame do tvorenia. Dnes to bude Mikuláš. A keďže sme prírodovedňáci, využívame odpadový materiál. Práca nám ide od ruky – obaľujeme, striháme, lepíme, ...na Mikuláša sa veeeeľmi tešíme.
Tak ...do skorého videnia, milý deduško!!!
      fotogaléria...

 
Rozprávkové vretienko, okresné kolo

Už pri vstupe do CZŠ na nás čakali rozprávkoví škriatkovia, ktorí sa o nás starali počas celej súťaže. Červená Čiapočka a vlčko nás voviedli do kúzla rozprávky a vretienko rozprávok sa začalo roztáčať. Šestnásť najlepších recitátorov I. stupňa a trinásť najlepších recitátorov II. stupňa z celého stropkovského okresu podávalo krásne umelecké výkony. Vybrať tri najlepšie umelecké prednesy z toľkého množstva bola ťažká a veľmi zodpovedná úloha porotcov.
Po dlhšom čakaní prišla radosť a odmena. Naša druháčka Viktorka Pánová vo veľkej konkurencii šikovných recitátorov porotu výrazne zaujala a získala skvelé 2. miesto. V nemalej miere ďakujeme chlapskéhu obsadeniu Samkovi Jancurovi (2.r.), Adriánovi Pančurovi (5. r.) a Tomášovi Valenčíkovi (5. r.), ktorí nás na okresnom kole tiež reprezentovali a tiež patrili vo svojich kategóriách k najmladším účastníkom.
3.12.2019
      fotogaléria...
      odkaz na www...

 
Nový spolužiak

Viete, akého máme nového spolužiaka? Že nie? Tak vám ho predstavíme. Volá sa Adam, býva v kabinete biológie, je vysoký ako dospelák a celý v sivo-bielom outfite.
Ešte stále ste na to neprišli?
Nevadí, už vám to prezradíme...
      fotogaléria...
Kamaráti druháci

 
Čistička odpadových vôd Stropkov

V rámci predmetov chémia, geografia a biológia sme sa v pondelok 26. novembra 2018 vybrali do čističky odpadových vôd. Do Stropkova sme sa odviezli spojovým autobusom a potom sme prešli pešo chodníkom do cieľa našej exkurzie. V priestoroch čističky nás privítala pani Ing. Štefaníková, ktorá nám čističku opísala a všetko podrobne vysvetlila. Naučili sme sa, že odpadová voda sa čistí najskôr mechanicky a potom biologicky a chemicky. Na všetky tri spôsoby čistenia vody sú stroje a prístroje, ktoré to zaznamenávajú. Počasie nám počas exkurzie neprialo, voda sa nám predstavila aj v inej podobe, vo forme dažďa. V čističke nám najviac prekážal zápach, ktorý je typický pre odpadovú vodu. Čistenie vody končí odtokom čistej vody dlhým potrubím do rieky Ondava. Do školy sme sa vrátili premočení a premrznutí, ale s pocitom, že lepšie je raz vidieť ako sto krát počuť. Na záver všetkých siedmakov a ôsmakov potešil darček od našej sprievodkyne vo forme skicárov a horúci čaj v teple našej školy.
Kamila Bandiová a Sofia Zavacká, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Spoznaj Československú republiku

Dňa 16.11.2018 sa v triede 8. ročníka uskutočnila súťaž pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a ukončenia Prvej svetovej vojny. Bola zábavným spestrením týždňa. Odhaľovali sme význam českých slov, predmetov používaných v domácnostiach, skladali mapu ČSR a slová československej hymny, pomenúvali osobnosti na fotografiách a zisťovali ich funkcie v československej vláde i veľa ďalších úloh. Zábavná bola disciplína, v ktorej sme k archaickým názvom vyučovacích predmetov ako vierouka, mravouka, počtoveda, silospyt, lučba a pod. dopĺňali ich súčasné pomenovania a potom ich prepisovali redisovým a plniacim perom. Čo bolo dosť náročné. Niektorí súťažiaci nevedeli naplniť atramentové pero a prsty mali špinavé od atramentu a tušu. Chlapcov najviac zaujali úlohy zamerané na bojové stroje a plyny použité počas vojny.
Ďakujeme pani učiteľke Gonosovej a Šalatovej za prípravu zaujímavej súťaže.
Žiačky 9. ročníka
      fotogaléria...

 
Testovanie 9

3. apríl 2019 (streda)

Základné informácie o testovaní deviatakov v tomto školskom roku sú zverejnené na stránke www.nucem.sk:
      odkaz na www...
Náhradný termíntestovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utrok, streda) v Prešove.
28.11.2018

 
Rozprávkové vretienko

Kto by už nemal rád rozprávky. Ale vedieť rozprávku predniesť tak, aby sme zaujali poslucháčov je ozajstná drina. Dnes takýto výkon podali piati odvážlivci z 1.stupňa a naozaj bolo čo počúvať. Nepotrebný trolejbus zachránili v múzeu, odvážny balónik vyletel vysoko, psíček skvelo nakúpil, kozička Zuzička už nečmára do kníh a pyšné žubrienky "dostali po nose".
Záver rozprávkových zážitkov patril oceňovaniu a krásnym odmenám, za ktoré ďakujeme darkyni - dobrosrdečnej a štedrej Adelke.
___
___ Vyhodnotenie I. kategórie (2 - 4. ročník)
___1. miesto___Viktória Pánová II. roč.
___2. miesto___Samuel Jancura II. roč.
___3. miesto___Jaroslava Baršayová IV. roč., Hugo Angelovič II. roč.
___Cena poroty___Barbora Pavlíková IV. roč.

Viktorke a Samkovi držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 30. novembra v CZŠ v Stropkove.
23.11.2018
      fotogaléria...

 
Včely očami detí

30. novembra a 1. decembra sa v Stropkove uskutoční výstava včelárov spojená s predajom medu, pečením medovníkov a výstavou výtvarných prác, do ktorej sme sa zapojili aj my. Veríme že naše spoločné výtvarné dielko poteší všetkých návštevníkov.
Výtvarníci z druhého ročníka
23.11.2018
      fotogaléria...

 
Prírodovedňáci

...a opäť jedno vydarené popoludnie ...
Ako ináč, ak nie v prírode. Dnes nás nohy zaviedli len kúsok od Havaja. Stručne sme si zopakovali pravidlá cestnej premávky, pobehali po lúke, nazbierali suché konáre , dosýta sa nadýchali čerstvého vzduchu. Keďže máme oči vždy otvorené , nedalo nám a pozbierali sme aspoň zopár odpadkov , ktoré ležali na okraji vozovky. Veď prečo nespojiť príjemné s užitočným?
Po príchode do školy nám pani učiteľka uvarila voňavý čaj (zo šípok, ktoré sme si minule sami natrhali) a kým vychladol , nazbierané konáre sme natreli bielou temperou a naaranžovali do vázy.
Prírodovedňáci - upratovači
21.11.2018
      fotogaléria...

 
Kúzelníčka jeseň

Teplé lúče novembrového slniečka opäť nenechali deti prírodovedného krúžku nečinne sedieť. Vôňa hríbov a jesenného lístia nás vylákala do neďalekého lesa. Aj keď sa nám všetky hríby schovali, vôbec to neubralo na našej dobrej nálade. Veď príroda ponúka aj iné dobroty. Lúka nám dala voňavú mätu, kríčky ponúkli červené šípky, stromy čerstvý vzduch, turistika nové zážitky a úžasnú energiu do ďalších dní.

...teraz už len všetko starostlivo vysušiť na voňavý čajík....a zima môže prísť.
Prírodovedňáci z 1. a 2. ročníka
      fotogaléria...

 
Deň jablka

...vraví sa: „Každý deň jablko - od lekára ďaleko!“

Dňa 21. októbra si pripomíname svetový deň jabĺk. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Ani my, žiaci prírodovedného krúžku, sme na toto voňavé ovocie nezabudli. Najprv sme si o tomto blahodárnom ovocí porozprávali, potom sme spoločnými silami namaľovali nádhernú jabloň a nakoniec – samozrejme - nechýbala ochutnávka rôznych odrôd jabĺk.
Prírodovedňáci - ochutnávači
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za september a október

___ - 12.11.2018 - 13.11.2018
___ - od 7:00 do 15:00 hod, vedúca ŠJ

 
Riaditeľské voľno

29.10. 2018 (pondelok)- riaditeľské voľno pre žiakov MŠ a ZŠ, t.j. nevyučuje sa.

Štátny sviatok

30.10. 2018 (utorok) - štátny sviatok, nevyučuje sa.

Jesenné prázdniny

31.10. - 2.11.2018 - jesenné prázdniny.
Vyučovanie po prázdninách začína v pondelok 5. 11. 2018.
24.10.2018

 
Dobrodružné kino

Dobrodružstvo začína. Cestá je veľmi kľukatá, kopcovitá, naše brušká majú čo robiť, aby ju zvládali. A je to tu! Náročnosť cestovania má svoje dôsledky. Do kina prichádzame o 15 minút neskôr. Avšak vďaka veľkej ochote a trpezlivosti všetkých prítomných nie sme o nič ukrátení. Ďakujeme pani kinárky a pani učiteľky z ďalších škôl!
Krásne a veselé filmové dobrodružstvo o priateľstve, odvahe a radosti z objavovania bolo skvelé. Mladý šikovný Yeti našiel niečo o čom si myslel, že neexistuje, človeka – piadinôžku. A viac už neprezradíme, pretože by ste prišli o veľmi pekný filmový zážitok. Neváhajte, pozrite si to. My pokračujeme v dobrodružstvách.
Čaká nás ešte Dráčik, usilovné nakupovanie v ňom a samozrejme kľukatá a kopcovitá cesta domov.
Prvostupniari
      fotogaléria...

 
Tekvicové lampáše z I.stupňa


Jesenný festival dýň - tekvicových lampášov - sa uskutoční vo štvrtok 25. októbra od 14:00 do 17:00 h v triede na dolnej chodbe.

Tvoriť budeme z dýň, tekvíc a rôznych iných prírodnín, ktoré si donesiete. Nezabudnite na kahanček a malý olovrant.

Dovytvárania!
22.10.2018

 
Krajina a jej premeny

Školský výtvarný plenér sa po dohode s pani starostkou Annou Bandiovou uskutočnil v piatok 12.10.2018 v malebnej dedine Malá Poľana, ktorú práve ona spravuje.
Dievčatá a chlapci zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa do 1. ročníka školského výtvarného plenéra prihlásili s veľkým nadšením v počte 21. Spojovým autobusom po 3. vyučovacej hodine sme sa presunuli do Malej Poľany, kde na nás čakala Kamilka, mamkina pomocníčka a naša šikovná výtvarníčka. Zaviedla nás do kultúrneho domu / bývala škola /, kde na nás čakala usmievavá pani starostka. V starej piecke praskalo drevo a bolo cítiť príjemnú atmosféru. Rozdali sme si A3 výkresy, ktoré sme nalepili na kartóny a tie nám slúžili ako podložka. Každý si doma nachystal niečo po zub, dobrú hudbu a samozrejme potrebné výtvarné pomôcky. Rozdelili sme sa do dvojíc alebo trojíc a rozpŕchli do čarovnej jesennej prírody, keďže témou plenéra bola práve Krajina a jej premeny. Po 3 hodinách aktívneho tvorenia v prírode sme sa všetci opäť stretli v priestoroch kultúrneho domu, kde sme si pochutili na teplom čaji, sladkom keksíku a chutných makových závinoch. Všetci sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie poroty / učiteľka, vychovávateľka a starostka s umeleckým vzdelaním /. Vecné ceny boli určené len pre troch výhercoch. Dve výtvarníčky potešila menšia pozornosť ako cena poroty. Všetky práce však boli nádherné a originálne. Bolo vidieť, že sa nikto neflákal, ale poctivo na svojom výtvarnom diele pracoval.
Čas nám plynul veľmi rýchlo, ale napriek tomu sme sa všetci tešili domov, keďže nás čakal teplý a oddychový víkend.
PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Matej Tóth v Havaji

3.10.2018 k nám do školskej telocvične zavítal najúspešnejší slovenský atlét Matej Tóth. Privítali sme ho tradičným spôsobom a to chlebom a soľou a peknou rytmickou piesňou, ktorú poznala celá škola. Všetci sme boli veľmi radi, že môžeme naživo vidieť tak významného človeka. Priniesol nám aj darček, bola to stopa jeho topánky. Rozprával nám o jeho súkromnom ale aj športovom živote. Neskôr sme sa ho pýtali rôzne zaujímavé otázky, napr. Kedy chodí spať? Ako často trénuje? Ako sa stravuje ? Ako vyzerá jeho tréning ? Po skončení rozhovoru sme sa spolu s Matejom odfotografovali. Žiaci sa tešili aj z kariet s jeho podpisom. Veľkú radosť mali hlavne deti z prvého stupňa, ktoré sa dozvedeli, že budú mať možnosť počas školského roka trénovať s novými pomôckami a pravidelne športovať pod dohľadom vyškoleného trénera. Bol to super zážitok a dúfame, že aj pre Mateja to bolo zaujímavé a páčilo sa mu u nás. Prajeme si, aby sme aj na ďalší rok vyhrali súťaž a mohli tak znovu privítať Mateja u nás v škole. Ďakujeme však aj rodičom, starým rodičom, blízkym i kamarátom, lebo bez ich každodenného hlasovania by sme túto súťaž nevyhrali. Nebolo by ani tak pekne stráveného času a zážitkov, ktoré nám zostanú na celý život.
Júlia Vageľová, 7. ročník
8.10.2017
      fotogaléria...

 
Plenárne rodičovské združenie

___ 11. október 2018 o 15:00 hod. v školskej jedálni

Po skončení plenárneho RZ nasledujú triedne RZ v triedach jednotlivých ročníkov.
4.10.2017

 
Matej Tóth u nás v škole

3. októbra o 9.00 h medzi nami privítame najúspešnejšieho slovenského atléta (chodca) - OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA (Rio 2016) - MAJSTRA SVETA (Peking 2015) - aktuálne čerstvého VICEMAJTRA EURÓPY (Berlín 2018) - MATEJA TÓTHA.
Jeho návšteva súvisí s odovzdaním grantu na Športovú akadémiu Mateja Tótha. Vďaka každodennému hlasovaniu rodičov, priateľov, žiakov i učiteľov naša škola získala 1. miesto v súťaži O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA, t.j. získali sme športové tréningy pre žiakov I. stupňa na celý školský rok zadarmo.
19.9.2018 ___Viac o Akadémii Mateja Tótha:
      odkaz na www...
___Viac o Matejovi Tóthovi:
      odkaz na www...
      odkaz na www...
      odkaz na www...
      odkaz na www...
Fotodokumentácia so stretnutia s Matejom Tóthom:
      fotogaléria...

 
Vlastivedno-prírodovedná exkurzia

V stredu 26.09.2018 sa žiaci z 5. – 9. ročníka spoločne so svojimi vyučujúcimi vybrali do Starej Ľubovne. Našim cieľom bolo dobyť Ľubovniansky hrad a prezrieť si skanzen ľudovej kultúry pod hradom. ___Poučení ako sa máme primerane počasiu obliecť a zbaliť sa na cestu sme ráno o 7:30 mohli objednaným autobusom vyraziť. Cesta trvala asi 2 a pol hodiny, ale čaro jesene stálo za výhľady z autobusu. Vystúpili sme na plánovanom mieste a za doprovodu hradnej hudby sme kráčali na hrad. Na nádvorí si niektorí žiaci zahrali veľký šach. O pár minút neskôr nás privítala sprievodkyňa. A naša exkurzia sa mohla začať. Prešli sme skoro celým hradom. Mohli sme vidieť ako ľudia kedysi na hrade žili a tiež veľa historických exponátov. Nakoniec sa s nami sprievodkyňa rozlúčila a my sme vo dvoch skupinách mohli vystúpiť aj na vyhliadkovú vežu, odkiaľ sme mali super výhľady na široké okolie, zasnežené Tatry aj Tri koruny v Pieninách. Po prehliadke hradu sme sa presunuli do skanzenu, ktorý bol veľmi pekný. Je zaujímavé vidieť ako naši predkovia žili. Keď bol niekto z nás smädný alebo aj hladný mohol sa občerstviť v Reštaurácii u grófky Izabely, ktorá bola hneď vedľa skanzenu. ___Cesta domov bola veľmi príjemná, spievali sme si, rozprávali sme si zážitky a objavili sme aj zrúcaniny hradov Plaveč a Zborov. Napriek prijemnému dňu sme sa všetci tešili domov. Ďakujeme našim učiteľom, že boli ochotní s nami stráviť tak čarovný jesenný deň.
Alexandra Kretová, Tomáš Kocan, Amália Goroľová, 9. ročník
      fotogaléria...

 
BIO a VYV 5

Teplú septembrovú stredu sme využili vo svoj prospech a tak sme sa po 3. vyučovacej hodine vybrali spojovým autobusom aj s p. uč. Komišákovou do Stropkova. Najskôr sme si prezreli obnovený Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda. Tu sme sa dozvedeli, čo sú maľby, fresky, mozaika a ikony. Výzdobu sme si porovnali hneď s rímskokatolíckym kostolom vedľa ZOO, pre ktorý sú typické sochy. Najväčšia zábava bola v ZOO parku, kde sme si prezreli zvieratá. Tie sme mohli aj kŕmiť. Dali sme si pohár horúcej čokolády a zahrali sme sa na hojdačkách a preliezkach. Naše kroky potom smerovali do kaštieľa a kultúrneho strediska. V rámci hodín výtvarnej výchovy sme navštívili poplénerovú výstavu. Historické a kultúrne pamiatky sme si reálne pozreli v meste a potom na výstave z leta pod názvom Karpatské výtvarné plenéry. Páčila sa nám aj výstava výtvarných prác insitného maliara Miroslava Potomu. Každý z nás si vybral svoju naj prácu. Obdivovali sme prírodu, pestrosť farieb a známe miesta. Samozrejme naše putovanie sa nezaobišlo bez dobrej zmrzliny, chutného koláča a nákupov pre štvornohých miláčikov.
piataci
      fotogaléria...

 
Žltka a Hnedko

"Ahojte, predstavujeme vám jesennú princeznu Žltku a jej bračeka Hnedka. Viete podľa čoho sme im dali meno?"
Druháci
      fotogaléria...

 
Výtvarný plenér

Maľovanie krajiny priamo v prírode bolo náročnejšie, avšak aj veľmi zaujímavé.
Druháci
      fotogaléria...

 
Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje už 17. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom.
Dňa 21. septembra 2018 /piatok/ budú dobrovoľníčky (žiačky 9. ročníka) oslovovať žiakov školy i obyvateľov obce a ponúkať im plastové spinky vo forme bielej pastelky za dobrovoľný príspevok.
Všetkým darcom ďakujeme.
      fotogaléria...

 
Testovanie 5

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Na stránke www.nucem.sk je zverejnený dokument Základné informácie k Testovaniu 5-2018, ktorý spolu ďalšími organizačnými pokynmi a špecifikáciami testov nájdete na spomínanej stránke v časti Dokumenty > Testovanie 5-2018.

___Stránka Núcemu tu:
      odkaz na www...
___Dokumet tu:
      odkaz na www...
13.9.2018

 


V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v telocvični školy.
30.8.2018
      fotogaléria...

 
O2 športová akadémia Mateja Tótha

Milí žiaci, rodičia, priatelia, podporte prosím dobrú vec - hlasujte , aby sme pre žiakov 1. - 4. ročníka získali športové tréningy na celý rok zadarmo. Hlasovať môžete tu:
      odkaz na www....
Alebo na www.dobravec.o2., kde v časti pre základné školy kliknete na červený rámček s nápisom Hlasovať..., vyhľadáte si našu školu (ZŠ s MŠ Havaj), vložite svoje t. č., na ktoré vám príde potrebný kód na hlasovanie. Ten vpíšete do príslušného okienka, odošlete, a je to!
HLASUJTE, prosím, KAŽDÝ deň do 30.6.2018.
ĎAKUJEME
MÁME TO!!!

VĎAKA Vašim hlasom sme získali 1. miesto! Športová akadémia Mateja Tótha v školskom roku 2018/2019 je naša! Boli ste skvelíííí!
25.8.2018

 Želáme príjemný oddych a nezabudnuteľné prázdninové zážitky!28.6.2018

 
Slávnostné ukončenie školského roka

___29. jún 2018 (piatok)
___Začiatok: 8:30 h pred budovou školy
___Predpokladaný koniec: 10:00 h
___Obed: suchý (stravník dostane balíček)
___ŠKD v daný deň nepracuje.

V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostný akt uskutoční v telocvični školy.
28.6.2018
      fotogaléria...

Rozlúčka deviatakov/prezentácia (klikni na nasledujúci odkaz na www):
      odkaz na www...

 
NOC V ŠKOLE

Dňa 25.06.2018 v pondelok prišli deti prvého stupňa do školy prichystané na „ noc v škole“, ktorú sme si nazvali ako „ Indiánsku noc“. V popoludňajších hodinách všetko začalo výrobou indiánskych čeleniek, bez ktorých by to nešlo. Každý si svoju čelenku vyrobil sám, vymaľoval a ozdobil farebnými perami. Takto vystrojení sme sa naučili tancovať indiánsky tanec, pri ktorom sme predviedli pohybové nadanie. Po tanci sme sa pobrali na školský dvor, kde sme z prírodnín vytvárali indiánske obrazce. Každý bol veľmi aktívny a spoločné dielo sa vydarilo na výbornú. Jasné, že každému vyhladlo a tak sme si pripravili večeru opečenú na ohni. Veru každému chutilo. S najedenými bruchami, sme si nafúkali svetielkujúce balóniky a všetci spolu s perfektnou náladou vypustili do sveta lampión šťastia. Nech letí a rozsieva šťastie všade. S našimi balónikmi, dobrou náladou a a spevom sme sa pobrali v tme na nočný pochod našou dedinou. Krásne unavení po príchode do školy, sme sa pripravili na spanie. Kto vládal pozeral rozprávku premietanú na plátne, kto nie, s dobrým pocitom na duši zaspával schovaný v spacáku. Ráno sme začali super rozcvičkou, po ktorej nás v školskej jedálni čakali chutné raňajky, ku ktorým nám tety kuchárky uvarili výborný čajík. Ďakujeme aj meteorológom za to, že po tak upršaných dňoch nám zaslali kúsok indiánskeho slnka.
D. Viňarská
      fotogaléria...
26.6.2018

 
Výplata cestovného za máj a jún

25.-28. jún 2018
- od 7:00 do 14:30 hod., vedúca ŠJ
21.6.2018

 
Za Andym Warholom

Dňa 22.5.2018 sme sa s našimi vyučujúcimi výtvarnej výchovy, výchovy umením, dejepisu a informatiky vybrali za Andym Warholom do Medzilaboriec. Cestovali sme spojovým autobusom a vystúpili sme priamo pri múzeu. Múzeom nás sprevádzala šikovná lektorka, ktorá nám rozprávala o vzniku múzea, o rodine Andyho Warholu a aj o jeho tvorbe. Prejsť múzeom a absorbovať všetky tie poznatky bolo naozaj vyčerpávajúce. Odmenou za našu vytrvalosť bola horúca čokoláda pri vstupe do múzea a fotky z Andym pred múzeom. Návšteva Múzea Andyho Warholu v Medzilaborciach bola naplánovaná pre žiakov 7. a 8. ročníka. Napokon sa k nám pridali aj piataci a ani tí neľutovali, že sa niečo nové dozvedeli nielen z regionálnych dejín, ale aj o modernom umení. Bolo to super!
Aneta Cipková, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Prírodoveda trochu inak – v teréne

Na pozvanie spolužiačky Terezky sme v stredu 23. mája 2018 zavítali do obce Oľka. V jej rodine sme strávili celé dopoludnie. Vonku pod lesom sme spoznávali domáce aj lesné živočíchy, spoznávali sme dreviny aj byliny v tesnej blízkosti ich rodinného domu pod lesom. Kto bol odvážny, ten sa mohol povoziť na koňovi menom Tára. O hlad a smäd sa postarali nielen mamky, ktoré zbalili desiate, ale aj naši hostitelia, za čo sme im nesmierne vďační. Posedeli sme si pri ohni a pochutili sme si na opekanej klobáske či slaninke. Okrem hier vo voľnej prírode sme mali možnosť pod dohľadom pána Rolanda strieľať z luku a v jeho dielni si každý vyrobil kožený náramok. Pre Adriána, ktorý práve v tento deň oslávil desiate narodeniny bol takýto školský deň nezvyčajný. Nezabudnuteľné zážitky sme si však domov odniesli určite všetci.
štvrtáci a PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Vlastivedno-prírodovedná exkurzia – Tatry

Dňa 30. mája 2018 sme sa vybrali v rámci predmetov geografia a biológia na exkurziu do Tatier. Naše hlavné zástavky boli Belianska jaskyňa a Štrbské pleso.
Najskôr sme z Tatranskej Kotliny kráčali náučným chodníkom do kopca, aby sme sa dostali do hlbín Belianskej jaskyne. Vonku bolo príjemne, no v jaskyni sa ochladilo asi na 3 °C. Výzdobu v Belianskej jaskyni tvorí vápenec. Okrem stalaktitov, stalagmitov a stalagnátov sme videli siene, jazerá, dómy, komíny. Čakalo nás takmer 900 schodov. Museli sme zvládnuť úzke chodbičky, ale za tu krásu to stálo prekonať vlastný strach. Po 70 minútach prehliadky sme sa opäť dostali na miesto vstupu, kde sme si oddýchli a pokračovali peším zostupom k autobusu. Z okna autobusu sme mali nádherné výhľady na tatranské štíty a centrá turizmu ako Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a nakoniec Štrbské pleso. Tu sme pešo prešli ku skokanským mostíkom, pod sedačkovú lanovku na Chatu pod Soliskom a napokon sme obišli aj pleso. Stretli sme kačky, ktoré zľahka plávali na plese.
Fotiek bolo samozrejme veľa. Kúpili sme si zmrzlinu, suveníry a pokračovali sme unavení a spokojní domov. Teraz nám už zostali len pekné spomienky a ... svalovka.
Vanesa Hegedusová, 7. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Súťaž mladých záchranárov SČK

Dňa 24. mája 2018 sme sa zapojili do Súťaže mladých záchranárov SČK. Súťaž prebiehala v centre mesta Stropkov. Našim hostiteľom bol Územný spolok Slovenského červeného kríža vo Svidníku, ktorý bol aj hlavným organizátorom okresnej súťaže.
Cestou do Stropkova sme si zopakovali pravidlá poskytovania 1. pomoci. Za školu sme vytvorili družstvo z I. stupňa, ktoré tvorili žiaci 2. ročníka pod vedením Mgr. Ivety Skysľakovej a za II. stupeň súťažilo družstvo záchranárov zo 7. ročníka pod vedením PaedDr. Anny Komišákovej. Súťaž pozostávala z teoretických vedomostí o 1. pomoci a histórii a súčasnosti SČK, ktoré vyhodnotili na 1. stanovišti pri fontáne. Na stanovištiach 2.-5. sme museli prakticky poskytnúť 1. pomoc. Okrem kardiopulmonálnej resuscitácie sme si museli poradiť s ošetrením zlomenín, krvácania, stabilizovanou polohou, poranením brušnej dutiny, protišokovou polohou. Okrem zhodnotenia situácie a celkového vyšetrenia prvotných a druhotných príznakov, sme museli zavolať aj na číslo 155 alebo 112 a privolať odbornú zdravotnú pomoc.
Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Čas sme si krátili v bagetérii, kde sme dostali za odmenu bagetu a kúpili sme si kofolu. Dobre sme si pochutili aj na čerstvej zmrzline na námestí. A prišlo na rad vyhodnotenie. Z 13 súťažných družstiev sme sa tešili peknému 3. miestu, medailám na hrudi a darčekovej taške, kde sme si našli množstvo pekných a praktických darčekov. Všetci sme si užili pekný a slnečný deň a domov sme si odniesli množstvo príjemných zážitkov. Veríme, že o rok to dáme na 1. miesto.
Marta Drozdová, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Slávik Slovenska 2018 – školské kolo

Veľmi nás teší, že deti v našej škole majú talent nielen na šport, či prírodovedné predmety, ale i na hudbu a spev. Dňa 24. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa ho 23 spevákov a speváčok, ktorí súťažili v troch kategóriách. Každý súťažiaci spieval dve ľudové piesne. Ich snahu sme vyhodnotili nasledovne:
_________I. kategória
___1. miesto Simona Svákusová 2. roč.
___2. miesto Jaroslava Baršayová 3. roč, Laura Tomková 2. roč.
___3. miesto Dagmara Valenčíková 1. roč., Dominika pančurová 2. roč.
___Cena poroty: Barbara Valenčíková
_________II. kategória
___1.miesto Júlia Vageľová 6. roč
___2.miesto Sarah Viňarská 6. roč. Ema Jančišinová 5. roč.
___3.miesto Adrián Pančura 4. roč., Denis Oleárnik 4. roč.
___Cena poroty: Dominik Gundzik 5. roč. Sofia Zavacká 6. roč.
_________III. kategória
___1.miesto Zuzana Vasilenková 7. roč.
___2.miesto Katarína Gramatová 7. roč.
___3.miesto Vanesa Hegedusová 7.roč.
Všetkým spevákom a milovníkom ľudovej piesne ďakujeme za umelecký zážitok, postupujúcim – Julke,Zuzke a Simonke – držíme palce, aby na obvodnom kole všetkých presvedčili, že rady a dobre spievajú.
Dievčatá nesklamali, vyspievali si výborné strieborné pásmo. Blahožeáme!
      fotogaléria...

 
Deň detí

Piatok 1. jún 2018 = ZÁBAVNÉ DOPOLUDNIE
ŠKD (družina) = spevácka súťaž
Dôležité: desiata, vhodné oblečenie a obuv podľa počasia.
31.5.2018

 
Exkurzia vo Falcku

19. apríla 2018 sme strávili jednu vyučovaciu hodinu biológie na stanici Záchrannej zdravotnej služby v Havaji.
Profesionálni záchranári nám porozprávali o svojej práci. Prezreli sme si záchranné vozidlo a jeho vybavenie. Spoločne sme si vyskúšali rôzne druhy znehybnenia končatín aj celého tela, prenos zraneného. Zmerali nám EKG, tlak krvi, či množstvo cukru v krvi. Vyskúšali sme si zavolať na linku 155 a ohlásiť udalosť, ktorá sa stala a vyžaduje si výjazd záchranárov. Teší nás, že na takmer všetky otázky záchranárov sme vedeli pohotovo odpovedať.
Počas jednej vyučovacej hodiny sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí z každodennej práce záchranárov. Ďakujeme za ich profesionalitu a čas, ktorý nám venovali.
Siedmaci
      fotogaléria...

 
Hasičská stanica Stropkov

Dňa 3.5 2018 sme navštívili Hasičskú stanicu v Stropkove. Zazvonili sme a slušne čakali. Náš pohlaď zaujal čiernobiely psík. Hneď sme ho bežali pohladkať. Pani hasiči nám povedali, že je to tulák. Keď ho začali kŕmiť, tak k ním chodil pravidelne až u nich napokon ostal. Dali mu meno Boby. Presunuli sme sa k autám. Najprv sme si vypočuli niečo z histórie hasičov a potom sme dostali podrobný výklad o práci hasičov, hasičských autách a ich vybavení. Zistili sme, že rebrík na hasičských autách má 30 metrov. Ukázali nám aj záchranný čln a terénne štvorkolky. Niektorí sme sa na nich povozili. Ostatní zatiaľ otestovali vzduchovú bombu. Rozlúčili sme sa a odišli sme plný zážitkov na zmrzlinu a domov.
Katarína Gramatová, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Vôňa jari

Počas mesiaca apríl /mesiaca lesov/ sme hodiny prírodovedy, biológie, výtvarnej výchovy a výchovy umením venovali pobytu v prírode. V okolí školy máme nielen pekné miesto na opekanie s ohniskom a lavičkami, ale každý deň meniaci sa lesný a lúčny ekosystém. Pri chutnej opekanej klobáske sme si povedali o význame lesa, zakladaní ohňa v prírode, vyrobili sme si vlastné hasiace prístroje, spoznávali sme byliny, dreviny, bezstavovce a stavovce v našom blízkom okolí. Vyčistili sme im domov vyzbieraním odpadkov, ktoré sme v priestoroch školského areálu našli.
štvrtáci, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci, deviataci
      fotogaléria...

 
Výroba mydla

Praktická hodina chémie v 9. ročníku bola zameraná na výrobu mydla. Vyrobili sme si mydlo na pranie z bravčovej masti a následne nám spolužiačka Barbora ukázala technológiu výroby voňavých darčekových mydiel, ktoré ona vyrába. Hodina bola zaujímavá a mala pozitívny ohlas.
Deviataci
      fotogaléria...

 
Skameneliny

Skameneliny sú odtlačky pevných častí rastlín a živočíchov v usadených horninách, ktoré dokazujú život v dávnych geologických obdobiach. My sme si pripravili vlastné sadrové odliatky morských mäkkýšov, ktoré sme si odtlačili do plastelínovej formy.
ôsmaci
      fotogaléria...

 
Biologická olympiáda D

25. apríla 2018 v priestoroch CZŠ v Stropkove prebiehala posledná biologická olympiáda v tomto školskom roku v kategórii D. Našu školu reprezentovali 3 snaživé šiestačky. V praktickej časti súťaže pozorovali tulipán a púpavu. V teoretickej časti sa popasovali s vedomostným testom. Najúspešnejšou riešiteľkou bola Kamilka Bandiová, ktorá obsadila 5. miesto. Sarah Viňarská a Sofia Zavacká si vedomosti ešte musia doplniť, aby ich mohli lepšie zúročiť o rok.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Škola v prírode


14.5.2018 - 18.5.2018, Tatranská Štrba, Hotel Rysy

___Zraz: 7:30 h ZŠ Havaj, (14.5.2018)
___Odchod: 8:00 h, ZŠ Havaj
___Strava v deň cestovania: začíname (i končíme) obedom
      fotogaléria...
11.5.2018

 
Vyplácanie cestovného za MÁJ

___15.5.2018 - 18.5.2018
___od 7:00 do 15:00 hod, vedúca ŠJ

___Počet dní šk. vyučovania - 19.
11.5.2018

 
Rodičovské združenie

23. 4. 2018 (pondelok)

- v jednotlivých ročníkoch, čas poľa pokynov v žiackej knižke

RZ ohľadom ŠKOLY V PRÍRODE (3. a 4. ročník)
___- o 14.30 h v 3. ročníku
18.4.2018

 
Deň Zeme

Viete kto má sviatok 22. apríla? Áno, je to naša Zem. A preto sme sa ju rozhodli obdarovať. Neboli to hocijaké darčeky, ale niečo, čo ju nie len poteší, ale jej aj prospeje.
A aby sme sa k nej správali šetrne, ohľaduplne a s úctou je potrebné aj vedieť prečo. Najprv sme si činnosti roztriedili na tie, ktoré Zemi prospejú a tie, ktoré jej ublížujú - tých sa od dnes budeme snažiť vyvarovať, odpad separovať, vodou a elektrinou šetriť, stromčeky sadiť, obaly recyklovať... Vylúštená tajnička a vytvorený plagát uzatvárali prvú čať osláv. Druhú časť darčeka pre Zem sme zrealizovali v prírode. Naše ruky šikovné, roboty chtivé sa s veľkým nasadením pustili do upratovnia odpadu z prírody. Neverili sme vlastným očiam, čo všetko dokážu ľudia do prírody vyhodiť a vyviesť. Je to smutné a HANBA - isto to boli dospelí, čo umývadlo, pieskovisko, stoličku, pneumatiku do lesa priviezli, keď už ju nepotrebovali. Dúfame, že my takí nebudeme!
Koľko sme vládali uniesť a bolo to pre nás aj bezpečné, toľko sme z lesa upratali. Nebolo to naše prvé upratovanie Zeme a už vôbec nie posledé, ale boli by sme veľmi radi, ak by sa pridali aj ďalší a nie len žiaci, ale aj obyvatelia obce. Najprv tým, že pomôžu čierne skládky vyčistiť a potom tým, že tam už žiadny odpad nevyvezú.
prváci, druháci, tretiaci
      fotogaléria...
20.4.2018

 
Deň s veľkým „D“

„Za malou dedinkou sa rozprestierala široká, veľká lúka. Bola krásna, plná červených vlčích makov, modrých zvončekov a bielych margarét. Uprostred lúky bývala aj milá a usmievavá lienka Lenka ...“
Prednesom tohto príbehu privítala dňa 12. apríla na slávnostnom zápise do 1. ročníka predškolákov, ich rodičov a pani učiteľku z MŠ naša šikovná a talentovaná recitátorka Barborka Pavlíková. Milý úsmev na tvári , ako aj iskričky v očiach detí boli dôkazom toho, že sa na tento deň - pre nich deň s veľkým „D“ - veľmi tešili.
Pani učiteľky, spolu s lienkou Lenkou, si však našich predškolákov trošku preverili. Deti ukázali aké vedomosti majú, čo všetko zvládli v škôlke, ako vedia spievať, pracovať s farbičkami, číslami, či so svojím jazýčkom.
Všetkých prekvapili svojou šikovnosťou a chuťou do práce. Želáme im ešte príjemné strávenie posledných týždňov v škôlke. Rodičom ďakujeme za dôveru a veríme, že ich ratolesti v našej škole nájdu nielen bohatý zdroj vedomostí, kamarátstiev a zážitkov, ale aj svoj druhý domov.
Dovidenia, milí predškoláci, tešíme sa na vás v novom školskom roku 2018/ 2019, keď z vás budú veľkí prváci!!!
Vaše budúce pani učiteľky
      fotogaléria...

 
Prehadzovaná trojíc

Slovenská volejbalová federácia po uspešnom pilotnom ročníku pokračuje aj v tomto školskom roku v súťaži pre deti základných škôl 1.-4. ročníka - PREHADZOVANÁ TROJÍC. Prehadzovaná je veľmi obľúbená hra detí na základných školách. Táto hra sa hráva na volejbalovom ihrisku a platia v nej podobné pravidlá ako na volejbale. Hra a jej varianty hry s menším počtom hráčov sú výbornou prípravou na volejbal, ale tiež aj pre iné športové hry. Deti sa učia rôznymi spôsobmi hádzať a chytať loptu, odhadovať dráhu letu lopty a vzájone spolupracovať. Prehadzovaná trojích sa hrá na dva víťazné sety do 15.
Štvrtáci sa s touto hrou zoznámili už minulý rok, avšak možnosť súťažiť aj s družstavmi iných škôl dostali až tento rok. Do základného kola sa v našom okrese prihlásili iba tri družstvá: Havaj A, Havaj B a Bukovce. Tieto tímy si prvýkrát zmerali sily 12. apríla v telocvični ZŠ Havaj. Druhé kolo hráči odohrajú 24.4. na súperovej palubovke a najlepší tím zo spomínaných družstiev postúpi do boja o účasť na celoslovenskej olympiáde žiakov základnych škôl - KALOKAGATIA (koná sa každé dva roky), kde si zmerá sily s dvoma družstvami zo Svidníka.
Našu školu reprezentujú dve družstvá. Družstvo A tvoria žiaci 4. ročníka (Tupyová A., Nogová T., Kundrát M., Oleárnik D., Valenčík T., Kuzma T.), družstvo B sú žiaci 1. - 4. roč. (Pančurová D., Svákusová S., Pavlíková B.,Viňarský S. Pančura A.).

______Výsledky po 1. kole:
Havaj A - Havaj B___ 2:0 (3,13)______Havaj A 6b
Havaj A - Bukovce___ 2:0 (5,8)______Bukovce 3b
Bukovce - Havaj B___ 2:0 (13,7)______Havaj B 0b
R. Široká
      fotogaléria...

 
Hrabeme, vozíme, pomáhame

V jedno jarné pondelkové popoludie sme sa podujali pomôcť pri údržbe a skrášľovaní nášho areálu. Slniečko svietilo, hrable nám svedčili, fúriky vozili a lístie spod plota mizlo, aby tráva rýchlo rástla.
Členovia pohybového a prírodnovedného krúžku
      fotogaléria...

 
Netopiere a ich výskyt

Dňa 9.4.2018 k nám do Havaja zavítal zoológ, ktorý sa venuje výskumu netopierov. Ukázal nám prezentáciu, ku ktorej mal prichystaný výklad o ich živote. Dozvedeli sme sa, že netopiere žijú aj v našich okolitých dedinách. Ukrývajú sa v bytovkách, rodinných domoch či na povalách kostolov. Sme radi, že sme sa dozvedeli niečo nové. Ďakujeme pánovi RNDr. Petrovi Pjenčákovi z Vlastivedného múzea v Hanušovciach za prednášku a vďaka patrí aj našej pani učiteľke biológie, ktorá nám ju zariadila.
Júlia Vageľová, 6. ročník
      fotogaléria...

 
Stretnutie s umelcom

Dňa 26.3.2018 sme sa v našej škole stretli s pánom Miroslavom Potomom zo Stročína. Na základe pozvania pani učiteľky PaedDr. Anny Komišákovej nám počas hodiny výtvarnej výchovy a výchovy umením predstavil jeho umelecký život.
Pán Miroslav Potoma sa venuje insitnému umeniu, je to veľmi zaujímavý druh moderného umenia. Najskôr sme si pozreli jeho prezentáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá. Obdivovali sme nielen jeho tvorbu, ale aj stretnutia s významnými ľuďmi, zaujímavé miesta a mestá a to nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Jeho obrazy boli naozaj veľmi pekné a nielen mne, ale aj všetkým spolužiakom zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa úprimne páčili. Mali obrovský obdiv takmer všetky, ktoré nám doniesol ukázať a bolo ich naozaj dosť.
Som rád, že som sa stretol s týmto druhom umenia, a taktiež s takýmto zaujímavým umelcom, ktorý maľuje srdcom.
Adam Pavlik, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za MAREC

___10.4.2018 - 13.4.2018
___od 7:00 do 15:00 hod, vedúca ŠJ

___Počet dní šk. vyučovania - 17.
10.4.2018

 
Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Havaj 7 oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 12. apríla 2018 o 14.30 hod. v budove základnej školy. Prosíme rodičov, aby k zápisu dieťaťa doniesli občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Po tomto termíne je možné dieťa zapísať v kancelárii zástupcu riaditeľa školy do 30.4.2018.
3.4.2018

 
Veľkonočné prázdniny

29. marec - 3. apríl 2018

Začiatok vyučovania po prázdninách: 4. 4. 2018 (streda).
27.3.2018

 
___Riaditeľské voľno

______28. marec 2018


23.3.2018

 
Súťaž v prednese slovenských povestí

Krajské kolo obľúbenej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa uskutočnilo 21. februára 2018 v priestoroch Základnej školy na Májovom námestí v Prešove. Toto umelecké podujatie sa konalo v našom krajskom meste už po dvadsiaty piaty krát.

V prednese slovenských povestí sa predstavilo 36 talentovaných žiakov z 12 okresov Prešovského kraja, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách. Všetci boli výborne pripravení a preukázali vysokú umeleckú úroveň a profesionalitu.

Našu školu reprezentovala tretiačka Barborka Pavlíková povesťou s názvom Studňa kráľa Mateja. Súťaže takéhoto rozmeru sa zúčastnila síce ešte len po prvý krát, avšak jej recitácia bola bez trémy, prirodzená a krásna. Napriek tomu, že si z tejto súťaže diplom nepriniesla, získala nepochybne nesmierne veľkú životnú skúsenosť.

Ďakujeme Barborka, bola si naozaj výborná!
Mgr. Andrea Angelovičová
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za FEBRUÁR

13.3.2018 - 16.3.2018
od 7:00 do 15:00 hod, vedúca ŠJ

(Počet dní šk. vyučovania - 14, 7. ročník - 13 dní)
12.3.2018

 
Testovanie 9

21. marec 2018 (streda)

Základné informácie o testovaní deviatakov v tomto školskom roku sú zverejnené na stránke www.nucem.sk:
      odkaz na www...
30.11.2017

 
Dejepisná olympiáda

Dňa 15.2.2018 sa na Základnej škole Mlynskej v Stropkove uskutočnil 10.ročník okresného kola Dejepisnej olympiády.
Našu školu reprezentovali deviati žiaci v týchto kategóriách:
kategória C: (9. ročník ) Vageľová Terézia, Tomčuková Juliána, Oleárniková Viktória
kategória D: (8.ročník) Katarína Kakarová
kategória E: (7.ročník) Gramatová Katarína, Pavlik Adam, Cipková Aneta
kategória F: (6.ročník) Bandiová Kamila, Vageľová Júlia, Zavacká Sofia
Žiačky Katka Gramatová a Terezka Vageľová obsadili vo svojej kategórii prvé miesto a postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 22.3.2018. Na peknom treťom mieste sa umiestnil Adam Pavlik, Kamilka Bandiová získala štvrté miesto a Juliána Tomčuková piate miesto. Srdečne blahoželám. Všetkým súťažiacim žiakom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy a vynaloženú námahu.
Mgr. Andrea Gonosová

 
Čestné uznanie malým výtvarníčkam

Tatranská galéria v Poprade udelila Terezke Nogovej (4. roč.) a Vladke Tupyovej (1. roč.) Čestné uznanie za ich výtvarné práce na tému Anjel Vianoc.
Obom žiačkam gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
A.A.;R.Š
      fotogaléria...

 
Vesmír očami detí

XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

Súťaž prebehne v dvoch etapách:
1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské kolo

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2018 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je predbežne naplánované na 10. apríla 2018.
Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

Do okresného kola boli z našej školy zaslané tieto práce žiakov:
      fotogaléria...

 
Jarné prázdniny

26. 2. - 2. 3. 2018

Začiatok vyučovania: 5. 3. 2018 (pondelok)
Želáme príjemný oddych a veselé prázdninové zážitky!

 
Chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 oznamuje, že z dôvodu náhleho zvýšenia chorobnosti a neprítomnosti žiakov v základnej a materskej škole prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 22.2.2018 do 23.2.2018 /vrátane/ v ZŠ s MŠ Havaj 7.

21.2.2018

 
Kurz 1. pomoci

Nielen žiaci siedmeho ale aj štvrtého a piateho ročníka vo štvrtok 15. februára 2018 absolvovali kurz 1. pomoci. Hlavnými lektormi boli študenti zo Strednej zdravotníckej školy sv. Samaritána vo Svidníku pod dohľadom svojich vyučujúcich. Všetci si na figuríne vyskúšali masáž srdca a umelé dýchanie, poskytli 1. pomoc pri dusení, počúvali fonendoskopom ako bije ich srdce a ako dýchajú. Zaujímavé boli obväzové techniky a stabilizovaná poloha. Všetkým zúčastneným sa takáto akcia veľmi páčila.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Obvodné kolo biologickej olympiády

Tohtoročné obvodné kolo biologickej olympiády v kategórii C nám prinieslo 3 úspešné riešiteľky v teoreticko-praktickej časti a 3. miesto v projektovej časti súťaže. Súťaž prebiehala 8. februára 2018 v CZŠ v Stropkove. Dievčatá z 9. ročníka Mária Barbora Kuzmová, Terézia Vageľová a Juliána Vasilenková sa popasovali o umiestnenie medzi svojimi rovesníkmi z okresu Stropkov a Svidník. Pozorovali dužinaté plody rastlín a riešili vedomostný test z botaniky, zoológie a ekológie. Odmenou pre nich bolo sladké posedenie v cukrárni Amfora a body navyše k prijímaciemu konaniu na stredných školách.
3. miesto urobilo radosť ôsmačke Kataríne Kakarovej za jej pozorovanie, spracovanie pozorovania a prezentovanie vlastnej práce na tému „ Zajac domáci“. Okrem pekného diplomu ju potešila aj poukážka na nákup knihy v Kníhkupectve Hviezdoslav a stretnutie s kamarátkami z iných škôl.
Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Pečieme aj doma

Prváčence sú ozaj usilovné deťúrence. Recept v škole vyskúšaný a zapísaný doma použili a krásne koláčiky napiekli (viď foto).
A to nie je všetko! Dnes nás v škole čakalo super prekvapenie. Naša usmievavá Nelka nás pohostila voňavými a vlastnoručne upečenými mufinami. Chutili skvelo! Takže zajtra si recept napíšeme a opäť doma pečieme. Huraaaa!
Pekári z 1. ročníka
P.S. Ďakujeme aj Nelkinej mamke
      fotogaléria...

 
Škola pečenia v 1. ročníku

Áno, áno, škola pečenia u nás, prvákov. Pretože my už poznáme veľa písmen, slabík i slov a rozhodli sme sa, že si niečo jednoduché upečieme. Čo patrí do koláča sme si najprv prečítali, potom primiešali, neskôr zapísali a na záver všetkých pohostili a samozrejme aj si pochutnali.
Prváci
      fotogaléria...

 
Tancuj a tvor

V čase príprav na školský karneval sme mali možnosť tancovať a tvoriť s metodikmi z POS Svidník. Žiaci 2., 3., 5. a 6. ročníka sa v rámci hodín hudobnej a pohybovej prípravy naučili abecedu ľudového tanca pod vedením umeleckého vedúceho FS Makovička, p. Štofu.
Hodiny výtvarnej výchovy strávili štvrtáci a piataci pod vedením p. Petríkovej v tvorivej dielni. Za pomoci štyroch šiestačiek a našich asistentiek si žiaci vymodelovali sadrové odliatky vlastnej tváre, ktoré si potom farebne sprejmi, pierkami a stužkami dotvorili.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Karneval

___9. 2. 2018 (piatok)

___8:30 - 15:00 h, telocvičňa

Porota ocení 23 najzaujímavejších masiek jednotlivcov a každú skupinovú masku.

Tombola: 0,20 EUR/ks (predaj od 5.2. do začiatku losovania).

Občerstvenie: obložená žemľa, sladké prekvapenie a pitie (každý žiak).

Program:
- Promenáda masiek
- Masky tancujú
- Vyhodnotenie masiek
- Obed
- Diskotéka
- Tombola
- Diskotéka
1.2.2018
      fotogaléria...

 

Polročné prázdniny

___2.2. 2018 (piatok)


Začiatok vyučovania po prázdninách: 5.2.2018 (pondelok)
1.2.2018

 
Polročné vysvedčenie v 1. ročníku

V našej triede sú samí šikovní žiaci! Blahoželám im k výbornému zvládaniu počítania, písania, čítania, kreslenia, spievania... zaslúžia si 1*.
Nezabudli sme však, že na tých vynikajúcich výsledkoch našich prváčencov majú velikánsky podiel rodičia (bez nich by to isto nešlo tak dobre) a preto aj oni dnes dostávali vysvedčenie. Vysvedčenie, v ktorom hodnotili žiaci rodičov. A verte boli to samé jednotky s množstvom hviezdičiek.
tr. uč. Široká
      fotogaléria...

 
Sánkovačka

"Huraaaaa, konečne máme sneh!" Áno, aj malá nadielka snehu nás veľmi potešila. Nelenili sme a hneď pri prvej možnej príležitosti sme si užili sneh, sane a slnečnú pohodu plnými dúškami.
Prváci a tretiaci
      fotogaléria...

 
Šaliansky Maťko - školské kolo

Dňa 17. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Všetkým zúčastneným patrí pochvala za svedomitú prípravu a výborný výkon pri prednese. Víťazom blahoželáme. Žiaci, ktorí obsadili prvé miesta postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 25.1.2018.
_________Vyhodnotenie:

_________I. kategória (2.-3. ročník)
___1. miesto Barborka Pavlíková (3.roč.)
___2.miesto Marianka Suváková (2.roč.)
___3.miesto Miško Darivčák (3.roč.)

_________II. kategória (4.-5. ročník)
___1. miesto Matúš Kundrát (4.roč.)
___2.miesto Tomáš Valenčík (4.roč.)
___3.miesto Terezka Nogová (4.roč.)

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského

Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove zorganizoval 25.1.2018 v Mestskej knižnici v Stropkove súťaž v prednese povesti. Okresného kola sa zúčastnilo 14 súťažiacich z ôsmich škôl stropkovského okresu.
Našu školu reprezentovala v prvej kategórii Barborka Pavlíková (3.roč.), ktorá obsadila 1.miesto a v druhej kategórii Matúš Kundrát (4.roč.), ktorý získal 2. miesto. Blahoželáme a Barborke držíme palce na krajskom kole.
      fotogaléria...
Mgr. Andrea Gonosová

 
Bude zima, bude mráz...

...kam sa vtáčik, kam schováš? Možno aj táto detská pesnička nás inšpirovala k tomu, aby sme pre tieto milé stvorenia zhotovili na prírodovednom krúžku jednoduché kŕmidlá. Stačili nám plastové fľaše, pomarančová kôra, malé drievka, špagát, krmivo pre vtáčiky a samozrejme trocha chuti. Hotové kŕmidlá sme potom rozvešali po stromoch v areáli našej školy. Pohľadom na malých zobkáčov sa máme možnosť kochať každý deň.
A k tejto milej aktivite sa počas hodín biológie pridali aj piataci.
____________________________________....stojí to za to!
Žiaci 3. ročníka
      fotogaléria...

 
Povedzme ÁNO čistej pitnej vode

Dňa 18. januára 2018 sme sa zapojili do projektu Povedzme ÁNO čistej pitnej vode, ktorého cieľom je najmä u detí nahradiť pitie ochutených sladkých limonád čistou pitnou vodou z vodovodu.
Počas prestávok sme žiakom a učiteľom ponúkali vodu a rozprávali o jej výhodách pre zdravie človeka. Na chodbách sme mali 3 stanovištia. Na každom stanovišti na lavici sme mali džbány naplnené vodou a na plastových táckach rozložené plastové poháre. Voda bola priezračná a osviežujúca. Svojim spolužiakom sme sa snažili vysvetliť, prečo je dôležité dodržiavať pitný režim počas dňa. Využili sme pritom vedomosti z biológie a chémie. Čistá voda z vodovodu je zdravá. Neobsahuje žiadne farbivá, čistí pleť, obsahuje minerály, podporuje spaľovanie tukov a chudnutie. Voda dodáva telu energiu. Z tejto aktivity boli žiaci nadšení. Voda im chutila a popri jej pití sa aj dobre zabávali.
Väčšine spolužiakom ponúkaná voda chutila, ale našli sa aj takí, ktorí mali voči vode z vodovodu výhrady. Najviac sa táto aktivita páčila žiakom z prvého stupňa, kde sme počas dňa rozdali 10 džbánov čistej pitnej vody.
Siedmaci, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Desiata

Praktická hodina biológie na tému "Zásady zdravej výživy" bola zábavná. Príprava chlebíkov, ovocnej misy, sladkých cukrových pohárov naplnených minerálkou nám netrvala dlho. Katka nám ukázala, že z nakúpených surovín sa dajú ľahko pripraviť aj chlebíky pre vegánov. O rýchlu desiatu sa postarali všetci Siedmaci.
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za DECEMDER

- do 16.1.2018 do 20.1.2018
- vedúca ŠJ
- od 7:00 - do 14:30 hod.
15.1.2018

 
Triedne rodičovské stretnutia

11. 1. 2018 (štvrtok)

- čas: podľa pokynov v žiackej knižke (zápisníku)
- miesto: jednotlivé triedy daných ročníkov
8.1.2018

 
 
Čarovná rozprávka Vianoc

Dňa 15.12.2017 sme išli na výlet do Hniezdneho.
Nebol to však len taký hocaký výlet. V Nestville Parku sme sa preniesli do rozprávkového sveta. V začarovanom lese sme stretli Janka a Marienku, ich mamičku, Ježibabu a lesného škriatka. Belzebub bol syn Ježibaby, ktorý varil polievku. Ježibaba nás chcela zjesť. My sme museli Jankovi a Marienke pomáhať, aby vedeli, ako sa zachrániť pred Ježibabou. Po skončení rozprávky sme išli do Nestville chocolate. Tu sme dostali upečené perníky, ktoré sme si mohli vyzdobiť. Videli sme ako sa vyrába čokoláda, ochutnali sme nielen bielu, ale aj tmavú čokoládu. Vonku sme stretli Mikuláša, ktorý nám rozdával cukríky. Požičal nám svoj koč s poníkmi a odviezli sme sa späť k autobusu. Bolo tam nádherne a ozaj čarovne.
Tretiaci
      fotogaléria...

 
Príprava na Vianoce

Na hodinách výtvarnej výchovy v 5. ročníku sme si pripravili slávnostnú Štedrú večeru. Každý sa postaral o niečo domáce pod zub. Pred večerou pri sviečke nechýbala modlitba Otče náš, potom sme sa rozprávali o zvykoch v našich rodinách a ochutnávali sme z každého rožka troška. Na stole sme mali oblátky a med, hubovú mačanku, varené a vyprážané pirohy, kapustové bobaľky, sušené ovocie a rôzne druhy koláčov. Pri vianočných koledách sme si pochutnávali aj na vianočnom punči. Poďakovanie patrí všetkým piatakom za ochotu niečo také vianočné zažiť, ich mamkám a babkám za chutné pokrmy a tetám kuchárkam za pomoc pri zohriatí jedál a umytí špinavého riadu. Žiakov 6. ročníka obdaril Mikuláš už pri príchode do školy sladkým prekvapením v topánke a malým vianočným stromčekom ako aj výzdobou na oknách. Za odmenu si každý vyrobil svojho vlastného anjela.
So siedmakmi sme voňavým ihličím a zhotovenými ikebanami vyzdobili interiér školy. Za odmenu sme si uvarili pečený čaj ozdobený citrónom. Najkrajšími anjelmi sa môžu pochváliť ôsmaci z hodín výchova umením. Odmenou boli napečené medovníky, ktoré sme si vlastnoručne vyzdobili.
Radosť zo zdobenia a jedenia vianočného pečiva nechýbala ani na hodinách výchova umením v 9. ročníku. Okrem iného sme si vyrobili drevených anjelov v Pizza Basil a Mikulášskymi darčekmi čertovsky a anjelsky dobre obdarili svojich spolužiakov.
Všetky vianočné prípravy končia vianočným programom pri krásne vyzdobenom a vysvietenom stromčeku a betleheme vo vestibule školy v posledný predprázninový deň.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Čarovná rozprávka Vianoc

Sviatky pokoja a radosti sa nezadržateľne blížia a tak sme sa rozhodli prežiť jeden zimný decembrový deň v šate čarovnej vianočnej rozprávky. V Nestville Parku v Hniezdnom sa staneme súčasťou rozprávkového sveta, stretneme sa s bytosťami v začarovanom lese a pomôžeme Jankovi a Marienke prekabátiť zlú ježibabu. Na konci čarovnej rozprávky si svoju perníkovú chalúpku aj sami upečieme.. Nedovolíme, aby zlo zvíťazilo nad dobrom!
A áno, aj my si odhryzneme z perníkovej chalúpky!
Kedy? - V piatok,15. decembra.
Prváci, druháci, tretiaci, štvrtaci, piataci
      odkaz na www...
14.12.2017

 
Vyplácanie cestovného za NOVEMBER

- vedúca ŠJ
- od 7:00 - do 14:30 hod.
- do 15.12.2017
12.12.2017

 
Vyplácanie cestovného za OKTÓBER

Pondelok - 13.11.2017 - od 7:00 do 15:00 hod, vedúca ŠJ
Utorok - 14.11.2017 - od 7:00 do 15:00 hod, vedúca ŠJ
Streda -15.11.2017 - od 7:00 do 16:00 hod, ŠJ a riad. školy

3.11.2017

 
Farebný týždeň zdravia

6. 11. - 10.11. 2017

Od pondelka začíname: zdravý životný štýl, správna desiata, dobrá nálada a hurá dosfarbenia!

____________Rozvrh farieb a zamerania dní:
_________Pondelok - biely - mlieko
_________Utorok - červený - ovocie
_________Streda - žltá - pohyb
_________Štvrtok - zelený - zelenina
_________Piatok - oranžový - duševné zdravie
_______________Celý týždeň - zdravý pitný režim.
3.11.2017
      fotogaléria...

 
Tekvicové lampáše

A opäť sme sa stretli, aby sme strávili jedno tvorivé popoludnie podľa zvykov našich starých rodičov. Vyrezávanie veselých dyňových lampášov sa nám veľmi páči a hlavne sme v ňom rok, čo rok zdatnejší a odvážnejší. Či sa nám to ozaj podarilo posúďte v galérii fotografií, ale myslíme, že máme nádherné a chutné zážitky. Veď po usilovnej práci sme vstúpili do čarovnej, lampášami osvetlenej triedy a fantasticky si pochutili na voňavých a dobre prepečených špekáčikoch.
žiaci 1. - 4. ročníka, p. učiteľky a p. vychovávateľky
      fotogaléria...

 
Jesenné prázdniny

30. 10. - 1. 11. 2017

Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. 11. 2017 (štvrtok)

 
Tekvicové lampáše

Jednaštyrkári, ani tento rok nevynecháme jesenné vyrezávanie z dýň. Stretneme sa vo štvrtok, 26. októbra o 14. hodine.
Tvoriť budeme z dýň, tekvíc a rôznych iných prírodnín, ktoré si donesieme. Nezabudnite na kahanček a malý olovrant.

Predpokladaný koniec: 17:00 hod.

20.10.2017

 
Netradičná hodina výtvarnej výchovy

Dňa 24. októbra 2017 sme sa po 5. vyučovacej hodine naobedovali a išli sme na autobus. Vystúpili sme na rázcestí Krušinec, kde sme už do dediny šľapali pešo. Hľadali sme totiž Pizzeriu Basil. Na pozvanie sme vstúpili do jej priestorov. Zamestnanci nám povedali, čo budeme spolu robiť. Rozdelili sme sa na dve skupiny. Skupina dievčat mala tvorivú dielňu, kde sme vyrábali svietniky. Potrebovali sme na to sklíčko na zaváranie, papierovú lepiacu pásku a zubnú pastu. Skupina chlapcov tvorila v kuchyni. Každý si pod dohľadom odborníkov mohol pripraviť vlastnú pizzu podľa želania. Samozrejme, že obe skupiny sme sa potom vymenili. Bol to pre nás super deň s množstvom pekných zážitkov. Ďakujeme p.uč. Komišákovej a celému tímu Pizzerie Basil.
Júlia Vageľová, 6. ročník
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za mesiac september


___- od 7:00 do 14:30 hod.
___- do 20. 10. 2017
___- vedúca ŠJ

17.10.2017

 
Svetový deň zdravej výživy

Svetový deň výživy si 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska. Aj u nás v škole sa každoročne venujeme tejto téme. Nebolo to inak ani minulý pondelok. Tento deň sme spolu so svojimi triednymi učiteľmi začali besedou o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. Rozprávali sme sa o tom, čoho máme jesť najviac a čomu sa v strave vyhýbať. Spoločne sme hľadali dôvody, prečo je potrebné jesť veľa ovocia a zeleniny, ako si udržiavať zdravé telo aj pomocou športu.
Tretiaci spolu s prvákmi vlastnoručne vyrobili plagát potravinovej pyramídy, ktorý obdivovali aj ostatní žiaci našej školy. V triede sme si urobili ovocno- zeleninovú výstavku. Samozrejme, nechýbala ani ochutnávka z domu prinesených ovocných maškrt.
Celý tento skvelý deň sme zakončili vychádzkou do lesa na prírodovednom a pohybovom krúžku. K dobrej nálade prispeli voňavé podpňovky, ktoré nám havajský les ponúkol.
Tomáš Kuzma, 3. ročník
      fotogaléria...

 
Plenárne rodičovské združenie

___ - 11. október 2017 o 15:00 hod. v školskej jedálni

Po skončení plenárneho RZ nasledujú triedne RZ v triedach jednotlivých ročníkov.
6.10.2017

 
Návšteva ZOO

Dňa 4.10.2017 sme sa celá trieda piatakov vybrali do ZOO v Stropkove. Veľmi sme sa na to tešili a aj počasie nám prialo.
Po zoologickej záhrade sme sa voľne pohybovali a s nadšením sme obdivovali zvieratá v nej. Najviac sme sa tešili na kŕmenie zvierat. Keďže sa v tento deň nedalo kúpiť krmivo, boli sme sklamaní. Poprosili sme pána, ktorý kŕmil hady, či by nám neodsypal trochu krmiva. Ochotne nám nachystal krmivo a my sme s radosťou nakŕmili celú ZOO. Najviac sa nám páčili dikobrazy, oslík a poník. Pozorovali sme aj veveričku, opice, vtáčiky, a aj hady a jaštery vo viváriu. Na detskom ihrisku sme sa vyšantili do sýtosti na kolotoči, hojdačkách i šmýkačkách.
Pani učiteľka nás pozvala do cukrárne, ale my sme ju presvedčili na pizzu. Na výborných pizziach sme si pochutili v Zámockej pivnici. Bol to super deň!
Ema Jančišinová, 5. ročník
      fotogaléria...

 
 Pohyb, zdravie, radosť

V rámci Európskeho týždňa športu sme v stredu 27.9.2017 využili teplé a hrejivé slnečné lúče a prešli sme sa so spolužiakmi a učiteľmi našej školy peknou jesennou prírodou smerom na Bystrú cez Varechovce do Havaja.
Celý okruh meria približne 10 km. Veľmi som sa potešil, keď som zistil, že ideme na túru, pretože sme dlho s celou školou na túre neboli. Bolo tam výborne, mali sme dve zastávky. Prvú v Bystrej pri Kaplnke sv. Huberta, patróna lesníkov a poľovníkov a druhú vo Varechovciach pri rybníku. Tu sme sa rozhodli, že pôjdeme na chvíľku do lesa na huby. Môj spolužiak nazbieral asi najviac hríbov na polievku, mačanku alebo praženicu. Počas oddychu sme sa najedli, napili, porozprávali si zážitky z trasy a už sme len kráčali do školy na obed a potom domov.
Bol to super deň. Teším sa na ďalšiu podobnú akciu, ktorá by mohla byť aj každý týždeň alebo aspoň raz za mesiac.
Norbert Sitár, 9. ročník
      fotogaléria...

 
Európsky týždeň športu 2017

Tretí ročník celoeurópskej aktivity Európsky týždeň športu sa v tomto roku konal od 23. do 30. septembra. V rámci Európy sa do ETŠ zapojilo 32 krajín. Na Slovensku si zašportovalo viac ako 155 000 detí a dospelých.
My sme sa do tohto týždňa športu zapojili turistickou vychádzkou do obce Bystrá. Počas oddychu sme sa dozvedeli niečo z histórie a zvyklostí bystrianskej cerkvi.
Žiaci 1. - 4. ročníka
      fotogaléria...

 
Biela pastelka

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje už 16. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom.
22. septembra 2017 /piatok/ budú dobrovoľníci (žiaci 9.ročníka) oslovovať darcov - žiakov školy i obyvateľov obce a ponúkať im plastové spinky vo forme bielej pastelky za dobrovoľný príspevok.
Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie (nákup pomôcok a kurzy).
Ďakujeme za Vašu podporu
21.9.2017

 
Slovenské opálové bane

Jedného dňa sa naše dobré pani učiteľky rozhodli v rámci vyučovania biológie a geografie zorganizovať exkurziu do opálovej bane pri meste Prešov.
V pondelok 18. septembra 2017 ráno bol skoro celý druhý stupeň nastúpený pred školou, všetci totiž boli pripravení zažiť dobrodružstvo v bani. Bez väčších problémov sme dorazili pred štôlňu Jozef. Tam nás už čakali dvaja mladí a nadaní sprievodcovia. Rozdelili sme sa do dvoch skupín. Najprv išli šiestaci a siedmaci s pani sprievodkyňou, po necelých 10 minútach aj nám ôsmakom a deviatkom pán sprievodca rozdal prilby a baterky. Keď sme vošli do bane, pocítili sme chlad a vlhko, zo stien kvapkala až tiekla voda, no potom sa to zlepšilo. Od sprievodcu sme sa dozvedeli, že baňa má 17 poschodí, z toho je 5 zaplavených a dá sa v nich potápať. Najdlhšia chodba má 1,7 km a spolu majú 32 km. Zo začiatku baníci používali len kovové tyče na ťažbu, ale nebolo to veľmi dobré, pretože 1 m kopali 1 mesiac. Po modernizácii, keď objavili dynamit, tak 1 m vykopali za 1 deň. V bani aj dnes žijú netopiere. Tiež sme sa dozvedeli, že v priebehu niekoľkých rokov chceli rôzni ľudia uviesť baňu do prevádzky, ale skoro všetci skrachovali. V roku 2005 sa jeden pán geológ rozhodol, že baňu sprístupni verejnosti. Od roku 2012 je prístupná pre všetkých návštevníkov. Tiež nám sprievodca spomenul, že sa tam vyťažil najväčší a zároveň najdrahší opál. Teraz sa nachádza v múzeu vo Viedni. Práca robotníkov bola ťažká a namáhavá, vodu museli čerpať ručne a pracovať vo vlhkom a prašnom prostredí, vozíky s odpadom museli dvaja tlačiť a jeden ťahať. Zarábali 4x viac ako murári, lenže dožívali sa len maximálne 40 rokov. Druhy opálov sú rôzne. Napríklad sklenený, modrý, drevený a čierny opál. Ich cena je rôzna, najdrahší je však čierny opál. Stretli sme aj vládcu baníckych škriatkov, ktorí pomáhali baníkom nachádzať opálové žily. Videli sme opál, stalaktity a rôzne druhy sopečných hornín. Najväčšie zastúpenie má andezit. Tiež sme si ukázali, čo je v bani absolútna tma.
Vonku pred baňou bol odpad z ťažby, kde niektorí žiaci pátrači našli aj hodnotné kusy opálu. Najlepšou hľadačkou opálu bola moja sestra Katka, ale všetci sme si z exkurzie odniesli nezabudnuteľné zážitky na celý život.
Marek Gramata, 9. ročník
      fotogaléria...

 
Oznámenie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 oznamuje rodičom detí materskej školy, že z dôvodu rekonštrukcie prerušuje prevádzku materskej školy na dobu neurčitú. Opätovné spustenie prevádzky bude oznámené prostredníctvom starostov školského obvodu a na internetovej stránke školy.
30.8.2017

 


V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v telocvični školy.
30.8.2017

 
30. 8. 2017