Fotogaléria Fotogaléria > > 2019-2020 > 165_Meteorologická búdka 

Meteorologické búdky
Na hodinách fyziky v 7. ročníku sme sa naučili merať teplotu rôznymi teplomermi a čas rôznymi hodinami. Urobili sme si vlastné modely teplomerov a hodín. Následne sme preberali skupenské zmeny ako vyparovanie, kondenzácia, topenie, tuhnutie, sublimácia, desublimácia. Polročné učivo sme zakončili meteorologickým pozorovaním. Zhotovili sme si vlastné meteorologické búdky, ktoré sme umiestnili na otvorenom priestranstve pri škole. Zaznamenávame počasie podľa znakov. Do tabuľky si zapisujeme dátum pozorovania pravidelne o 10:30 v pondelok a vo štvrtok. Pozorujeme a zapisujeme teplotu vzduchu v °C, vietor – studený/teplý, smer vetra podľa veternej smerovky, množstvo zrážok v ml odmeriame odmerným valcom, ktoré zachytávame do zberných nádob, lupou pozorujeme prítomnosť nečistôt na zachytávači, tlak vzduchu – stúpa/klesá. Svoje pozorovanie vyhodnotíme grafom.
siedmaci