Hlavná stránka  
Aktuality
 
___ ___Slávnostné ukončenie školského roka

___ ___- 8:30 hod. pred budovou školy

- predpokladaný koniec: 10:00 hod.,
- po skončení žiaci dostanú obed v balíčku a odchádzajú domov (ŠKD nepracuje),
- v prípade zlého počasia sa ukončenie uskutoční v telocvični školy.
29. 6. 2017

 
Deň detí

Dňa 2. júna 2017 sa uskutočnila oslava MDD v škole. Všetci žiaci sme sa stretli pred školou, kde nás pán riaditeľ oboznámil s tým, čo budeme počas dňa robiť. Potom sme sa rozbehli po vonkajšom školskom areáli na jednotlivé stanovištia. Každý učiteľ mal pre nás pripravenú vlastnú disciplínu, ktorú si každý žiak školy vyskúšal v ľubovoľnom poradí. Súťažili sme v trojiciach, ale vyhrať mohol len jeden. Podľa poradia v súťaží sme získali 3, 2 alebo 1 bod. Vyskúšali sme si tieto disciplíny : Lážo-plážo, Popoluška, Hady, Rýchly kuriér, Mega petang, Metlobal, Skákanie vo vreci, Kopanie loptou do fliaš s vodou, Skákanie bez topánky. Za výherné body v súťažiach sme si v bufete nakúpili sladkosti. Po skončení súťaží sme si zahrali futbal, volejbal alebo benbinton. Počas celého dňa vládla super nálada.
Vanesa Hegedusová, 6. ročník
      fotogaléria...

 
„Za krásami orchideí“

Je názov okresnej biologickej exkurzie, ktorej sa zúčastnilo 47 žiakov z okresu Stropkov pod vedením svojich vyučujúcich biológie. Riešitelia okresných kôl biologickej olympiády v školskom roku 2016/17 mali možnosť pozorovať živé aj neživé prírodniny priamo v teréne. 1. júna 2017 sme sa objednaným autobusom presunuli na miesto označené na mape. Bolo to v Slovenskej Kajni, kde sme sa stretli so zoológom z Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Na Domaši sme pozorovali hniezdenie niektorých druhov vtákov. RNDr. Peter Pjenčák nás zasvätil aj do tajov krúžkovania vtákov. Následne sme sa presunuli do obce Kvakovce. Nad obcou vo vybranej lokalite sme pozorovali orchidee a v najväčšej kráse sme mohli zhliadnuť črievičník papučkový. Pešia túra bola namáhavá z dôvodu prác po ničivej búrke a silnému slnku, ale všetci sme to zvládli v pohode. Výhľady na Slanské vrchy a Vihorlat totiž stáli za to. Odmenou pre všetkých účastníkov exkurzie bolo posedenie v Penzióne Goral.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Hvezdáreň Roztoky

Dňa 22.-23.5.2017 sa uskutočnila exkurzia nás deviatakov. Cestovali sme smerom na Hvezdáreň do Roztokov. Vyrážali sme o 6:55 hod. ráno. Cesta bola príjemná, ale dosť dlhá. Najskôr sme prišli na autobusovú stanicu do Svidníka, kde sme čakali asi 30 minút. Potom sme nastúpili na spoj Svidník - Bardejov. Vystúpili sme na rázcestí Roztoky a už išli len pešo asi 6 km do cieľa. Na ubytovňu sme prišli správne naladení do krásneho dňa. Pred ubytovaním nás poučil správca ubytovne ako sa máme správať. Ubytovanie bolo perfektné. Nasledoval obed, ktorí sme si pripravili spolu s učiteľmi. Na obed sme mali vyprážaný syr s hranolčekmi a kečupom a na pitie chutný mätový čaj. Poobede sme sa presunuli na ihrisko, kde sme hrali futbal, tenis, volejbal a bedminton. Bolo tam pieskové plážové ihrisko, ktoré bolo veľmi príjemné na nohy. Predvečer sme absolvovali turistický pochod k Roztockému lesu na hranicu Slovensko – Poľskú vo výške 670 m n.m. Po vrátení na ubytovňu sme sa presunuli do altánku, kde sme mali výbornú opekačku. Mohli sme si opekať špekáčiky, slaninu, chlieb alebo cibuľu. Opekačkou sme ešte však neskončili deň, ale urobili sme si osobnú hygienu a nasledovala prednáška o hviezdach. Pozorovali sme voľným okom, ale aj astronomickým ďalekohľadom večernú oblohu. Videli sme planétu Jupiter, súhvezdie Malý voz aj Veľký voz. Bolo to zaujímavé a poučné. Niektorí šli ešte do spoločenskej miestnosti pozerať film, iní si dožičili sladký spánok po náročnom dni. Ráno sme sa prebudili, obliekli sme sa a išli do jedálne na raňajky, ktoré sme si pripravili sami. Mali sme párky, chlieb s maslom a jarnou cibuľkou. Po raňajkách sme poupratovali a pobalili všetky veci a pripravili sme sa na odchod. Urobili sme si posledné fotky pred ubytovňou a vybrali sme sa pešo na dlhú cestu. Dorazili sme na rázcestie a čakali sme na autobus. Prišli sme do Svidníka, kde sme si pri Pamätníku Sovietskej armády povedali o jeho histórii a uctili sme si padlých hrdinov. Potom sme mali rozchod v meste asi 30 minút. Niektorí išli na zmrzlinu alebo kokteily. Presunuli sme sa do Stropkova, kde niektorí išli domov a niektorí sme si zašli ešte na pizzu. Ďakujeme pánom učiteľom Mgr. Marošovi Maruščákovi a Mgr. Jánovi Borkovi, že sme sa mohli zúčastniť tak peknej exkurzie na záver školského roka. Máme z toho pekné zážitky, na ktoré budeme dlho spomínať.
Patrik Jancura
      fotogaléria...

 
Noc v škole 8.6.-9.6.2017

Program:
1. Schádzanie (17:00 - 17:30 hod.)
2. Opekačka
3. Skautske aktivity
4. Lampášový pochod obcou
5. Diskotéka
6. Nočné kino

Doplňujúce informácie:
• učebnice na piatkové vyučovanie si doniesť už vo štvrtok ráno, po štvrtkovom vyučovaní si žiaci nechajú aktovky v triedach, domov pôjdu len po výbavu na Noc v škole,
• vo štvrtok poobede si doniesť: spacák, karimatku, hyg. potreby, kahanček do lampáša, prípadne svoj vlastný lampáš (lampión), špekáčiky, chlieb a pod. veci na opekačku a desiatu na piatkové vyučovanie,
• žiaci majú od sponzorov zabezpečené: 1 špekáčik, chlieb, malinovku, čaj, záviny na raňajky,
• v prípade potreby môžete volať na tel. č. školy, alebo triedneho učiteľa.
______________________________Tešíme sa zaujímavé nočné zážitky!
tr. učitelia 1. - 4. ročníka
      fotogaléria...

 
Múzeum Andyho Warhola

Dňa 3.5.2017 sme navštívili Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach. Cestovali sme tam spojovým autobusom po dvoch vyučovacích hodinách, ktoré sme strávili v škole. Cesta netrvala dlho. Keď sme dorazili do cieľa našej exkurzie, tak nás privítala pani lektorka. Rozdelili sme sa do dvoch skupín. Prvá skupina vytvorená z ôsmakov išla na prehliadku po múzeu a druhá skupina vytvorená z piatakov išla do ateliéru na tvorivé dielne. Po hodine sme sa vymenili. Výklad v jednotlivých expozíciách múzea bol veľmi zaujímavý. Dozvedeli sme sa nové informácie o živote a diele Andyho Warhola, ktorého rodičia pochádzali z neďalekej obce Miková, ale aj o iných umelcoch svetového mena. Boli tam obrazy z umeleckého štýlu pop-art a street-art. V ateliéri sme si najskôr pozreli video o maľovaní obrazov pomocou sieťotlače a potom sme si mohli vytvoriť svoj obrázok podľa vlastnej fantázie. Na konci exkurzie sme dostali ako odmenu pekné pohľadnice a záložky do kníh. Celé to bolo proste super. Domov sme si odniesli pekné zážitky.
Sarah Viňarská, Patrik Fedorišin, 5. ročník
Barbora Kuzmová, Terézia Vageľová, 8. ročník

      fotogaléria...

 
Medový deň

Dňa 19. mája 2017 sme sa na pozvanie pani Heleny Petríkovej z Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku zúčastnili Medového dňa, ktorého súčasťou bol kultúrny program, výstavno-predajné stánky, vyhodnotenie výtvarnej súťaže Medový štetec a súťaž v zdobení medovníkov. Za kolekciu výtvarných prác členov krúžku Šikovníček sme získali Cenu poroty. Do zdobenia medovníkov sme postavili súťažné družstvo šikovných dievčat. Nikola Čepová, Alžbeta Drozdová, Barbora Kuzmová a Juliána Vasilenková svojou šikovnosťou predbehli nielen rovesníčky zo základných škôl, ale aj dievčatá z Hotelovej akadémie a do Havaja priniesli zaslúžené 1. miesto.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Exkurzia vo Falcku

V tomto školskom roku na hodinách biológie preberáme ľudské telo. Práve preto nás pani učiteľka Komišáková zobrala do Falcku na exkurziu. Vo štvrtok 18. mája 2017 sme hodinu biológie strávili v priestoroch záchrannej stanice v Havaji. Dvaja záchranári v službe nám ochotne ukázali záchranné vozidlo a jeho vybavenie. Skúšali sme si rôzne situácie, v ktorých musia oni zasahovať a zachraňovať ľudské životy. Páni záchranári si vybrali stále jedného žiaka z našej triedy, na ktorom nám predvádzali poskytovanie 1. pomoci. Najskôr nám ukázali ako sa meria EKG, tlak krvi, pulz, cukor v krvi. Potom sme si mohli vyskúšať znehybniť rôzne zlomeniny hornej končatiny, dolnej končatiny, krčnej chrbtice a celého tela. Porozprávali nám aj rôzne zážitky z ich praxe. Pri výkone svojho povolania majú špeciálne oblečenie a obuv. Pracujú od 6.00 ráno do 18.00 večer na dennej zmene a od 18.00 do 6:00 na nočnej zmene. Práca záchranára je vekmi náročná, pretože ide o záchranu ľudského života, ale napriek tomu ich to baví a robia to radi. Na záver sme sa mohli opýtať, čo nás zaujímalo. Ďakujeme za to, že sme si teóriu mohli vyskúšať v praxi.
Alexandra Kretová, Amália Goroľová, Veronika Malaťáková, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Deň stromu

S lesníkmi spolupracujeme už takmer desať rokov. V okolí školy sme každý rok na jar vysádzali spoločne listnaté a ihličnaté dreviny a takto sme založili školské arborétum. Každý rok sme vysadili iné druhy drevín. Počas roka a celého štúdia sa žiaci starali najskôr o sadenice a neskôr o dreviny, ktoré pozorovali ako rastú a menia svoj vzhľad v závislosti od ročného obdobia, veku a vonkajších faktorov. Tento rok nás oslovili lesníci pán Kleban a pán Verba s myšlienkou vysadiť mladé sadenice duba vo vybranej lokalite smerom na Malú Poľanu. Išlo o celoslovenskú akciu lesníkov s názvom „ Zasaď svoj strom “. Akcia sa nám vydarila, aj napriek nie ideálnemu počasiu. Termín realizácie bol naplánovaný na Juraja. Po exkurzii v lese, samotnom sadení s odborným výkladom boli žiaci odmenení certifikátom a malou sladkosťou. Najväčšou odmenou bola spoločná opekačka v lese.
PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 v zmysle § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole oznamuje rodičom, že zápis deti do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 22. do 30. mája 2017 v čase od 9,00 do 16,00 hod. Žiadosti do materskej školy prijíma zástupkyňa riaditeľa pre MŠ p. Žumárová Ivana.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni pre MŠ. Žiadosť je možné si vyzdvihnúť u p. Žumárovej. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijímania detí do MŠ:
• prednostne sa prijímajú deti ktoré dovŕšili piaty rok veku,
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
• deti vo veku spravidla od troch rokov.
Ing. Palička Alexander, riaditeľ ZŠ s MŠ Havaj 7

 
Výstava poľovníckych trofejí

Výstava poľovníckych trofejí patrí k prezentácii úspechov poľovníkov za kalendárny rok nielen v rámci jednotlivých poľovníckych združení, ale poľovníci o svojej činnosti informujú aj širokú verejnosť. So žiakmi 5. ročníka v rámci hodiny biológie sme si v piatok 24.3.2017 prezreli nádhernú výstavu poľovníckych trofejí, ktorej 20. ročník sa konal v priestoroch Odboru školstva a kultúry MsÚ v Stropkove. Zaujímavosťou výstavy boli spreparované zvieratá, ktoré nám pózovali do pekných fotiek. Hlad z celého dopoludnia sme zasýtili chutnou pizzou alebo bagetou v Korze. Naše kroky po krátkom oddychu smerovali na stretnutie s Dobšinského rozprávkami do Mestskej knižnice. Odmenou za úspešné súťaženie boli malé keksíky v knižnici a chutné koláče v cukrárni Amfora. Tento vydarený deň patrí k tým najkrajšie stráveným mimo školy. Aj keď sme sa neučili tradičnou formou, veľa sme sa toho dozvedeli od odborníkov v každom odbore.
PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
STOP VRTOM

Dňa 3. mája 2017 sa v škole uskutočnila prednáška o nelegálnom prieskume ťažby ropy v našom blízkom okolí. Prieskum ťažby ropy od Smilna až po Ruskú Porubu robia Američania z Texasu a to na súkromných pozemkoch obyvateľov spomínaných dedín. Na pozvanie pani učiteľky Komišákovej k žiakom 8. a 9. ročníka prišli aktivisti Roland Noga a Katarína Polčová, ktorí sú občanmi Oľky. Rozprávali nám o rope, ktorá sa vyskytuje v Krivej Oľke, ale vo veľmi malom množstve. Dozvedeli sme sa aj o tom ako už samotný prieskum ťažby ropy znečisťuje životné prostredie, ohrozuje vodu, pôdu a vzduch a v konečnom dôsledku plnohodnotný život obyvateľov severovýchodu Slovenska. Nielen oni, ale aj ďalší aktivisti z Oľky a okolitých dedín organizujú rôzne protestné zhromaždenia, či petície proti ťažbe ropy, ktorej je na našom území veľmi málo, ale už samotné prieskumné vrty robia veľké škody na životnom prostredí. Takáto prednáška sa nám veľmi páčila a dokonca by sme ju chceli zažiť ešte raz. Bolo to poučné a pekne pripravené. Pánovi Rolandovi Nogovi a pani Kataríne Polčovej ďakujeme a prajeme veľa šťastia pri záchrane prírodných krás nášho malého Slovenska. Ich prácu môžeme podporiť aj zdieľaním, či lajkovaním príspevkov na facebooku Aropaňe.
Samuel Macko, Juliána Vasilenková, Bibiána Andrejcová, 8. ročník, ZŠ s MŠ Havaj

 
Slávik Slovenska, školské kolo

Dňa 26. apríla sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v spievani ľudových piesní. Táto súťaž má dlhoročnú tradíciu na národnej úrovni a v našej škole získava čoraz viac záujemcov.
V I. kategórii (žiaci 1. - 3. ročníka) nás na okresnom kole bude reprezentovať žiačka 1. ročníka, Marianka Suváková, v zlatom pásme umiestnila Simonka Svákusová, v striebornom pásme sa umiestnili Laura Tomková a Dominika Pančurová, bronzovýmí sa stali Timea Hribová a Denis Oleárnik.
V II. kategórii (žiaci 4. - 6. ročníka) nás na okresnom kole bude reprezentovať žiačka 5. ročníka, Júlia Vageľová, v zlatom pásme sa umiestnili Vanesa Hegedusová a Zuzana Vasilenková, strieborné pásmo si vyspievala Sarah Viňarská a bronzové ocenenie porota udelila Eme Jančišinovej, Patrikovi Sitárovi a Samuelovi Maliňákovi.
V III. kategórii porota neudelila prvé miesto avšak bronzové ocenennie si odniesla Michaela Čatlošová.

Slávik Slovenska 2017, okresné kolo

Blahoželáme Marianke Suvákovej a Júlii Vageľovej k veľmi peknému 3. miestu na okresnom kole.
5. 5. 2017
      fotogaléria...

 
Tvoríme projekt

Rozklad plastov je veľmi pomalý proces. Vedci preto neustále hľadajú spôsoby, ako urýchliť rozklad odpadu z plastov. O životnosti plastových vreciek, ktoré tu po nás môžu zostať ešte niekoľko desiatok či stoviek rokov, sa už hovorí dosť dlho. V obchodných reťazcoch začínajú používať ekologickejšie alternatívy - zákazníkom ponúkajú nákupné tašky vyrobené z biologicky rozložiteľného plastu. Tieto tašky sú nielenže dostatočne pevné, aby sa používali viackrát ako nákupná taška, ale no konci svojej životnosti môžu poslúžiť aj ako vrece na zber organického kuchynského odpadu. Všetci vieme, že najlepším spôsobom, ako môžeme pomôcť zachrániť našu planétu, je šetriť energiou a zdokonaliť spôsoby recyklácie a obnovenia materiálov na výrobu predmetov dennej potreby.... viac tu:
      fotogaléria...

 
Veľkonočné tvorenie

Naučili sme sa papierové pletenie z novinových rúrok a vyplietli sme pekné vázičky. Krepový papier sme použili na prípravu farebných kvetín. Staré ponožky sme naplnili ryžou a vytvarovali sme z nich veselých veľkonočných zajačikov. Veľkonočné tvorenie sme zavŕšili návštevou Výstavy veľkonočných kraslíc v Stropkove.
Šikovníček
      fotogaléria...

 
Ako vidia slepci?

Dňa 28.3.2017 sme sa s našou triedou rozhodli spoznávať život slepcov. P. uč. Šlepecká nám zorganizovala super exkurziu do Mestskej knižnice v Stropkove, kde nám p. Škurlová pustila video o Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Dozvedeli sme sa aké existujú tlačiarne pre nevidiacich, klávesnice, vodiace psy, rôzne rozhovory so spisovateľmi, debaty o poézii a próze, Aj to, že pre nevidiacich nahrávajú rôzne knihy, aby sa aj oni mohli vzdelávať. Z čitárne sme sa presunuli do výpožičnej časti knižnice, kde sme sa dozvedeli ako to tam všetko funguje. Tešíme sa na ďalší super výlet s triedou ôsmakov.
Marek Gramata, 8.ročník
      fotogaléria...

 

Jarné prázdniny

13. - 18. apríl 2017

Vyučovanie začína 19. apríla (streda).

11.4.2017

 
Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 oznamuje, že z dôvodu náhleho zvýšenia chorobnosti a neprítomnosti žiakov v materskej škole prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 29.3.2017 do 31.3.2017 /vrátane/. Prerušenie bolo konzultované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku dňa 28.3.2017 a oznámené Školskému úradu v Stropkove.
28.3.2017

 
Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Havaj 7 oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční

____________6. apríla 2017 o 14,30 hod.

v budove základnej školy. Prosíme rodičov, aby k zápisu dieťaťa doniesli občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Po tomto termíne je možné dieťa zapísať v kancelárii zástupcu riaditeľa školy do 30.4.2017.
28.3.2017
      fotogaléria...

 
Testovanie T 9 - 2017

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2016/2017 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 v znení neskorších predpisov. Hlavný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2017/streda/, zúčastnia sa ho žiaci 9. ročníka okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci budú písať testy v nasledovnom poradí: matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2016 /štvrtok/. Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne. Pre žiakov Prešovského kraja sa uskutoční v Základnej škole, Kúpeľná 2, Prešov

Základné informácie k Testovaniu 9-2017:
      odkaz na www...
- špecifikácie testov T9 z matematiky:
      odkaz na www...
- špecifikácie testov T9 z vyučovacích jazykov:
      odkaz na www...
27.3.2017

 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Základná škola s materskou školou Havaj 7 v zastúpení riaditeľom školy Ing. Paličkom Alexandrom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z., § 150 ods. 5 a v zmysle Organizačného pokynu č. 3/2013 Obvodného úradu Prešov – odbor školstva oznamuje rodičom žiakov, že dňa 31.3.2017 udelí riaditeľské voľno pre žiakov školy z organizačných dôvodov.
27.3.2017

 
Chemická olympiáda

Obvodné kolo chemickej olympiády sa konalo dňa 23. marca 2017 v priestoroch ZŠ Konštantínova Stropkov. Súťažiaci v kategórii Dz si zmerali svoje vedomosti z teórie vo vedomostnom teste a nadobudnuté zručnosti v praktickej časti, kde pripravovali uhličitan vápenatý. Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka a to Matúš Rastislav Kuzma, Matúš Zavacký a Damián Blanár. Najväčší počet bodov v oboch častiach súťaže získal Matúš Rastilsav Kuzma a to mu stačilo na pekné 5. miesto úspešných riešiteľov. Úspešným riešiteľom bol aj Matúš Zavacký, kým Damiánovi Blanárovi úspešnosť ušla len o 2 body z celkového počtu 100 bodov. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Snáď skúsenosti z okresného kola zúročia na stredných školách.
PaedDr. Anna Komišáková
26.3.2017

 
Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo

Na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína mala naša škola výborných reprezentantov. Svojím umeleckým prednesom poézie a prózy odborné poroty zaujali a získali následovné ocenenia:
V kategórii 1.- 4. ročník: poézia - 2. miesto Matúš Kundrát (3. roč.), próza - 3. miesto Tereza Nogová (3. roč.), v kategórii 5. - 7. ročník: próza - 3. miesto Katarína Gramatová (6. roč.).
__________________B L A H O Ž E L Á M E!

Žiakom: Tomášovi Valenčíkovi (3. r.), Samuelovi Maliňákovi (4.r.) a Aničke Zelinkovej (9.r.) ďakujeme za reprezentáciu školy.
23.3.2017
      fotogaléria...

 


2% z dane


Ak chcete pomôcť dobrej veci, nenechávajte 2% vašej dane štátu, ale ich venujte žiakom ZŠ s MŠ Havaj.
Urobíte to tak, že vplníte priložené tlačivo a spolu s potvrdením o zaplatení dane (ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa) a odnesiete ho na svoj príslušný daňový úrad, alebo tieto tlačivá donesiete k nám a ochotne to za vás vybaví predsedníčka OZ pri ZŠ s MŠ Havaj p. Kuzmová.

Ak sa vám tlačivo nezobrazuje, tu sú údaje na poukázanie 2% z dane pre žiakov ZŠ s MŠ Havaj:
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno(názov): Rodičovská rada pri ZŠ s MŠ Havaj
Sídlo - Ulica: Havaj, Súpisné číslo: 7
PSČ: 090 23, Obec: Havaj
16.3.2017

 
Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia súťaž v oblasti umeleckého prednesu a nestále je o ňu záujem aj zo starny začínajúcich prednášateľov - žiakov 1. - 4. ročníka. Ich výkon na dnešnom školskom kole členovia poroty vyhodnotili takto:
______Poézia
___1. miesto Matúš Kundrát (3.r.)
___2. miesto Tomáš Valenčík (3.r.)
___3. miesto Patrícia Palaščáková (3.r.)

______Próza
___1. miesto Tereza Nogová (3.r.)
___2. miesto Samuel Maliňák (4.r.)
___3. miesto Adrián Pančura (3.r.)
___4. miesto Patrik Sitár (4.r.)
16.3.2017
      fotogaléria...

 
Pytagoriáda, okresné kolo

V dňoch 14. a 15. marca sa uskutočnili okresné kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. V tejto súťaži si žiaci merajú svoju šikovnosť v rýchlom a správnom počítaní. Ak sa súťažiacemu podarí vyriešiť počas 60 minút minimálne 10 úloh správne (z pätnástich), za každé ušetrené 4 minúty získa 1 bod navyše.
Avšak tohtoroční autori súťažných úloh pripravili súťažiacim neprimerane náročné úlohy, pretože úspešných žiakov v jednotlivých kategóriach (ročníkoch) bolo veľmi málo. Posúďte sami: v kategórii P3 z 24 žiakov boli 4 úspešní, čo bolo najviac. V kategórii štvrtákov bol z 24 žiakov úspešný len jeden. Úspešnosť jediného žiaka v kategórii pokračovala aj u piatakov a šiestakov a v kategórii ôsmakov dokonca neuspel ani jeden žiak. Aj napriek nízkej úspešnosti ďakujeme žiakom Adriánke Tupyovej (3. r.), Patrikovi Sitárovi(4.r.), ktorému úspešnosť utiekla o 1 bod, Dominikovi Gundzíkovi (4. r.), Júlii Vageľovej, Patrikovi Fedorišinovi, Sofii Závackej (5.r.), Kataríne Gramatovej, Adamovi Pavlíkovi (6. r.), Terézii Vageľovej a Barbore Kuzmovej (8. r.) za usilovné popasovanie sa s úlohami.
A na záver to najlepšie: BLAHOŽELÁME Matúšovi Kundrátovi (3.r.), ktorý vypočítal 11 úloh správne a k ním ešte získal ďalšie 4 body za ušetrený čas, čím si vybojoval vynikajúce 3. miesto.
Mgr. R. Široká
16.3.2017
      fotogaléria...

 
Olympiáda ľudských práv

3.3.2017 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou Havaj 7 uskutočnil 3. ročník Olympiády ľudských práv. Zmyslom olympiády bolo poukázať na rešpektovanie, ale aj na nedodržiavanie ľudských a občianskych práv vo svete.
Svoje vedomosti si žiaci preverili v dvoch aktivitách. V prvej vyplnili tajničku a v druhej časti si vo vyžrebovaných dvojiciach vyskladali pojmové domino.
Vyhodnotenie olympiády:
___• V prípade celkovej rovnosti bodov o umiestnení rozhodli vedomosti preukázané v prvej aktivite - tajnička
______1. miesto___Damián Blanár, 9. ročník, Terézia Vageľová, 8. ročník
______2. miesto___Barbora Kuzmová, 8. ročník
______3. miesto___Júlia Vasilenková, 8. ročník, Alexandra Kretová, 7. ročník
Víťazi budú odmenení vecnými cenami.
Mgr. Gonosová, Mgr. Michrinová

 
Dejepisná olympiáda

Dňa 14.2.2017 sa na Základnej škole Mlynskej v Stropkove uskutočnil 9.ročník okresného kola Dejepisnej olympiády .
Našu školu reprezentovali šiesti žiaci v týchto kategóriách:
___kategória C: Matúš Kuzma, 9. ročník
___kategória D: Mária Barbora Kuzmová, Terézia Vageľová, 8. ročník
___kategória E: Katarína Kakarová, Alexandra Kretová, 7.ročník
___kategória F: Katarína Gramatová, Aneta Cipková, 6. ročník
Katka Gramatová obsadila v súťaži pekné tretie miesto. Terezka Vageľová získala vo svojej kategórii 1. miesto a postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 27.3.2017 Srdečne blahoželáme. Žiakom ďakujeme za účasť a vynaloženú námahu .
Mgr. Andrea Gonosová

 
Obvodné kolo biologickej olympiády kat. C

16. februára 2017 sme sa znovu po roku stretli v priestoroch CZŠ v Stropkove, aby sme si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v oblasti teoreticko – praktickej. Praktická úloha bola náročná na spracovanie a v teste bolo veľa čítania s porozumením ako aj úloh na logické myslenie. Aj napriek veľkej obťažnosti a silnej konkurencii rovesníkov sa našim odvážnym deviatakom Matúšovi Kuzmovi, Máriovi Špavelkovi a Matúšovi Zavackému podarilo získať titul úspešného riešiteľa. Matúšovi Kuzmovi dokonca len o 0,25 bodu ušlo 3. miesto. Napriek všetkým okolnostiam chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
PaedDr. Anna Komišáková

 
Obchodovanie s bielym mäsom

Dňa 1.2.2017 k nám do školy prišli ľudia z krízového centra pod názvom Dom sv. Faustíny vo Svidníku, ktoré spravuje Gréckokatolícka charita v Prešove. Rozprávali nám o obchode s bielym mäsom. Je to nútená prostitúcia, žobranie, ťažká práca a rôzne iné činnosti. Dievčatá, ktoré k nám prišli, boli obeťami nútenej prostitúcie a núteného manželstva. Jednu z nich predala vlastná matka do Palestíny. Matka ju presvedčila, aby k nej prišla na prázdniny, keďže ona a jej otec sú rozvedení. Pomohla jej až kamarátka cez facebook.Tá ju však následne tiež predala. Ďalšiu klientku tiež predali, keď bola tehotná. Za takýto obchod dostal predávajúci 9000.-eur v hotovosti.Jej pomohol jeden milý pán, ktorý jej zaplatil letenku domov, avšak dieťa jej ukradli a dodnes ho nenašli. Je to hrozné, keď vás oklamú ľudia, o ktorých si myslíte, že ich poznáte.
Matúš Kuzma, 9. ročník

Poďakovanie patrí pani PhDr. Helene Paňkovej, riaditeľke domova na polceste, za ochotu prísť k nám do školy a sprostredkovať skutočné informácie z jej každodenného pracovného prostredia.
PaedDr. Anna Komišáková

 
Lyžiarsky kurz

16.01.2017 sme stáli pred autobusom s plnými kuframi. Hoci bola cesta dlhá, zábava nechýbala. Po príchode do penziónu s názvom Sonja sme sa vybalili v útulných apartmánoch. Nasledoval obed. Potom sme si išli požičať lyžiarske výstroje. Ďalšie dni boli namáhavé, učili sme sa lyžovať. Najprv na menšom svahu, potom na svahu trochu strmejšom. Boli sme rozdelení do troch skupín. Posledné dva dni sme si poriadne užili. Ďakujem inštruktorom a našim skvelým učiteľom za krásne zážitky.
Juliana Tomčuková, 8. ročník
      fotogaléria...

 
Čarovná metla

Na hodine výtvarnej výchovy sme fašiangovou náladou navnadili aj školské metly, ktoré majú v zime oddych.
piataci
      fotogaléria...

 
Praktická hodina biológie

Ukázali sme si, že sa dá žiť aj zdravo a nestojí to veľa peňazí a ani námahy. Takáto hodina by mohla byť častejšie.
siedmaci
      fotogaléria...

 
Klzisko

Januárové krúžky Šikovníček sme každý piatok s pani učiteľkou Komišákovou strávili v Stropkove na klzisku. Ako skupina sme mali vždy vstup zdarma. Korčuľovaním na upravenom ľade sme boli nadšení. Zabavili sme sa, našli sme si nových kamarátov a urobili sme aj niečo dobré pre svoje zdravie. Aj keď vonku bolo mrazivé počasie, my sme sa vyšantili do sýtosti pri rôznych hrách. Kto mal na začiatku problémy s korčuľovaním, ten sa veľmi rýchlo naučil jeho techniku. Verím, že si podobné športové výlety zopakujeme aj vo februári. Prihlásiť sa môžu žiaci z 5.,6. a 7. ročníka.
Marta Drozdová, 6. ročník, ZŠ s MŠ Havaj

 
Geografická olympiáda, okresné kolo

Dňa 7.2.2017 sa najlepší geografi stretli na 45. ročníku okresného kola Geografickej olympiády v Stropkove. Našu školu reprezentovali Matúš Kuzma, ktorý dosiahol najvýraznejší úspech a obsadil 1. miesto v kategórii E. Tým si zaistil postup do krajského kola geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční 26.4.2017 v Prešove. Veľmi pekné umiestnenie dosiahla aj Terezka Vageľová z 8. ročníka, ktorá súťažila v kategórii s deviatakmi. Bola úspešnou riešiteľkou a obsadila 5. miesto. Katka Gramatová, žiačka 6. ročníka si zmerala svoje vedomosti v kategórii so siedmakmi a obsadila 4. miesto a Kamilka Bandiová vo svojej kategórii 5. ročníka obsadila tiež 4. miesto. Blahoželáme a Matúšovi prajeme veľa úspechov na krajskom kole.
Mgr. Michrinová Vlasta
8.2.2017

 
Polročné prázdniny

3. február (piatok)

Vyučovanie začína 6. 2. 2017 (pondelok).

1.2.2017

 
Oznámenie o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Havaj 7

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 oznamuje, že z dôvodu pretrvávania chorobnosti žiakov v materskej škole prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 31.1.2017 do 3.2.2017/vrátane/.
Prerušenie bolo konzultované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku dňa 30.1.2017 a oznámené Školskému úradu v Stropkove.
30.1.2017

       fotogaléria...
17. 1. 2017

 
Návrat do minulosti

Naši piataci sa rozhodli vrátiť v čase. Ako? Jednoducho. Priniesli zaujímavé predmety, ktoré vypovedali o živote ich predkov. Zväčša to boli hmotné historické pramene z čias mladosti ich starých rodičov ako žehličky na uhlie, príbory, taniere, poháre, mince, lyže, rádio, koryto, telefón, kufor a pod. Žiaci vybrali tri pramene minulosti, ktoré ich najviac zaujali a to zbierku mincí od žiaka piateho ročníka Dávida Baršaya, zaujímavý telefón, ktorý nám priniesla ukázať žiačka šiesteho ročníka Viktória Živčáková a drevený krížik od piatačky Sofie Zavackej. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do našej prechádzky časom a prispeli k jej zrealizovaniu.
      fotogaléria...
p.u. Gonosová a piataci

 


Vianočné prázdniny

23. december 2016 - 5. január 2017

Začiatok vyučovania po prázdninách:
9. január 2017(pondelok)

 
Ikebana

Šikovné ruky chlapcov a dievčat pripravili voňavé vianočné ikebany počas krúžku Šikovníček. Poďakovanie patrí pánovi školníkovi za voňavé ihličie, ktoré nám vopred nachystal.
Šikovníček
      fotogaléria...

 
Rozprávkové vretienko

Vo štvrtok, 15. decembra, sa v priestoroch Cirkevnej základnej školy v Stropkove uskutočnilo okresné kolo súťaže Rozprávkové vretienko. Účastníkov od rána vítali a tiež počas súťaže sprevádzali krásne a veselé rozprávkové postavičky.
V obidvoch kategóriach nás veľmi pekne reprezentovali víťazi školských kôl, Matúš Kundrát (3. roč.) a Sofia Zavacká (5. roč.). Za krásny umelecký výkon boli odmenení Cenou poroty.
      fotogaléria...
:Z fotogalérie CZŠ Stropkov:
      odkaz na www...
19.12.2016

 
Kúzelná fyzika

Dňa 15.12.2016 sa na našej škole konala akcia Kúzelná fyzika. Šikovný mladý pán nám ukazoval, kde všade sa v dnešnej dobe využíva fyzika. Či už v magnetoch, ktoré máme na chladničke alebo v rýchlovlakoch. Tvoril hodiny pomocou piesku, vody a medu. Vysvetlil nám ako fungujú rýchlovlaky v Japonsku a ako dokážu dosiahnuť takú veľkú rýchlosť. Dozvedeli sme sa ako sa pomocou zrkadiel vypočítala vzdialenosť Zeme od Mesiaca. Zaujímavé boli pokusy aj s kvapalinami a zrkadlami. Bolo to super.
Matúš Rastislav Kuzma, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Mikuláš

Dňa 6.12.2016 k nám do Havaja zavítal Mikuláš. Prišiel z ďaleka aj so svojimi pomocníkmi, čertom a dvomi anjelmi. Čert bol veľmi zlý, každého farbil uhlím, anjeli boli míli a rozdávali sladkosti. Mikuláš, ten len počúval piesne, ktoré mu deti spievali. Najskôr zavítali do havajskej materskej školy, kde deti spievali krásne piesne o Mikulášovi. Potom Mikuláš so svojimi pomocníkmi zavítal aj k starším deťom do základnej školy. Najprv obdaroval kuchárky a školníka a potom postupne navštívil jednotlive ročníky. Keď všetko prešiel a porozprával sa s deťmi, tak sa s krásnymi zážitkami vrátil domov.
Mário Špavelko, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Vianočné remeselné trhy

Vo štvrtok 8. decembra 2016 som bola s dievčatami z našej školy a pani učiteľkou Komišákovou vo Svidníku na vianočných remeselných trhoch, ktoré sa konali v priestoroch Podduklianského osvetového strediska. Najskôr sme si prezreli stánky vonku, kde hrala príjemná vianočná hudba. Keďže vonku bola pravá tuhá zima, väčšina remeselníkov predvádzala svoje remeslá vo vnútri. Výstavné trhy boli spojené s predajom. Ja som si kúpila perníkové srdiečka a kríž zo zápaliek. Zaujali ma aj ručne vyrobené náušnice a náramky. V podkroví sa nám venovala pani Helenka Petríková, ktorá nás zasvätila do tajov práce s hlinou. Vyrábali sme si vlastné hlinené šperky alebo vianočné ozdoby. Stretli sme tu veľa šikovných a dobrých ľudí. Bol to pre mňa veľmi príjemný deň.
Sofia Zavacká, 5. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Pytagoriáda

Dňa 7. a 8. decembra sa uskotočnilo školské kolo Pytagoriády. Svoje matematické schopnosti si mali možnosť zmerať všetci záujemcovia od tretieho po ôsmy ročník.
      fotogaléria...

 
Snehuliak

Adventného snehuliaka sme si vyrobili na hodine výtvarnej výchovy podľa relácie RTVS Zázračný ateliér. Za najkrajší žiacky výrobok získala odmenu Júlia Vageľová a Kamila Bandiová.
piataci
      fotogaléria...

 
Svetlo v tme

Vyrobili sme si lampáš na vianočné betlehemské svetlo.
Šikovníček
      fotogaléria...

 
Testovanie T5 - 2016

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2016/2017 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.
Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda). Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiaci budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
Základné informácie k testovaniu tu:
      fotogaléria...
      odkaz na www...
25.10.2016

 
Havajské dievčata opäť bodovali

Po cezpoľnom behu, tri dievčata deviateho ročnika a jedna ôsmačka opäť obsadili prvé miesto. Veronika Černegová, Terézia Drozdová, Júlia Bereščáková a Alexandra Kizáková sa zúčastnili vo štvrtok 3.11.2016 v Stropkove na okresných majstrovstvách v stolnom tenise. Dievčatá začali vrámci svojej skupiny bojovať statočne. Zdolávali súperku za súperkou. Najprv žiačky ZŠ na Hrnčiarskej ulici v Stropkove, potom Bukovčanky. Nedali sa zahanbiť ani pri štvorhre, ktorá im šla od ruky. Veronika a Terezka ukázali ako vedia spolupracovať. A aj napriek tomu, že veľa času na tréning nemali, dokázali sa prebojovať. Svoju skupinu troch škôl vyhrali s prehľadom. Na rad prišiel boj o prvenstvo. Tam ich už čakali dievčence z Kolboviec, ktoré s menšími ťažkosťami zdolali a po stave 4:2 sa naše dievčatá stali víťazkami okresných majstrovstiev v stolnom tenise. Teraz ich čaka tvrdý tréning a príprava na bližiace sa krajské kolo, ktoré sa bude konať v Spišskej Starej Vsi. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa síl a trpezlivosti pri príprave.
Mgr. L. Pecuchová
      fotogaléria...

 
Chlapci na okresnom kole v stolnom tenise

Nielen dievčatá, ale aj chlapci ôsmeho ročníka Nórbert Sitár, Timotej Kurilla a z deviateho ročníka Matúš Zavacký, Ján Pavlík mali možnosť sa ukázať. V piatok 4.11.2016 sa v dopoludňajších hodinách zúčastnili okresných majstrovstiev v stolnom tenise v Stropkove. Bojovali statočne, no konkurencia bola veľká a protihráči neúprosní. Nepomohli ani výhry jednotlivcov, ani zohratosť v štvorhre. Nakoniec zápasy prehrali. V športe však nie je dôležitá len sila svalov a rýchlosť, ale aj charakter a sebadisciplína. Je dôležité dôstojne prežívať víťazstva, ako aj príjimať prehry.
Mgr. L. Pecuchová
      fotogaléria...

 
Všetkovedko a vybíjaná

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a Dňa študenstva sa 16. novembra uskutočnila súťaž Všetkovedko pre jednotlivé ročníky I. stupňa a tiež Malý turnaj vo vybíjanej pre žiakov 1.-2.ročníka a 3.- 4. ročníka.

Test vedomostí z rôznych oblastí absolvovali všetci žiaci jednotlivých ročníkov. Za každú správnu odpoveď súťažiaci získal 1 bod. V súťažení si výborne počínali aj prváci, ktorí napriek veľmi krátkemu účinkovaniu v školských laviciach super bodovali. Tu sú výsledky:

Všetkovedko PRVÁK - Tomáš BANDI, 2. miesto - Laura TOMKOVÁ, 3. miesto - Nela HAJTOLOVÁ, Lea LIPČÁKOVÁ
Všetkovedko DRUHÁK - Michael JANČIŠIN, 2. miesto - Tomáš Michal KUZMA, 3. miesto - Barbora PAVLÍKOVÁ
Všetkovedko TRETIAK - Matúš KUNDRÁT, 2. miesto - Adrián PANČURA a Denis OLEÁRNIK, 3. miesto - Tomáš VALENČÍK
Titul Všetkovedko ŠTVRTÁK získala EMA JANČIŠINOVÁ.

V Malom turnaji vo vybíjanej si sily zmerali tretiaci so štvrtákmi a prváci s druhákmi. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali DRUHÁCI a TRETIACI. Obidva kolektívy sa budú celý rok tešiť zo získaných putovných pohárov.
Úspešným Všetkovedkom a športovým kolektívom blahoželáme, ale hlavne ďakujem všetkým žiakom 1. - 4. ročníka za chuť súťažiť.
      fotogaléria...
14. 11. 2016

 
Farebný týždeň zdravia

7. 11. - 11. 11. 2016

___Žltý pondelok - pečivo
      fotogaléria...
___Biely utorok - mlieko
      fotogaléria...
___Červená streda - ovocie
      fotogaléria...
___Zelený štvrtok - zelenina
      fotogaléria...
___Modrý piatok - duševné zdravie
      fotogaléria...

___Celý týždeň pijeme čistú vodu a viac sa hýbeme.
4. 11. 2016

 
Jesenné prázdniny

28.10. 2016 - 1.11.2016

Vyučovanie po prázdninách začína 2. novembra (v stredu).
25.10.2016

 
Festival dýň

25. októbra žiaci 1. stupňa vyrezávali a zdobili dyne. Dolná chodba bola plná natešených usilovných žiakov a tekvicovej vône. Na záver sme rozsvietili dyňové lampáše a ochutnali malé prekvapenie - domáce koláčiky s čajom.
      fotogaléria...
tretiaci

26.10.2016

 
Medzinárodný deň školských knižníc

Sviatočný deň školských knižníc zahájili žiaci 1. stupňa rozprávkou o Jankovi Hraškovi, ktorú si spoločne prečítali v školskej knižnici. Oslava medzinárodného dňa školských knižníc tým ale neskončila, ďalšie rozprávkové príbehy na nich čakali v triedach.
      fotogaléria...
25. 10. 206

 
Krajské kolo v cezpoľnom behu

Po tom čo dievčatá druhého stupňa, Júlia Bereščáková (9.roč.), Veronika Černegová (8.roč.) a Natália Kozákova (6. roč.), získali prvé miesto na okresnom kole v Cezpoľnom behu v kategórii žiačky ZŠ, sa následne 13.otóbra zúčastnili krajského kola v Starej Ľubovni. Za veľmi ťažkých poveternostných podmienok odbehli 1,5 km v areáli pod hradom. Konkurencia bola veľmi silná. Suťaže sa zúčastnili víťazi obvodných kôl z okresov Svidník, Prešov, Poprad, Levoča, Stará Ľubovňa, .... Dievčatá aj napriek obrovskej snahe a vytrvalosti žial nedosiahli úspech. Avšak pre ne, a hlavne pre školu to, je už úspech byť účastnikom krajského kola . Žiačky týmto ukázali, že aj škola s menším počtom žiakov môže vychovávať skvelých športovcov,. Divčatá urobili dobré meno nielen sebe, škole ale aj obci a samozrejme aj okresu. Dievčatám prajeme, aby sa nevzdávali a aj ten najmenši neúspech nech je pre ne výzvou. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť aj Matúša Zavackého (9. roč.), ktorý síce nebol členom víťazného družstva, ale na obvodnom kole v Stropkove obsadil úžasné prvé miesto a postúpil tak na krajské kolo ako víťaz svojej kategórie.
Mgr. L. Pecuchová

 
Prvá pomoc

Dňa 25.10.2016 na našu školu prišli zástupcovia zo SZŠ sv. Samaritána vo Svidníku. Ukazovali nám ako pomôcť človeku, ktorý nedýcha alebo je v bezvedomí. Trénovali sme masáž srdca a umelé dýchanie na figuríne. Vyskúšali sme si dať spolužiaka v bezvedomí do stabilizovanej polohy. Vo dvojiciach sme podľa inštrukcii študentov znehybňovali zlomeninu hornej končatiny. Mohli sme si dať zmerať tlak krvi a pani učiteľka aj množstvo cukru v krvi. Dozvedeli sme sa, že zdravotníci sú v dnešnej dobe žiadaní a po skončení strednej školy si ľahko nájdu prácu. Bolo to pre mňa a aj mojich spolužiakov veľmi zaujímavé a zábavné.
Matúš Kuzma, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Ovocná biológia

Listnaté dreviny majú na jeseň farebné listy a aj veľmi chutné a zdravé plody. Tie však nerastú v lese. Ovocná biológia poukázala na význam ovocia vo výžive detí. Piataci pri zhotovení ovocných tanierov využili svoju fantáziu aj estetické cítenie.
Pestré a na vitamíny bohaté ovocné taniere na hodine biológie si pripravili aj šiestaci. Najkrajšie výtvory patria práve chlapcom. Aj takouto formou sme spoznávali ovocné dreviny a kry rastúce v našich záhradách.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Festival dýň

Dňa 25. októbra od 15.00 hod. sa deti 1. - 4. roč. stretnú, aby si pripomenuli detskú jesennú zábavu našich starých rodičov - vyrezánanie lampášov z dýň. (Táto akcia nie je Hallowen, je to tvorivá dielňa, v ktorej si žiaci vyrobia dekoratívne dyňové lampáše - svetlonosov, ako to robili už starí Slovania).
P.S. Je potrebné, aby si žiaci tekvice doniesli a tiež aby rodičia zabezpečili odvoz detí domov. Predpokladaný koniec je o 17.30 hod.
uč. 1. - 4. ročníka

 
Karpatskou drevenou cestou na Duklu

Dňa 6.10.2016 sme objednaným autobusom cestovali hneď ráno na Duklu. Vidieť 19 zákopov lákalo najmä chlapcov, ale zvedavé boli aj dievčatá. Keď sme dorazili na Duklu, už z diaľky sme videli pamätník, ktorý meria asi 28 metrov. Program Pietneho aktu začal o 9. hodine. Najskôr bol prihovor moderátora a potom nasledovalo kladenie vencov k pamätníku, ktoré bolo sprevádzaná živou hudbou, vojakmi a delegáciou. Potom zaznela hymna a salva výstrelov, po ktorej nasledovali príhovory vzácnych hostí. Po príhovore predsedu vlády a ministra obrany nasledovalo oceňovanie za statočnosť a za hrdinstvo. Premrznutí sme vyrazili k autobusu a presunuli sme sa do Vyšného Komárnika pozrieť sľúbené zákopy. Zákopy boli na vyššom mieste v lese, kde bolo blato a šmýkalo sa. Všetky boli v zemi a v každej veľkosti. Toto pamätné miesto bolo upravené a les je bohatý na machy, paprade aj huby. Cestou späť sme sa zastavili v dvoch drevených kostolíkoch v Nižnom Komárniku a v Miroli. Národné kultúrne pamiatky sme si prezreli z vnútra aj z vonku. Boli naozaj veľmi pekné. Z audio nahrávok sme sa dozvedeli nielen o kultúrnom bohatstve drevených chrámov, ale aj o prírodných rezerváciách ako sú Komarnická jedlina a Miroľská slatina v pohorí Nízke Beskydy. V škole sme si vychutnali dobrý obed a v teple domova sa nám vynárali zážitky z celého dňa.
Jakub Fedorišin, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Múzeum na kolesách

Dňa 20.10.2016 do našej školy zavítalo Múzeum na kolesách. Program Zálesák trval jednu vyučovaciu hodinu. Zábavnou formou sme sa dozvedeli ako prežiť v prírode, čo si treba zbaliť a ako sa zachovať v prípade dažďa, straty orientácie, či hlbokého snehu. Žiaci našej školy si spoločne s moderátorom programu vyskúšali aspoň na malú chvíľu aj úlohu hercov. Veľmi som sa na program tešil a som rád, že som sa ho aj aktívne zúčastnil.
Mário Špavelko, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Plenér - maľovanie vo voľnej prírode

Aj tento školský rok sme boli aktívnymi účastníkmi Plenéra Františka Veselého. Je to výtvarná súťaž maľovania vo voľnej prírode, ktorej sa zúčastňujú žiaci základných a umeleckých škôl okresu Stropkov a žiaci z poľskej umeleckej školy v Rzesowe. Tento rok sa táto "tvorivá dielňa" odohrala na Domaši v časti Krym. Veľmi peknými prácami nás reprezentovali Adriánka Tupyová, Terezka Nogová (3. roč.), Katka Gramatová (6. roč.), Alžbeta Drozdová a Nikola Čepová (9. roč.).
      fotogaléria...

 
Plenárne rodičovské združenie

12. október 2016

o 15.00 hod. v školskej jedálni

Po skončeni plenárneho RZ sa uskutočnia triedne RZ.
10.10.2016

 
Jesenná exkurzia

Dňa 22.9.2016 som sa zúčastnil vlastivedno-prírodovednej exkurzie do Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľu a na zrúcaninu hradu Čičva. V múzeu sme sa najskôr dozvedeli niečo o jeho histórii. Po skončení prehliadky sme mali čas si kúpiť suveníry a v parku pred múzeom sa najesť a občerstviť z vlastných zásob. Potom sme prešli do Archeoparku, kde nám sprievodca ukázal obydlia našich predchodcov v jednotlivých historických obdobiach. Tie sme si neskôr mohli prezrieť aj sami. Program tu bol naozaj pestrý. Mohli sme si vyskúšať mlieť zrno na múku, vyrábať drôtené šperky, strieľať z luku na terč, modelovať z hliny a tkať náramky na malých krosnách. Pri ohni sme sa mohli zohriať, v celom parku sme poznávali jednotlivé druhy drevín podľa listov a plodov ako aj domáce zvieratá, ktorých domov je v Archeoparku. Poobede sme sa objednaným autobusom presunuli pod hrad Čičva, ktorý sme si prezreli z každej strany. Celý deň bol pre mňa jeden skvelý zážitok.
Jakub Fedorišin, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Permakultúrna záhrada

V prvý jesenný deň 23. septembra 2016 sme sa v rámci hodín biológie vybrali k rodičom spolužiačky Katky. Po dvoch vyučovacích hodinách v škole sme cestovali spojovým autobusom do Malej Poľany. Vo svojom kráľovstve nás privítali Katkini rodičia, ktorí už na nás čakali na dvore. Zložili sme sa pri studni a priamo v ich záhrade sme sa dozvedeli o Africkej kope a o permakultúrnej záhrade, ktorá sa nehnojí, nekope, nepolieva a ani nerýľuje. Ochutnali sme špeciálnu naklíčenú fazuľu mungo a chutné hrozno z ich záhrady. Spoznávali sme rôzne druhy rastlín a ovoniavali kvety a listy byliniek. Katkina mama nám navarila veľmi chutný čaj, ktorý nás dobre rozohrial na hry, ktoré sme zase robili s Katkiným otcom. Vyskúšali sme si presnú mušku pri streľbe z luku na terč, či odvahu pri lezení cez lanovú dráhu. Obzreli sme si domácu solárnu sušičku na ovocie či bylinky a vyskúšali vlastnoručne zhotovený solárny varič na ohrev vody. Gramatovci majú štyri takéto záhrady a to na každej svetovej strane. V žiadnej z nich nepoužívajú hnojivá a ani postreky proti škodcom. V južnej záhrade sme si pozreli aj saunu pri potoku. Tu sme začali hrať edukačnú hru, ktorú pre nás pripravil Katkin brat Marek. Na základe indícii sme hľadali v záhradách papieriky, z ktorých sme veľmi rýchlo poskladali názov ich záhrady „Zelený kolibrík“. Táto hra sa nám páčila zo všetkých aktivít asi najviac. Za odmenu sme mohli nakŕmiť koňa chlebom a jablkami, ktorého si Gramatovci požičiavajú od kamarátov na spásanie trávy. Celý deň nám robili spoločnosť aj ich dva psy Sany a Ryška, s ktorými sme sa mohli hrať. Smutní, ale s veľkou kopou milých zážitkov, sme sa rozlúčili a na obed šťastne vrátili do školy. Ďakujeme KATKE za pozvanie do ich kráľovstva, MAREKOVI za perfektne pripravenú edukačnú hru a ich rodičom za milé prijatie a nádherné zážitky na celý život. Zuzana, Vanesa, Marta, Natália, Aneta, Katarína, Viktória, Juraj, Peter, Ján, Adam, Miroslav, Matej a PaedDr. Anna
Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Školská knižnica

______Otváracie hodiny

Pondelok:___12.30 - 13.30 hod.

Štvrtok:___12.30 - 13.30 hod.


29.9.2016

 
Cezpoľný beh

Cezpoľný beh bol tradične, tak ako každý rok, v septembri Pod vlekom. Ranná teplota vzduchu bola okolo 6°C, takže bola dosť veľká zima. Súťaž prebiehala v týchto kategóriách: dievčatá zo základných škôl, chlapci zo základných škôl a chlapci zo stredných škôl. Každý súťažiaci sa na trase zapotil. Pripravená trasa nebola veľmi dobrá, keďže bolo mokro. Ako občerstvenie sme dostali sladkú vodu.
Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat - Natália Kozáková /6. ročník/, Veronika Černegová /8. ročník/, Júlia Bereščáková /9. ročník/, ktoré v celkovom poradí obsadilo 1. miesto a družstvo chlapcov - Matúš Zavacký /9. ročník/ a Ľubomír Čatloš /7. ročník/, ktoré v celkovom poradí obsadilo 2. miesto.
Víťazi z každej kategórie postupujú na krajské kolo do Starej Ľubovne.
Júlia Bereščáková
29.9.2016

 
Biela pastelka

Občianské združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje dňa 23. seprembra 2016 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „BIELA PASTELKA“. V tento deň budeme za pomoci dobrovoľníkov v obci Havaj ako aj v asi 120 mestách Slovenskej republiky predávať biele pastelky ako symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výučbu chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom a iných špeciálnych zručností , ktoré nevidiacim ľuďom pomáhajú priblížiť sa normálnemu životu.
      odkaz na www...
20.9.2016

 
Školský klub detí informuje

- činnosť od 6. 9. 2016
- poplatok 2 €
- poplatok uhradiť do 10. v mesiaci

28. 8. 2016

 
Školská jedáleň informuje

- strava žiakov MŠ (od 5. 9. 2016) -
______- poplatky 1,12 €/ deň, uhradiť do 10. v mesiac

- obed žiakov ZŠ -
______- od 6. 9. 2016
______- poplatky uhradiť do 10. v mesiaci
___* I.stupeň: 0,95€ /deň
___* II. stupeň: 1,01€ /deň

- záujem nahlásiť vedúcej šk. jedálne
______č. účtu: SK49 0200 0000 0036 0501 0758
______tel. č.: 0918 579 310
28. 8. 2016

 


Slávnostné otvorenie šk. r. 2016/2017


5. 9. 2016 o 8.30 hod. pred budovou školy28.8.2016

 
 
Deviatakom

Krok za krokom opúšťate doterajší svet žiaka základnej školy a všetko záleží len na vašej vôli a ochote chcieť niečo dokázať.

Želáme vám veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní i osobnom živote, pevné zdravie a tiež, aby ste nikdy nezabudli na svoju základnú školu, aby bola vždy miestom, kam sa budete radi vracať.

Rozlúčkové video:
      odkaz na www...
Školský servis o p. uč. A. Komišákovej a rozlúčke deviatakov s ňou:
      odkaz na www...

 
Slávnostné ukončenie školského roka

o 8. 30 hod. pred budovou školy

V prípade nepriaznivého počasia sa ukončenie uskutoční v telocvični. ŠKD v tento deň nepracuje, suchý obed si žiaci berú so sebou.
28. 6. 2016

 
Atletická olympiáda

17. júna 2016 sa v areáli školy uskutočnila školská atletická olympiáda. Žiaci z 1. - 4. ročníka súťažili v týchto disciplínach: skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou, beh na 50 m a beh na 300 m. Tí boli rozdelení na chlapcov a dievčatá. Prváci súťažili s druhákmi a tretiaci so štvrtákmi. Žiaci z 5. - 9. ročníka súťažili v týchto disciplínach : skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, beh na 60 m a beh na 300 m. Taktiež súťažili osobitne chlapci a dievčatá. Piataci si zmerali svoje športové výsledky so šiestakmi. Najpočetnejšiu súťažnú kategóriu tvorili siedmaci, ôsmaci a deviataci. Súťažné zápolenie otvoril pán riaditeľ a to zapálením olympijského ohňa. Hlavnými rozhodcami boli učitelia, ktorí dohliadali nielen na jednotlivé výkony, ale aj bezpečnosť a slušné správanie. Víťazmi sa stali všetci, ktorí prekonali svoju lenivosť a zapojili sa aspoň do jednej súťažnej disciplíny. Najlepšie výkony boli ocenené na záverečnom vyhodnotení zlatou, striebornou a bronzovou medailou. Namiesto zemiakovej medaily na 4. mieste získali súťažiaci sladkú Delisu. Pre všetkých žiakov školy bola zabezpečená dobre vychladená čapovaná kofola.
deviataci
      fotogaléria...

 
Pri jazere

V jeden júnový piatok sme sa prešli k lokalite za dedinou, ktorú sme dobre poznali z pozorovania jarných bylín, zberu komunálneho odpadu, či z jesenného hľadania húb. V rámci protipovodňových opatrení tam bolo urobené aj jazero ako zachytávač vody. Už túto zimu nadšenci korčuľovania si prišli na svoje práve na tomto jazere. Na jar sa príroda prebudila v novom šate a tento vodný ekosystém ožil. Svoj domov tu našli rôzne druhy rastlín aj živočíchov.
deviataci
      fotogaléria...

 
Korytnačka

Na hodine biológie sme preskúmali polia a lúky. Cestou do školy sme si pri potoku nazbierali kamene. Našou praktickou úlohou bolo oživiť kameň. Ja s Matejom sme z väčšieho kameňa vyrobili korytnačku a dali sme jej meno Stív. Použili sme na to papier, lepidlo, listy a lak na drevo.
Matej Baršay a Miroslav Fedorišin, 5. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Mosty

Úlohou žiakov 9. ročníka bolo na hodine ekológie postaviť most v školskom areáli. Na stavbu mostu dostali trojčlenné družstvá 3 letáky, 1 meter špagátu a 1 meter lepiacej pásky. Most mal byť 1 meter dlhý, vo výške 20 cm nad zemou a mohol mať len 2 upevnenia. Pomôcť si mohli prírodným materiálom. Ich most mal udržať 1 minútu čokoládu Študentskú pečať. Na riešenie tejto úlohy použili žiaci burzu nápadov a medzipredmetové vzťahy. V školskej záhrade sme mali 5 rôznych mostov z prírodného materiálu. Keďže všetci súťažiaci úlohu splnili v časovom limite, čokoládu si medzi sebou rozdelili.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Slimačie preteky

Jeden krát vidieť je lepšie ako stokrát počuť. To sa nám osvedčilo aj v piatok na hodine biológie v 6. ročníku, kedy sme po 20 minútach teórie v triede vyšli do školskej záhrady. Za krátku chvíľu sme za plotom pri potoku nazbierali slimáky a odštartovali sme slimačie preteky. Okrem toho sa nám v potoku pod koreňmi stromov podarilo uloviť raka, ktorého sme späť vrátili do Polianskeho potoka. Odfotili sme si aj zhodené osie hniezdo v tráve, ktoré sme pozorovali neďaleko školy.
šiestaci
      fotogaléria...

 
SteelPark - kreatívna fabrika v Košiciach

15. júna sa žiaci 1. - 6. ročníka zoznámili nielen s „príbehom ocele", ale vyskúšali si aj vystavované predmety, či procesy – interaktívne pieskovisko, robotický futbal, lietajúcu guľôčku, robota skladajúceho rubikovú kocku, levitujúcu lokomotívu, výrobu auta, ježkov z oleja a iné originálne exponáty. V získavaní zážitkov pokračovali pri prehliadke Košíc. Obdivovali historické stavby, podzemné múzeum, Dóm sv. Alžbety, hrajúcu fontánu, električky, zmrzlinu... jedným slovom bolo čo vidieť, skúšať, zažiť, ochutnať.
17.6.2016
      fotogaléria...

 
Športová olympiáda

17. 6. 2016 (piatok)

Súťažné disciplíny:
1. - 4. ročník: beh na 50m, beh na 300 m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou
5. - 8. ročník: beh na 60m, beh na 1 000 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou
So sebou: športové oblečenie a obuv, desiatu, pitie.
____________Pravidlá športovania - fair play správanie:
______1. Úcta k druhým, priateľské správanie.
______2. Dodržiavanie športového ducha.
______3. Nepripustnosť podvádzania, nešportové správania, násilia (fyzického i slovného).
16. 6. 2016

 
Repejov

Cieľom našej cesty boli rybníky nachádzajúce sa neďaleko dediny Repejov, ktoré boli vybudované v rámci protipovodňových aktivít. Keďže vonku bolo veľmi horúco a počasie nasvedčovalo blížiacu sa búrku, tak sme náš plán zmenili. Prešli sme sa k neďalekej poľovníckej chate, kde sme si rýchlo rozložili oheň a pripravili opekané klobásky, špekáčiky, či domácu slaninu. Spoznávali sme lúčne trávy a medzi nimi sme našli aj chutné lesné jahody. Slnko nás unavilo, trička sme mali prepotené, ale búrke sme sa vyhli. Dnes sedíme v tieni, pretože ktosi dávno zasadil stromy. Tých bolo nielen v okolí chaty, ale aj v okolí celej dediny neúrekom. Takouto malou poznávačkou okolia Repejova sme 30. mája 2016 ukončili činnosť krúžku Šikovníček.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Deň detí

Dňa 1. júna sa na našej základnej škole v Havaji uskutočnil deň detí. Keďže sa medzinárodný deň detí oslavuje v roku len raz, naši učitelia si pre nás pripravili bohatý program. Počasie bolo príjemné, slnko sa na nás usmievalo, a preto sme mohli prvý júnový deň stráviť vonku. Naši učitelia pre nás mali pripravených 9 stanovíšť, v ktorých sme súťažili. Keď sme boli úspešní, získali sme body, ktoré sme si v bufete mohli vymeniť za sladkú odmenu. Keďže vonku bolo horúco, naši učitelia mysleli na naše zdravie a zaobstarali nám sladkú malinovku a kofolu na celý deň. Na záver nás čakal sladký obed, ktorý pripravili skvelé kuchárky. Celý deň sme si všetci užili a ďakujeme zaň pánovi riaditeľovi, pani zástupkyni, našim učiteľom a ostatným, ktorí priložili ruku k dielu a urobili nám radosť.
Terézia Drozdová, 8. ročník
      fotogaléria... Píšu o nás aj tu:
      odkaz na www...

 
Dopravná akcia Jablko- citrón

Poisťovňa Generali, a.s. a Policajný zbor Slovenskej republiky spoločne organizovali dňa 25.5. 2016 dopravno-preventívnu akciu pod názvom Jablko-citrón, do ktorej sa zapojili aj desiati žiaci našej školy zo štvrtého až šiesteho ročníka. Akcia sa konala na parkovisku pri Tesle v čase od 10:00 do 12:00 hod. Dopravná polícia kontrolovala dodržiavanie maximálnej rýchlosti, pričom žiaci našej školy hodnotili správanie vodičov za volantom. Vodičov, ktorí dodržiavali všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stanovenú rýchlosť jazdy, odmenili žiaci veselým obrázkom, ktorý namaľovali na hodinách výtvarnej výchovy , sladkým jablkom a samozrejme poďakovaním za bezpečnú jazdu a úsmevom. Tých vodičov, ktorí spáchali priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky „obdarili“ kyslým citrónom. Žiaci v priebehu dvoch hodín rozdali 22 jabĺk a 20 citrónov. Zároveň požiadali vodičov o ohľaduplnejšie správanie, nakoľko takouto jazdou ohrozujú nielen svoj život, ale aj životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Napriek preventívnej akcii museli byť policajti aj nekompromisní, lebo sa našli vodiči, ktorí sa dopustili závažného dopravného priestupku.
Mgr. A. Gonosová
      fotogaléria...

 
Hasičská zbrojnica

Dňa 17.5.2016 sme na hodine chémie boli v Hasičskej zbrojnici v Havaji. Pán starosta Stanislav Vińarský nám ukázal hasičské auto aj s prívesom, ktoré dostali havajskí dobrovoľníci od ministra vnútra niekedy na jar. Pozreli sme si povinnú výbavu autá: hadice, sekery, elektrocentrálu. Vyskúšali sme si ochranný odev, ohňovzdorné topánky s oceľovou špičkou, pracovné a zásahové obleky, rukavice, záchranné vesty a ochranné prilby. Bolo to veľmi zaujímavé, najmä pre nás chlapcov.
Patrik Madej, 7. ročník, ZŠ s MŠ Havaj

 
Buková hôrka

Turistický pochod na Bukovú hôrku sme absolvovali v rámci krúžku Šikovníček poobede 16. mája 2016. Známe pútnické miesto v našom regióne sa nachádza vo výške 346 m n.m. Z rázcestia sme vyšľapali do cieľa asi za pol hodinku. Cestou sme pozorovali byliny, dreviny, bezstavovce a stavovce podľa vonkajších znakov, zvukov, či stavby tela. V cieli našej exkurzie sme si pozreli cerkov, ktorú podľa legendy postavili na znak uzdravenia slepého pútnika, ktorý cestoval do Poľska po obchodnej ceste Jozefínka. Spolu s miestnymi kňazmi sme si pripravili veľmi chutnú opekačku. Mali sme čas aj na rôzne hry v prírode. S množstvom pekných zážitkov sme sa spokojní v podvečer vrátili domov.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Biologická olympiáda

Okresné kolo biologickej olympiády sa konalo 10. mája 2016 v priestoroch CZŠ v Stropkove. V kategórii D súťažili žiaci 6. a 7. ročníka. V teoreticko – praktickej časti súťaže si súťažiaci zmerali vedomosti v poznávaní a pozorovaní ihličnatých drevín a vo vedomostnom teste z botaniky, zoológie a ekológie. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 7. ročníka a to Terézia Vageľová a Norbert Sitár. V projektovej časti súťaže sa predstavili žiačky 6. ročníka. Natália Gonšenicová rozprávala odbornej porote o chove vtákov od narodenia až po dospelosť. Chovu vtákov sa venuje už niekoľko rokov spolu so svojimi rodičmi a v garáži ich majú takmer 50. Katarína Kakarová spracovala vo svojom projekte chov a starostlivosť o mačku domácu, keďže doma ich chová päť. Obe súťažiace sú tiež úspešnými riešiteľkami okresného kola.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Deň matiek

Druhá májová nedeľa je čo chvíľa tu, čo je Deň matiek, kedy majú sviatok všetky mamičky. Pri tejto príležitosti pripravila SZUŠ Stropkov, elokované pracovisko pri ZŠ s MŠ Havaj kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci z hudobného, speváckeho a tanečného odboru pod vedením svojich vyučujúcich.
      fotogaléria...

 
Vodné cicavce

Počas jarných mesiacov je biológia v 5. ročníku zaujímavejšou vďaka znovu sa prebúdzajúcej prírode. Súčasťou vodného ekosystému sú nielen rastliny, ale aj živočíchy, ktoré sme rozdelili na bezstavovce a stavovce. Popísali sme si ich výskyt, stavbu a jednotlivé druhy. Najviac nás zaujali vodné cicavce. Niektorí sme opísali ich život a ochranu, iní zase nafotili skutočné bobroviská v okolí Oľky a Staškoviec. Diskutovali sme o nich takmer celú hodinu s našou šikovnou učiteľkou na praxi.
piataci
      fotogaléria...
19.4.2016

 
Múzeum na kolesách

14. apríla 2016 k nám do školy zavítali dvaja bratia. Porozprávali nám o 2. svetovej vojne. Povedali nám ako sa vojaci obliekali, čo jedli, aké mali zbrane, ako si čistili oblečenie, ako mapovali trasy. Dozvedeli sme sa, že vojny sa zúčastňovali aj ženy ako zdravotníčky. Po bojisku nebehali, ale plazili sa a zranených odťahovali na dekách. Existovali partizáni a mali veľmi veľa vojenských tajomstiev. Všetko bolo urobené zaujímavou a zábavnou formou. Bolo to proste vynikajúce vystúpenie, v ktorom jednotlivé názorné úlohy hrali aj naši žiaci. Určite na to budeme dlho spomínať.
Marek Gramata, 7. ročník, ZŠ s MŠ Havaj Viac o múzeu:
      odkaz na www...
      fotogaléria...
19.4.2016

 
Zápis do školy

Veľmi milé stretnutie bolo 13. apríla 2016 v našej škole s budúcimi prvákmi. Úprimná detská radosť potešila nielen rodičov, ale aj učiteľov. Deti boli veľmi šikovné, tvorivé a samostatné.
ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...
19.4.2016

 
Deň narcisov

Každý rok na Deň narcisov zaplavia ulice miest a obcí žlté kvietky. „Narcismi“ sme v tento deň my všetci, ktorí si nájdeme chvíľku a spojíme sa v boji proti rakovine. Nie pre slávu, nie pre peniaze, ani preto, že nás za to budú obdivovať, ale preto, že podporujeme tých, ktorí každý deň zvádzajú boj s ťažkou chorobou. Tento rok 15. apríla sme sa zapojili do projektu „Som narcis“. Pripnutím narcisu sme vo svojom okolí dali najavo, že vážne veci nie sú ani nám ľahostajné. Narcis – symbol nového života.
Damián Blanár, 8. ročník

 
Školský výlet (1. - 5. ročník)

Miesto: SteelPark - kreatívna fabrika, Košice
Dátum: 15. 06. 2016

Žiaci navštívia zábavné technické centrum, kde absolvujú aktívne hranie sa s vyše 50 interaktívnymi exponátmi.

Tu sa dočítate viac:
      odkaz na www...
12.4.2016

 
Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 oznamuje rodičom detí predškolského veku, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k zmene aj v § 20 školského zákona (Plnenie povinnej školskej dochádzky) a v § 60 (Prijímanie na základné vzdelávanie).

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční 13. apríla 2016 o 14,00 hod. v budove základnej školy. Prosíme rodičov, aby k zápisu dieťaťa doniesli občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Po tomto termíne je možné dieťa zapísať v kancelárii zástupcu riaditeľa školy do 30.4.2016. Viac o zápise tu:
      odkaz na www...
21. 3. 2016

 
Sila víťaziť

Dňa 7.4.2016 nás na tretej vyučovacej hodine navštívila pani PhDr. Mária Bicková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Stropkove. Najprv sme sa zoznámili a potom sme sa rozprávali o drogách, najmä o cigaretách. Rozprávala nám ako cigarety škodia nášmu telu. Počítali sme spolu, koľko zaplatíme peňazí za cigarety počas jedného roka. Asi 15 minút pred skončení hodiny nám čítala otázky a my sme sa mali presunúť k tabuľke s označením PRAVDA alebo NEPRAVDA. Na konci hodiny sme sa rozlúčili. Hodina sa nám páčila a získali sme aj veľa nových vedomostí.
Miroslav Fedorišin, 5. ročník
8.4.2016

 
Testovanie T 9 - 2016

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2015/2016 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 v znení neskorších predpisov.
Hlavný termín testovania sa uskutoční 6. apríla 2016/streda/, zúčastnia sa ho žiaci 9. ročníka okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci budú písať testy v nasledovnom poradí: matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 /utorok/. Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne. Pre žiakov Prešovského kraja sa uskutoční v Základnej škole, Kúpeľná 2, Prešov.

Základné informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ tu:
      odkaz na www...
Viac o Testovaní 9 tu:
      odkaz na www...
15. 3. 2015

 
Jarné tvorenie

Vlnené čiapočky, veľkonočné vajíčka, pestré kvety, kúsok fantázie a vôňa jari signalizujú príchod Veľkej noci.
      fotogaléria...
Šikovníček
30.3.2016

 
Poľovnícke trofeje

Hodinu biológie v 5. ročníku sme v piatok 18. marca 2016 strávili spoločne s poľovníkmi na výstave poľovníckych trofejí v Stropkove. Okrem paroží sme si mohli pozrieť výtvarné práce našich spolužiakov, drevorezby a veľa iných zaujímavostí. Bolo to naozaj veľmi pekné a poučné. Potom sme sa posilnili v Zelenom sne na chutnej bagete.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...
30.3.2016

 
Samorasty

V múzeu v kaštieli v Stropkove nás zaujali aj stropkovskí rodáci. Úžasné práce pána Iľova, ktorý zo samorastov vytvoril hotové umelecké diela a život vo fotografii pána Hica, ktorý obúval celý svet. Sladká odmena na nás čakala v cukrárni Amfora. Mňam ... Ďakujeme.
      fotogaléria...
piataci
30.3.2016

 
Krojované bábiky

Poobede 18. marca 2016 sme v rámci krúžku Šikovníček navštívili múzeum a galériu v kaštieli v Stropkove. Dovtedy sme ani netušili, koľko krásy ukrýva jedna expozícia krojovaných bábik. Cestovali sme svetom v čase a overili sme si pritom svoje vedomosti najmä z geografie.
piataci
      fotogaléria...
30.3.2016

 
Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo

23. marca 2016 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy, na ktorom nás reprezentovali žiačky Petra Šuťáková (2. r.), Sofia Zavacká (4. r.) a Katarína Gramatová (5. r).
Blahoželáme Peťke Šuťákovej a Katke Gramatovej, ktoré získali veľmi pekné 3. a 2. miesto v ich príslušných vekových kategóriách.
30.3.2016
      fotogaléria...

 
Muzikál Jana z Arku

Pôvodný slovenský muzikál na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky videli žiaci z II. stupńa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Pred Veľkou nocou, v stredu 23. marca 2016, žiaci prežívali životy jednotlivých postáv v trojhodinovom stvárnení.
Pod stromom víl zjavil sa anjel a potvrdil dávne proroctvo: „Z náruče stromov zahalené závojom hmly vyjde vojsko, na čele ktorého bude stáť panna. Tá panna bude odomykať brány miest, od ktorých Francúzsko stratilo kľúče, až kým neodomkne bránu Remeša a nevloží korunu do rúk kráľa.“
Vďaka kultúrnym poukazom a ústretovej pani Halickej z marketingu divadla mali žiaci veľké zážitky len za cenu nákladov na cestovné.
PaedDr. Anna Komišáková

 
Veľkonočné prázdniny

24. - 29. marec 2016

- vyučovanie začne 30. marca 2016 (streda)
21. 3. 2016

 
Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

Dňa 15. a 16. marca sa uskutočnili školské kolá v prednese poézie a prózy. Výsledky sú následovné:
_________I. kategória (2. - 4. ročník):
1. miesto Petra Šuťáková, 2. r. (poézia)___ Sofia Zavacká, 4. r. (próza)
2. miesto Tereza Nogová, 2. r. (poézia)___Matúš Kundrát, 2. r. (próza)
3. miesto T. Valenčík, A. Tupyová, 2. r. (poézia)___J. Vageľová, K. Bandiová 4. r. (próza)
účasť: poézia: R. Macková, 2.r., próza: A. Pančura a D. Oleárnik, 2.r., S. Viňarská, V. Macková, 4.r.

_________II. kategória (5. - 6. ročník):
1. miesto Katarína Gramatová, 5. r. (poézia)___ -
2. miesto Klaudia Macková, 6. r. (poézia)___Katarína Kakarová, 6. r. (próza)
3. miesto Viktória Živčáková, 5. r. (poézia)___ -

_________III. kategória (7. - 9. ročník):
1. miesto - (poézia)___ - (próza)
2. miesto M. Gramata, 7. r., K. Andrejcová, 9. r. (poézia)___Veronika Radačovská, 9. r. (próza)
3. miesto M. Čatlošová, 8. r., B. Andrejcová, 7. r. (poézia)___ -
4. miesto J. Tomčuková, 7. r., S. Macko, 7. r.
      fotogaléria...
18. 3. 2016

 
Chemická olympiáda

Dňa 11. marca 2016 sa v priestoroch ZŠ Konštantínova Stropkov konalo obvodné kolo chemickej olympiády.
Súťaž bola výborne zorganizovaná. V priestoroch chemickej učebne a laboratória prebiehala praktická časť súťaže. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť zrazeninu, ktorú filtrovali, premývali, izolovali a samozrejme skúmali jej vlastnosti. V teoretickej časti všetci súťažiaci vypracovali vedomostný test. Našu školu reprezentovala Kristína Vageľová, žiačka 9. ročníka. Svojou zanietenosťou a pracovitosťou dokázala, že aj chémia môže byť obľúbeným predmetom.
V pomerne silnej konkurencii bola jednoznačne najlepšia v praktickej časti súťaže a to jej prinieslo celkovú výhru. Gratulujeme k peknému 1. miestu a postupu na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 21. apríla v Lipanoch.
PaedDr. Anna Komišáková

 
Lyžiarsky výcvik

Naša škola sa v posledný februárový týždeň zúčastnila lyžiarskeho kurzu aj so žiakmi zo ZŠ s MŠ Bukovce. Všetko sa dialo v lyžiarskom stredisku Regetovka. Ubytovali sme sa na Floriho chate v Mníchovskom potoku, len pár kilometrov od Bardejova. V pondelok sme boli v Bardejove na plavárni a v piatok na zimnom štadióne. Inak sme už len celý týždeň lyžovali. Vyskúšali sme si mokrý, čerstvý a aj zľadovatený sneh. Každému sa lyžovalo inak. Na ubytovni sme potom už len oddychovali a zabávali sa na zážitkoch z daného dňa. Každý večer sme mali program. Či už sa pozeral futbal alebo sa hral pingpong, dokonca sme mali aj diskotéku. Varili skvelo, každý sa len oblizoval aké dobré jedlá nám tam varia. Počas lyžovania sa nám nič vážne nestalo. Domov sme sa vracali s obrovskou radosťou a novými zážitkami, na ktoré budeme ešte dlho spomínať a budeme o nich všetkým naokolo s veľkou zanietenosťou rozprávať. Väčšina žiakov by sa tam určite bez zaváhania vrátila.
Veronika Radačovská, 9. ročník
      fotogaléria...

 
Zdravá výživa

Na hodine biológie sme sa dohodli, že si pripravíme zdravé jedlá. Nakúpili sme si sendvič, salámu, maslo, horčicu, syr, zeleninu, ovocie a sirup. Júlia a Andreas doniesli z domu uhorky a uvarené vajíčka. Potom sme si rozdelili úlohy. Niektorí krájali zeleninu, iní zase natierali chlebíky. Ja s mojou skupinou sme pripravovali ovocné misy. Zaujímavé boli aj cukrové poháre na nápoj. Bolo to chutné, jednoduché a neboli na to veľké náklady. Hodina biológie bola zaujímavá.
Patrik Popovič, 7. ročník
      fotogaléria... .

 
Hodina chémie v 7. ročníku

_________Téma: Horenie, hasenie

___Marek Gramata, Zvláštny plač:
      odkaz na www...
___Barbora Kuzmová, Požiar hasiči uhasili včas:
      odkaz na www...
___Patrik Popovič, Les nezhorel, hasiči prišli včas:
      odkaz na www...
___Patrik Madej, Požiar spôsobil blesk:
      odkaz na www...
___Terézia Vageľová, Požiar na farme:
      odkaz na www...
___Katrin Juliána Živčáková, Hasiči a ja:
      odkaz na www...
8. 3. 2016

 
CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI 2016
8. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže


- pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania a 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
___Motto: „Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako jar“
Témy: Mám rád miesto, kde žijem - Láska má mnoho podôb - Sme Európania - Mám sen... - Niekedy musíme niečo stratiť, aby sme si to mohli začať vážiť
Súťažné kategórie:
______1. kategória:
- deti od 6 do 10 rokov ( žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl)
______2. kategória: - deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií)
______3. kategória: mládež od 16 do 18 rokov
Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne vo výtvarnej a literárnej tvorbe. Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú.
Podmienky súťaže: Literárne a výtvarné práce je potrebné zaslať poštou najneskôr do 30. 4. 2016.
2.3.2016

 

Jarné prázdniny

15. 2. - 20. 2. 2016


11. 2. 2016

 
Karneval

Koniec fašiangového obdobia naša škola patrične oslávila karnevalom. Všetko sa začalo 5.2. 2016 hneď od rána, kedy sa všetci žiaci začali pripravovať a dolaďovať posledné detaily. Mladší zostali pri individuálnych maskách a my, starší, sme prepadli kolektívnym maskám. Objavili sa tu zvieratká, postavičky z rozprávok, kreslení hrdinovia, princezné, bezdomovci, všelijaké povolania, myši, dejepisné postavy a dokonca aj postavičky z Človeče nehnevaj sa. Po tanečnej prehliadke v maskách sa konalo vyhodnocovanie tých najkrajších a najprepracovanejších masiek. Na obede sme si pochutnali na výbornom guľáši. Nesmela chýbať ani tombola, kde sme všetci očakávali, či sa vytiahne práve to naše číslo. Potom sme už iba tancovali a zabávali sa na dobrú hudbu. Všetkých nás síce boleli nohy, ale domov sme odchádzali s obrovským úsmevom na perách a dobrým pocitom.
Veronika Radačovská, 9. ročník
      fotogaléria...
12.2.2016

 
Biologická olympiáda

3. februára 2016 sa v priestoroch Cirkevnej základnej školy v Stropkove konalo obvodné kolo Biologickej olympiády. Žiaci 8. a 9. ročníkov z okresu Stropkov si zmerali svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti botaniky, zoológie a ekológie.
1. miesto v prakticko - teoretickej časti súťaže putuje do Havaja. Kristína Vageľová, žiačka 9. ročníka, obhájila prvenstvo z minulého roka. Nielen seba, ale aj svoju školu bude v marci reprezentovať na krajskom kole v Prešove. Veľmi pekné 6. miesto obsadil a úspešným riešiteľom sa stal Matúš Kuzma, žiak 8. ročníka, ktorý má šancu na výhru ešte budúci rok. Obom našim žiakom gratulujeme a ďakujeme za zviditeľnenie biológie medzi všetkými všeobecno - vzdelávacími predmetmi.
PaedDr. Anna Komišáková
3.2.2016

 
Vyplácanie cestovného žiakom školy

Základná škola s materskou školou Havaj 7 oznamuje rodičom žiakov, ktorí dochádzajú na vyučovanie z miesta bydliska do obce Havaj, že na základe prieskumu o zmene termínu vyplácania cestovného uskutočneného v dňoch 20.1.- 25 1. 2016 sa bude cestovné žiakom vyplácať v termínoch december a jún starostami jednotlivých obcí školského obvodu. Rozhodla o tom prevažná väčšina rodičov – 45 z celkového počtu 57 rodičov dochádzajúcich žiakov.
2.2.2016

 20. 1. 2016

 
Šaliansky Maťko, okresné kolo

Vo štvrtok 21. januára 2016 sa v Mestskej knižnici v Stropkove uskutočnila okresná súťaž v umeleckom prednese povestí. V jednotlivých kategóriách našu školu reprezentovali Petra Šuťáková (2. roč.), Sofia Zavacká (4. roč.), Juliána Tomčuková (7. roč.), ktorým touto cestou ďakujeme a Sofii Zavackej aj blahoželáme k získaniu veľmi pekného 3. miesta.
27.3.2015
      fotogaléria...

 
Olympiáda v anglickom jazyku, obvodné kolo

Dňa 13. 1. 2016 sa náš žiak, Matúš Kuzma zúčastnil 26. ročníka obvodného kola olympiády v anglickom jazyku. Súťaž organizovalo CVČ Svidník. Matúš súťažil v kategórii 1B spolu s ďalšími 14 súťažiacimi. V konečnom hodnotení obsadil výborné 2. miesto. K tomuto úspechu mu blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Mgr. Ján Borko
20.1.2016
      fotogaléria...

 
Vianoce očami detí

Žiaci 5. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Vianoce očami detí, v ktorej práce žiačok Marty Drozdovej a Zuzany Vasilenkovej získali 1. a 2. cenu poroty.
      fotogaléria...

 
Vesmír očami detí

- výtvarná súťaž
- téma práce: ľubovoľná
- kategórie: 1. kategória: žiaci materských škôl, 2. kategória: žiaci 1.- 4. ročníka, ZŠ 3. kategória: žiaci 5.- 9. ročníka, ZŠ 4. kategória: žiaci 1.- 4. ročníka ZUŠ, 5. kategória: žiaci 5.- 9. ročníka ZUŠ
- práce: dvojrozmerné, maximálny rozmer 56 x 42 cm (tj. A2; práca nesmie presiahnuť žiaden z týchto rozmerov), zhotovené ľubovoľnou technikou. Každá práca musí POVINNE na zadnej strane obsahovať tieto údaje: · názov práce · kategória · meno, priezvisko, bydlisko a vek autora práce · trieda, škola, pečiatka školy.Práce nespĺňajúce niektoré z týchto kritérií nebudú zaradené do súťaže!!!
Práce doručiť do piatka 26. februára 2016 na adresu: Podduklianske osvetové stredisko, ul. Sov. hrdinov 160/74, 08901 Svidník (p.Grúsová)
14. 1. 2016
      fotogaléria...

 
Rómska paleta

- celoslovenská výtvarná súťaž rómskych žiakov
- téma: Ročné obdobia
- termín: do 6. 6. 2016
- kategórie: I. katg.: deti do 10 rokov, II. katg.: deti od 11 rokov
14.1.2015

 
Energetika

Spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. vyhlasuje 10. ročník tvorivej súťaže Energetika. Súťaž je určená žiakom základných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja.
Žiaci 1. až 5. ročníka majú vymyslieť, zhotoviť a zaslať Energetické pexeso. Návrh má byť zhotovený podľa vlastnej fantázie žiaka, napríklad na tému úspory energie, resp. jej plytvanie, pojmy z energetiky a /alebo využívanie obnoviteľných zdrojov. Odporúčaný rozmer jedného obrázka je A6, celého pexesa A3. Minimálne sú stanovené 4 páry pexeso kartičiek.
Žiaci 6. až 9. ročníka majú vymyslieť, zhotoviť a zaslať návrh na obal na LED žiarovku. Súčasťou návrhu má byť slogan, z ktorého bude jasné, že je to „Moja LED-ka“, alebo z ktorého bude jasné ako (kedy, kde...) sa môže LED-ka použiť, resp. slogan, ktorý bude vtipný, nápaditý a s originálnou personalizovanou etiketou. Žiaci môžu zaslať nákres alebo reálny obal (12x6,7x6,7 cm – v/s/h).
Práce zaslať najneskôr do 29. februára 2016 na adresu spoločnosti (Východoslovenská energetika Holding a.s., úsek Komunikácia, Mlynská 31, 042 91 Košice) s označením obálky „ENERGETIKA 2016“.
14.1.2016

 
Rodičovské združenie

14. január 2016 (štvrtok)

čas: podľa zápisu v žiackej knižke
miesto: v jednotlivých triedach
11.1.2016

 


 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Základná škola s materskou školou Havaj 7 v zastúpení riaditeľom školy Ing. Paličkom Alexandrom oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z., § 150 ods. 5 udeľuje dňa 8.1.2016 riaditeľské voľno pre žiakov školy z prevádzkových dôvodov.

Nástup do školy po vianočných prázdninách je 11.1.2016.

 
Kurz zdobenia medovníkov

Takéto čarovne pekné medovníky sme v pondelok 23. novembra 2015 vyzdobili na krúžku Šikovníček. Na pomoc nám prišla šikovná medovnikárka Bc. Anežka Madzinová, ktorá všetky dievčatá a chlapcov vtiahla do tajov zdobenia medovníkov. Menej vydarené sme zjedli, tie krajšie sme pripravili do súťaže " Najkrajší medovník ", ktorú organizujú okresní včelári spoločne s Odborom školstva a kultúry v Stropkove. Počas 9. ročníka Stropkovských dní medu získala v spomínanej súťaži diplom a peknú vecnú cenu Khonghorul Purevdorj / Hongro / za 1. miesto a Nikola Čepová za 2. miesto vo svojej vekovej kategórii. Všetky medovníky sme zabalili pre Mikuláša ako odmenu pre smelých vinšovníkov.
PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Olympiáda ľudských práv

10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Je tomu už 63 rokov, čo v tento deň bola Valným zhromaždením OSN vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv. Tento deň si pripomenuli aj žiaci našej školy veku primeranými aktivitami. Následne na to dňa 14.12.2015 sa na našej škole uskutočnil už druhy ročník Olympiády ľudských práv pre žiakov 6.- 9. ročníka. Žiaci si zmerali sily v dvoch kategóriách formou vedomostného testu, ale jeho súčasťou boli aj úlohy, kde sa žiaci museli zamýšľať nad tým, či v určitej situácií bolo ľudské právo dodržané alebo porušené. V jednej úlohe mali napísať príbeh o tom, ako boli porušené základné ľudské práva a zaujať k tomu svoj vlastný postoj.
___Na záver výsledky podľa jednotlivých kategórií:
______I.kategória
1. miesto Andrejcová Bibiána, 7.ročník
2. miesto Vageľová Terézia, 7.ročník
3. miesto Kuzmová Barbora, 7.ročník

______II. kategória
1. miesto Kret Jakub, 9. ročník
2. miesto Lukáč Stanislav, 9. ročník
3. miesto Jambor Dalibor, 9. ročník

Víťazi budú odmenení vecnými cenami.
Mgr. Gonosová, Mgr. Michrinová

 
Vznik občianskeho združenia

Dňa 27. 11. 2015 bolo založené občianske združenie Rodičovská rada pri ZŠ s MŠ Havaj.
15. 12. 2015

 
Zmena čísla účtu školskej jedálne

od 11. 12. 2015 je nové číslo účtu: SK49 0200 0000 0036 0501 0758
- do 31.1.2016 je funkčné aj staré číslo účtu
11. 12. 2015

 
Mikuláš aj na Havaji

Mikuláš, čert a anjeli v podaní žiakov 9. ročníka priniesli do našej školy a škôlky veľa radosti a pre niektoré deti kopec nezabudnuteľných zážitkov. Za peknú básničku, pesničku, či kresbičku získali najmä tí mladší spolužiaci ozdobený medovník. Zahanbiť sa nenechali ani starší žiaci, ktorí prekvapili Mikulášskym vinšom. Najväčšiu radosť z celého dňa mali škôlkari, ktorí ešte veria na skutočného Mikuláša a jeho pomocníkov. Mikuláš je symbolom dobra, preto jeho pomocníci anjeli obdarili všetky deti sladkým keksíkom. Čert zase nezabudol splniť svoju úlohu, preto natrel všetkých nezbedníkov čiernym uhlím.
deviataci
      fotogaléria...

 Babysitting Day – Deň varovania - 10. 12. 2015


Chceme upozorniť rodičov, verejnosť, ale aj samotných učiteľov na skutočnosť, že naša mzda je na úrovni opatrovateliek detí alebo i nižšia. Naším cieľom je dať diskusii o stave nášho školstva nový rozmer.

8. 12. 2015


 
Nebuď otrok drog

Súťažné práce siedmakov:
Veronika Černegová:
      odkaz na www...
Juliána Tomčuková:
      odkaz na www...
Marek Gramata:
      odkaz na www...
Timotej Kurilla:
      odkaz na www...
Norbert Sitár,Terézia Vageľová
      odkaz na www...
siedmaci:
      odkaz na www...
3. 12. 2015

 
Vplyv vedy a techniky na budúcnosť sveta z pozicie človeka

Žiačky Bibiána Smolejová, Kristína Vageľová a Khongorzul Purevdorj sa spoločnou výtvarnou prácou zapojili do súťaže "Vplyv vedy a techniky na budúcnosť sveta z pozicie človeka".

3. 12. 2015
      fotogaléria...

 
Deň otvorených dverí v SOŠ – elektrotechnická Stropkov

Dna 20. novembra 2015 bola naša trieda deviatakov pozvaná na Deň otvorených dverí do Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Stropkove. Išla tam s nami naša triedna pani učiteľka a riaditeľ školy. Cestovali sme objednaným autobusom, ktorý mal zástavku v Havaji a v Bukovciach. Keď sme dorazili do cieľa, tak ako prvé nám tesláci ukázali telocvičňu, kde bolo veľa žiakov z rôznych základných škôl. Prihovoril sa nám riaditeľ školy a potom nasledovali súťaže v oblasti informačných technológii, do ktorých sa mohol zapojiť kto chcel. Do najťažšej súťaže sa prihlásili piati žiaci z našej školy. Ich úlohou bolo poskladať čo najskôr 3D autíčko. Počas tejto súťaže sa nám predstavovali firmy, ktoré zamestnávajú absolventov z elektrotechnických stredných škôl. Keď dohovorili, tak nám dávali otázky, na ktoré sme odpovedali. Kto odpovedal správne, tak dostal nejakú odmenu ako pero, ceruzku, kalendár, slúchadlá na mobil, bezdrôtovú nabíjačku a veľa ďalších cien. Po skončení prezentácie firiem sme sa presunuli do jedálne, kde sme si pozreli prezentáciu a rozdelili sme sa na 2 skupiny. Učitelia spomínanej školy nám predstavovali odbory, ktoré sa u nich dajú študovať a to mechanik elektrotechnik a mechanik počítačových sieti. Neskôr sme išli do učebne informatiky, kde nám učiteľ ukazoval vlastné prezentácie a animácie žiakov, ktoré si oni sami vymysleli a ktoré sa naučili robiť. Opäť sme sa rozdelili na polovicu, lebo nás bolo veľmi veľa. Prvá polovica išla do triedy, kde žiaci vysvetľovali ako sa správne rozoberá počítač a ako sa má znovu poskladať. Žiaci pomenúvali osobitné časti počítača. Druhá polovica žiakov išla do inej triedy. Tu im ukazovali obvody káblov, ističe. Zaujímavé bolo aj to, keď nám učiteľ ukazoval na akom princípe funguje zvonček v panelákoch, ktorý zvoní zdola a zdvihneme ho a počujeme zhora. Keď sme skončili, tak sme sa v skupinách vymenili. Po skončení prehliadky sme sa vrátili do školy. Bol to výborný deň a radi by sme si podobný deň zopakovali.
Katarína Andrejcová, 9. ročník
      fotogaléria...

 
Burza informácii

Vo štvrtok 12.11.2015 sme sa celá trieda deviatakov aj s našou pani triednou učiteľkou vybrali do Stropkova na Burzu informácii ohľadom stredných škôl. Bolo tam veľmi veľa ľudí v malom priestore kultúrneho strediska, preto sme nevideli všetko. Pozreli sme si prezentáciu jednotlivých škôl. Z hotelových škôl si pre nás pripravili aj rôzne jedlá a nápoje na ochutnanie. Žiačky, ktoré študujú za kaderníčky robili účesy.
Keďže sme mali čas, tak sme ho využili na prehliadku mesta. Išli sme do kláštorného rímskokatolíckeho kostola, o histórii ktorého nám porozprával jeden miestny pán. Po asi pol hodine strávenej v kostole sme išli do ZOO. Tu sme si prezreli zvieratá, ktoré sú už nachystané na zimu. Rozchod v meste privítal s radosťou každý z nás. Kto chcel, ten mohol v meste zostať dlhšie.
Soňa Beganyiová, 9. ročník

 
Oznámenie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 oznamuje rodičom žiakov, že dňa 26.11.2015 bude v základnej škole a materskej škole prerušená dodávka elektrickej energie od 7,00 do 17,00 hod. a nebude možné zabezpečiť vykurovanie. Z tohto dôvodu bude v jednotlivých zložkách upravená prevádzka nasledovne:
___Základná škola:
______• ročníky 1.-4. ukončia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou
______• prevádzka v školskom klube detí nebude
______• ročníky 5.-9. ukončia vyučovanie 5. vyučovacou hodinou
___Súkromná umelecká škola Stropkov- elokované pracovisko Havaj:
______• nevyučuje (tanec, spev, herectvo, hudobné nástruje, teória - nebudú)
___Materská škola:
______• výchovná činnosť bude prebiehať len v dopoludňajších hodinách
___Obed pre obidve zložky školy bude zabezpečený.

 
Návšteva ZOO

Slnečné lúče a vôňa jesenného lístia nás v pondelok 26.10.2015 potešili v ZOO. Poobede, počas krúžku, sme si urobili malý výlet do Stropkova. Pokŕmili sme zvieratká, urobili pekné fotky a do sýtosti sme sa vybláznili v zábavnom parku. Videli sme tam poníka, oslíka, slovenskú kozu, lamu, emu, zajace, labuť, dikobraza, kačky, surikaty, činčily, chameleóna a krokodíla. Zvieratá sme kŕmili špeciálnym krmivom, ktoré sme si zakúpili v ZOO. Čo sme ušetrili v ZOO, to sme veľmi rýchlo minuli v obchode na sladkostí.
Aneta Cipková, Šikovníček
      fotogaléria...

 
Druháci v materskej škole

Počas hodiny vlastivedy sme navštívili svojich kamarátov aj pani učiteľky v materskej škole. Dáždivou cestou sme museli dávať pozor na autá a odpovedať na otázky, ktoré boli z dopravnej výchovy. V škôlke sme sa ihneď udomácnili, našli sme si svoje hračky a aj kamarátov, s ktorými sme sa pekne zahrali. Cestou späť do školy sme si opäť zopakovali pravidlá cestnej premávky. Veľmi sa tešíme na návštevu škôlkárov u nás v škole.
druháci
      fotogaléria...

 
Dary jesene

Javorové lísty, zelené konáriky, šípky a kúsok špagátu vykúzlili v šikovných rukách dievčat a chlapcov hotové umelecké diela.
      fotogaléria...
Šikovníček

 
1. pomoc v praxi

Dňa 20. októbra 2015 sme v priestoroch našej školy privítali študentov a učiteľov zo SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku. Študenti pod vedením svojich odborných vyučujúcich nám ukázali poskytovanie 1. pomoci v praxi. Rozdelili sme sa na 2 skupiny a všetci sme si to mohli prakticky vyskúšať. Masáž srdca a umelé dýchanie sme hneď sledovali na monitore počítača. Študent Jano nás v postupe usmernil a na chyby upozornil. Všetko sa zdalo jednoduché, kým sme si to osobne nevyskúšali. Zaujímavé bolo tiež meranie glykémie, ošetrovanie popáleniny hornej končatiny, či vyvrtnutie členka. Vyskúšali sme si znehybnenie končatín, proti šokovú a stabilizovanú polohu. Takáto hodina bola veľmi zaujímavá a poučná nielen pre žiakov, ktorí uvažujú o budúcom štúdiu na strednej zdravotníckej škole.
      fotogaléria...
Bibiána Smolejová, 9. ročník

 
Testovanie žiakov 5. ročníka

Dňa 25. novembra 2015 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Zúčastnia sa ho všetci žiaci mimo žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Základné informácie:
      odkaz na www...
Viac tu:
      odkaz na www...
3.11.2015

 
Sport is live - športová súťaž

- dobrovoľná
- štartovné 5 €/ žiak (každý, kto uhradí štartovné získa jedinečný kód so zľavou 5€ do e-shopu www.sporteshop.sk)
-poplatok uhradiť do 20. 11. 2015
-súťaž prebieha: 23. - 27. 11. 2015 (disciplíny: skok do diaľky z miesta, člnkový beh, výdrž v zhybe, hod medicimbalom)
-viac na:
      odkaz na www...
3.11.2015

 
Betlehemy očami detí

Organizátor: Mesto Stropkov - odbor školstva a kultúry, OÚ Krosno -
Poľská republika, Historické múzeum v Dukle
Uzávierka súťaže: 7. december 2015
Sprístupnenie výstavy: 11. december 2015, vestibul kultúrneho srediska
Najlepšie práce postupujú na medzinárodnú výstavu betlehemov do Poľska.

Technika a formát prác sú ľubovoľné - ide o priestorové autentické práce jednotlivcov. Betlehemy musia byť zhotovené z prirodných materiálov (slama, prútie, drevo, hlina, papier, cesto,...). Jednotlivé časti betlehemov (postavy, zvieratká atd'.) musia byť pevne pripevnené na podložke.
Súťažné kategórie: I. kat.: 7 - 13 rokov, II.kat.: 14 - 15 rokov, III. kat.: nad 15 rokov, IV. kat.: klienti DSS
3.11 .2015

 
Riaditeľské voľno

2. november 2015 (pondelok)


z dôvodu prerušenia dodávky elektického prúdu.
26.10.205

 
Jesenné prázdniny

29.a 30. október 2015 (štvrtok, piatok)

26.10.2015

 
Farebný týždeň

v podaní Michaely Čatlošovej

Dňa 12.10. 2015 sa na našej skole začal farebný týždeň. Pýtate sa čo to vlastne je ??? Je to týždeň zdravia a pestrých farieb, podľa ktorých sme sa mali obliekať. V pondelok sme boli celí modrí ako Šmolkovia. V utorok bola farba zelená, ktorá vraj ľudí ukľudňuje. Pri tejto farbe nám naše drahé pani kuchárky navarili brokolicovú polievku a špenátové halušky. V biely deň sme boli ako snežienky. Vo štvrtok bola moja druhá obľúbená farba, teda nech vás nenaťahujem, červená. V piatok, keď nastáva víkend, sme sa všetci obliekli ako včeličky. Počas veľkej prestávky sme išli vonku a behali štafetový beh zdravia. Najprv išli deviataci, potom my a tak postupne až po prvý ročník. Bolo to krásne a takto sa chcem zabaviť každý deň.
___ PS: Tak rýchlo nebehám ani na telesnej výchove.
      fotogaléria...
23.10.2015

 
Píšu naši žiaci:

Katarína Gramatová(5.r.), Načo sú nám polia, sady
      odkaz na www...
Alexandra Kretová (6.r.), Čo pestujeme a chováme doma
      odkaz na www...
Terézia Drozdová(8. r.), Polia a sady
      odkaz na www...
20.10.2015

 
Farebný týždeň, 12. 10. - 16. 10. 2015

___Modrý pondelok: pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky.
___Zelený utorok: ovocie a zelenina.
___Biela streda: mlieko a mliečne výrobky.
___Červený štvrtok: mäso, ryby, vajcia, strukoviny.
___Oranžovo-žltý piatok: cukry.
___Celý týždeň: pitný režim a pohyb.
Viac info vo fotogalérii:
      fotogaléria...
7. 10. 2015

 
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
___vyhlasuje VÝTVARNÚ SÚŤAŽ na tému
Vrabec domový a vrabec poľný – vták roka 2015

Termíny: Uzávierka zasielania prác je 31. 12. 2015. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže bude známe k 30.1.2016 a ceny pre súťažiacich budú zaslané do 20.2.2016.
Súťažné kategórie: I. kategória ročníky 1. - 4., II. kategória ročníky 5. - 9. a prislúchajúce ročníky osemročných gymnázií a umeleckých základných škôl, a jednotlivcov.
Technika: ľubovoľná (maľba, kresba, grafika, kombinovaná technika - koláž a pod.), práce môžu byť spracované aj formou plagátu, letáku a podobne.

 
Šikovné ruky

V pondelok 28. septembra 2015 sme zahájili činnosť krúžku šikovných rúk v šk. roku 2015/16. Pri ohni sme v školskom areáli vyrábali vlastné luky a šípy, z ktorých sme strieľali do diaľky alebo na terč. Najlepšia strelkyňa do diaľky bola Vaneska Hegedűsová. Na terč najpresnejšie mierili Zuzka Vasilenková a Mirko Fedorišin. Popri dobrej nálade sme si opiekli špekáčiky, klobásku alebo slaninku, ktoré sme vybehali na ihrisku. Schovávačka so spolužiakmi bola veselá. O týždeň, opäť v pondelok 5. októbra 2015 sme sa vybrali do neďalekého lesíka. Tu sme sa vyšantili do sýtosti. Naše šikovné ruky sa zahrali, vyzbierali odpad pohodený v lese, súťažili, objavovali jesennú prírodu a tešili sa z pohybu na čerstvom vzduchu. Odmena bola sladká, tekutá a havajská.
Šikovníček
      fotogaléria...

 
Biológia 5

Prírodniny pozorujeme voľným okom, lupou, mikroskopom a ďalekohľadom. Biológia je pre nás zábava.
piataci
      fotogaléria...

 
Bublinová show

Na hodine chémie v 6. ročníku sme si vyrobili domáci bubli fuk. Hneď ráno sa nám podarilo nafúkať obrovské bubliny. Objavujeme chémiu a látky okolo nás.
Kelímok, slamka a domáci bubli fuk sa rovná pekný výsledok : super nálada aj na hodine chémie v 7. ročníku, kde sme využili vedomosti zo 6. ročníka a školu života.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Policajt v škole

V utorok 6. októbra 2015 do ZŠ s MŠ Havaj zavítal policajt kpt. Ing. Jaroslav Gbur z OR PZ vo Svidníku. Piataci sa venovali doprave v kocke a urobili si spoločne dopravný kvíz. Deviataci sa na policajta tešili ako na starého známeho kamaráta, keďže sa s ním stretávajú už päť rokov. Nebola to žiadna nuda, dozvedeli sa predsa ešte niečo nové. Zaujímavé boli okuliare, ktoré imitovali 1,5 promile alkoholu v krvi u mladého človeka a jazdu autom pod vplyvom alkoholu. Moderné informačné technológie priniesli do života mladých ľudí aj veľké množstvo nástrah. O bezpečnom internete diskutovali nielen deviataci, ale aj siedmaci vo svojej skupine. Tých zaujali aj vzorky drog. Siedmaci zhodnotili, že pán policajt je okrem dobrého odborníka aj úžasný človek. Obdivovali jeho hodnosti, ale aj vyznamenanie za záchranu ľudského života.
PaedDr. Anna Komišáková, výchovný poradca
12.10.2015

 
Je skúmanie vnútra Zeme ľahšie alebo ťažšie ako skúmanie vesmíru? Prečo?

Skúmanie vnútra Zeme je ťažšie ako skúmanie vesmíru, lebo vo vnútri Zeme je veľmi horúco. Vesmír je väčší a dá sa ľahšie pozorovať. Vo vesmíre sa dá lietať, lebo tam nepôsobí gravitačná sila. Do vesmíru sa dajú vyslať družice a do stredu Zeme nie. Do stredu Zeme sa ešte nikto nikdy nedostal.
ôsmaci
      fotogaléria...

 
Plenárne rodičovské združenie

Srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 14. októbra o 15.00 hod.v školskej jedálni.

Po plenárnom zasadnutí budú nasledovať triedne RZ v jednotlivých triedach.
5. 10. 2015

 
Výtvarný plenér F. Veselého

Dnes sa naši žiaci Adrián Pančura (2. roč.), Kamila Bandiová (4. roč.), Kristína Vageľová a Khongorzul Purevdorj (obe 9. roč.) zúčastnili výtvarnej súťaže, ktorá už tradične prebieha v prírode, tento rok v obci Turany nad Ondavou. Počasie im prialo, ruky usilovne pracovali a výsledok ich snahy si môžete pozrieť vo fotogalérii.
      fotogaléria...
7. 10. 2015

 
Výtvarná súťaž "Ochranárik očami detí"

Nakresli, vyrob z papiera, hliny, dreva .... maskota civilnej ochrany a tiesňového volania. V práci je potrebné použiť farby medzinárodného loga civilnej ochrany (oranžová, modrá) a farby loga Európskej únie tiesňového volania 112 (červená, biela).
Uzavierka súťaže: 8. 11. 2015, práce hodnotí detská porota, najlepšia práca postupuje do národného kola v Bratislave. Viac v:
      fotogaléria...
6. 10. 2015

 
Výtvarné úspechy z jednej triedy

Blahoželáme k 1. miestu Zuzane Vasilenkovej, k 3. miestu Matejovi Baršayovi a k 5. miestu Miroslavovi Fedorišinovi vo výtvarnej súťaži Tradície a život našich predkov. Do tejto súťaže sa zapojili výtavrnými prácami z tretiackych čias a podaril sa im krásny úspech, keďže ich práce zaujali medzi prácami z celého Zemplínskeho regiónu. Viac v prílohe vo fotogalérii:
      fotogaléria...
6. 10. 2015

 
Súťaž kresieb na tému „Budúcnosť sveta“

Kresby s tematikou Budúcnosť sveta môžu byť zamerané na stvárnenie technických a vedeckých výdobytkov, nových technológií a objavov, využitia prírodných zdrojov a ďalších možných javov ovplyvňujúcich život v budúcnosti.
Doručenie kresieb, uzávierka súťaže 31.10.2015. Viac v propozíciach vo fotogalérii:
      fotogaléria...
6. 10. 2015

 
12. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ DETSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
Vianočná pohľadnica

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Termín konania: Výtvarná súťaž je vyhlásená k 1. 9. 2015, uzávierka zasielania prác je k 13. 11. 2015. Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. To sa uskutoční v decembri 2015 v Dolnom Kubíne. Následná posúťažná výstava bude inštalovaná na Slovensku, v Poľsku a Českej republike.
Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori vo veku od 5 rokov. Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A5, jeden autor môže zaslať maximálne jednu prácu.
Viac v propozíciach vo fotogalérii:
      fotogaléria...
6. 10. 2015

 
Viažeme šnúrky

Konečne si už vieme uviazať šnúrky na topánkach. Zvládli sme to vďaka svedomitej príprave na triednu súťaž v rýchloviazaní šnúrok. Získať zručnosť nebolo jednoduché, trénovali sme od začiatku školského roka, ale podarilo sa! Naozaj to zvládli všetci a získali tak diplom šnúrkoviazača a tí najrýchlejší aj malú odmenu.
druháci
      fotogaléria...
2. 10. 2015

 
Pomoc slabozrakým a nevidiacim

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje dňa 25. septembra 2015 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka. V tento deň budú dobrovoľníci - žiaci 9. ročníka, v našej základnej škole, aj mimo nej predávať biele pastelky za 1€ ako symbol sveta nevidiacich. Príspevok je dobrovoľný. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výuku chôdze s bielou palicou, čítania a písania brailovým písmom a iných špeciálnych zručností.
19.9.2015

 
Tvoríme v školskej záhrade

Dnes sa nám na výtvarnej výchove vydaril krásny jesenný koláč.
druháci, 7. 9. 2015
      fotogaléria...

 
Školský klub detí informuje

- činnosť od 3. 9. 2015
- poplatok 2 €
- poplatok uhradiť do 10. v mesiaci

27. 8. 2015

 
Školská jedáleň informuje

- obed -
______- od 3. 9. 2015
______- poplatky uhradiť do 10. v mesiaci
___* I.stupeň: 0,88€ +0,05€ (réžia)
___* II. stupeň: 0,95€ + 0,05€ (réžia)
___* hmotná núdza: 0,05 € (réžia)
______- záujem nahlásiť tr. učiteľovi /vedúcej šk. jedálne

- mliečna desiata - „Školský mliečny program“
___- mlieko polotučné, jogurt biely, jogurt ochutený
___- poplatok 0,25 € (každý žiak) uhradiť do 10. v mesiaci
___- záujem nahlásiť do 15. 9. vedúcej šk. jedálne
______č. účtu: 1637426951/0200
______tel. č.:0918 579 310
27. 8. 2015

 


Slávnostné otvorenie šk. r. 2015/2016


______2. 9. 2015 o 8.30 hod.
 
 
Reportáž zo Stropkova

* 17. 7. - premiéra Televíkendu, v ktorej uvidíte výstup na Baňu KST Slávia Stropkov so žiakmi 8. ročníka zo ZŠ s MŠ Havaj a známe pútnicke miesto Buková Hôrka

* vysielanie na RTVS 2 v piatok podvečer, v sobotu a v nedeľu ráno
8.7.2015

 
Slávnostné ukončenie školského roka


začiatok: 8.30 hod.______ ___predpokladaný koniec: 10.00 hod.
obed: balíček
ŠKD (družina): nie je
Želáme veselé prázdninové zážitky!
      fotogaléria...
      odkaz na www... - rozlúčka deviatakov

 
Čistota tried

Už tradične sú víťazmi celoročnej súťaže čistoty tried prvostupniari. Ani tento rok to neskončilo ináč. Za celoročnú námahu boli výhercovia odmenení sladkým prekvapením.
___1. miesto___2. ročník
___2. miesto___1. ročník
___3. miesto___4. ročník
      fotogaléria...

 
Hasiči v Havaji

Blížil sa koniec školského roka a naša pani učiteľka triedna zavolala do školy hasičov z Hasičskej stanice v Stropkove. Program bol pôvodne určený pre žiakov 7. a 8. ročníka, ale napokon sa k nám pridali aj mladší spolužiaci.
Hasiči nám najskôr poukazovali vybavenie hasičského auta. Mohli sme si prezrieť sami vozidlo, sadnúť si za volant a dokonca aj po rebríku na neho vyliezť, odkiaľ bol lepší výhľad. Veliteľ zásahovej jednotky Ing. Jozef Kimák nám porozprával o každodennej práci hasičov. Vysvetlil nám ako funguje hasičská technika, načo všetko slúži, pri akej príležitosti sa čo pri zásahu používa. Hasiči nám poukazovali aj hasiace hadice naplnené vodou, ktoré si mohli vyskúšať aj žiaci. Nakoniec sa s nami rozlúčili sirénou hasičského auta.
Ďakujeme za ich ochotu, pohotovosť a profesionalitu, ako aj záchranu ľudských životov.
Veronika Radačovská, Soňa Beganyiová, 8. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Noc v škole - Noc víloškriatkovania


      fotogaléria...
19.6.2015

 
Výlet v Humennom

...foto v galérii:

      fotogaléria...
17.6.2015

 
Medový deň

Počas celého Medového dňa sme mali možnosť pozrieť si kultúrny program, prezrieť si rôzne remeslá, skúsili sme si prácu s hlinou a maľovali sme s kriedami na garážové dvere.
Do výtvarnej súťaže Medový štetec sa zapojili žiaci 6. a 7. ročníka. Cenu za kolektív žiakov z krúžku Šikovníček prebrali jeho aktívni členovia - siedmaci Matúš Kuzma a Jakub Fedorišin.
Súťaž v zdobení medovníkov, ktorú zorganizovala pani Helena Petríková z Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku a včelári z okresu Svidník sme vyhrali vďaka siedmačkám Nikole Čepovej, Alžbete Drozdovej a šiestačke Barbore Kuzmovej.
PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...
17.6.2015

 
Baňa

Naša trieda ôsmakov sa v stredu 10.6.2015 vybrala na turistiku na Baňu. Všetci sme sa ráno zišli v triede a o 8:20 sme nasadli na autobus smer Stropkov. Tam sme vystúpili a na námestí sme čakali na stropkovských turistov z KST Slávia Stropkov, ktorí nás mali na Baňu sprevádzať. Po ich príchode sme sa cez bočné uličky Stropkova vybrali smerom na Bokšu, odkiaľ sme už išli iba cez lesy a lúky. Potom sme prešli cez poľné cestičky a vyšli sme pri pozemkoch obyvateľov obce Baňa, odkiaľ už nebolo ďaleko na chatu, na ktorú sme mali namierené. Cesta nám trvala asi hodinku a pol, ale tým šikovnejším aj menej. Za ten výhľad to stálo. Na chate sme si oddýchli, opekali, zahrali si futbal a niektorí sa aj opaľovali. Dievčatá si boli natrhať lesné jahody, ktoré rástli neďaleko. Prišla aj RTVS, pre ktorú sme pripravovali reláciu Televíkend. Po krátkom natáčaní sme sa už plní zážitkov pobrali na autobus smerom domov. Veľmi sme si to všetci užili. Bolo perfektne, aj keď poniektorých na druhý deň boleli nohy. Tešíme sa na deň, keď si to budeme môcť zopakovať.
Veronika Radačovská, 8.ročník, ZŠ s MŠ Havaj
      fotogaléria...
17.6.2015

 
Školský výlet

Dňa 4.6.2015 sme ráno o pol siedmej vyrazili z Havaja do Betliara, kde sme navštívili kaštieľ. Prezreli sme si prízemie a horné poschodie, ale do dolného poschodia nás nepustili, pretože sa tam chystala výstava kráľovnej Sissi. Po prehliadke kaštieľa sme si oddýchli v jeho peknej záhrade. Potom sme išli do hôr Slovenského krasu, kde sme navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Bolo to veľmi vysoko, vo výške 720 m n. m. Jaskyňa bola jedinečná a jej prehliadka sa nám páčila. Cestou späť sme sa zastavili v Košiciach v Optime, kde sme strávili jednu hodinu. Naspäť do Havaja sme sa vrátili o pol deviatej večer. Cesta síce trvala niekoľko hodín, ale bol to skvelý zážitok.
Anna Zelinková, 7. ročník
      fotogaléria...
14.6.2015

 
Deň detí

1. júna 2015 sa na našej škole uskutočnila oslava Dňa detí. Učitelia mali pripravené rôzne stanovištia, na ktorých sme mohli získavať body.
Pani učiteľka Široká si pripravila beh v čižmách a pani učiteľka Skysľaková kop na bránu. Pán učiteľ Kmiť zasa skok vo vreci. Najzaujímavejšie stanovište mala pani učiteľka Semanová, mali sme pretekať s fúrikmi, v ktorých boli prváci a potom nájsť slovo v múke. Ďalšie stanovište mala pani učiteľka Gonosová, kde sme mali pripínať štipce kamarátovi o tričko. Triedna učiteľka šiestakov, pani učiteľka Šlepecká, rozdávala body za hádzanie pingpongových loptičiek do košíka. Náš triedny učiteľ Maruščák mal preteky na papieroch. Pri pani učiteľke Komišákovej sme museli pomocou slamiek prelievať vodu. Pán učiteľ Blicha nás nechal prenášať loptu na tenisovej rakete. Za získané body v jednotlivých súťažiach sme si mohli kúpiť odmenu v bufete.
Bol to super deň.
Matúš Kuzma, 7. ročník
      fotogaléria...
14.6.2015

 
Atletická olympiáda

Dňa 5. júna 2015 sa na našej škole uskutočnila atletická olympiáda. Najprv bol príhovor riaditeľa školy, po ktorom sa zapálil olympijský oheň.
Súťažilo sa v disciplínach:
___• beh na 50 m
___• beh na 60 m
___• beh na 300 m
___• hod kriketovou loptou
___• vrh guľou
___• skok do diaľky
Súťažili žiaci z 1. až 9. ročníka. Za 1., 2. a 3. miesto dostávali medaily a za 4. miesto sladkú odmenu. Bolo to super, už teraz sa teším na ďalší rok ...
Matúš Zavacký, 7. ročník
      fotogaléria...
14.6.2015

 
Floriánka

Za sychravého počasia sa dňa 22. mája 2015 konala vo Svidníku požiarnická súťaž Floriánka. Žiaci 5. až 8. ročníka kategórií dievčat a chlapcov súťažili vo dvojiciach na ZŠ Komenského. Medzi účastníkov okrem žiakov ZŠ boli pozvaní aj členovia krúžku mladých hasičov a sympatizanti hasičského zboru. Úlohy boli rozdelené do dvoch časti: teoretickej( test a ústna odpoveď) a praktickej (rýchlosť manipulácie s hasičskými prostriedkami). V silnej konkurencii 22 družstiev sa za kategóriu dievčat K. Vageľová - N. Žolnová umiestnili na 6. mieste a v kategórií chlapcov D. Maliňák – D. Gundzík na 13. mieste.
4.6.2015

 
Dopravné ihrisko

Dňa 5.5.2015 sa žiaci 1.-4. roč. zúčastnili dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku vo Svidníku. S pánom inštruktorom sme si zopakovali dopravné značky a základné pravidlá cestnej premávky. Povedali sme si, ktorá značka určuje hlavnú cestu, daj prednosť v jazde, stop, kruhový objazd a svetelné označenie. Prváci pozorne počúvali, zatiaľ čo ostatní žiaci si zopakovali minuloročné vedomosti. Potom sme sa rozdelili na chodcov, žiakov na kolobežkách a cyklistov. Bol to super deň.
žiaci 4. ročníka
      fotogaléria...
13.5.2015

 
Letná športová olympiáda

Dňa 5. júna 2015 sa v školskom areáli uskutoční letná športová olympiáda v týchto kategóriach a disciplínach:
___kategórie: 1. a 2. roč./ 3. a 4. roč./chlapci/dievčatá
disciplíny: beh na 50 m, beh na 300 m, hod kriketovou loptičkou, skok z miesta
___kategórie: 5. - 7. roč./ 8. a 9. roč./chlapci/dievčatá
disciplíny: beh na 60 m, beh na 300 m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, vrh guľou

 
FALCK

12. mája 2015 sme sa vybrali do Falcku v Havaji. Záchranári nám ukázali vybavenie záchranného vozidla a vysvetlili nám načo slúžia jednotlivé prístroje. Merali nám tep, tlak krvi, EKG, vyskúšali sme si rôzne nosidlá, vozíky. Ukázali nám na odvážlivcoch ako sa ošetrujú a znehybňujú poranenia končatín a rôzne zlomeniny. Poučili nás o tom ako sa máme zachovať v rôznych situáciách, kde zranení potrebujú pomoc.
Alžbeta Drozdová, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Biologiská olympiáda, katg. D

14. mája 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola biologickej olympiády, ktorej organizátorom bola CZŠ Stropkov. V kategórii D súťažili šiestaci a siedmaci. Získali sme pekné 1. miesto, ktoré zaslúžene patrí Matúšovi Kuzmovi v teoreticko - praktickej časti. Mário Špavelko obsadil 6. miesto a Matúš Závacký 10. miesto. Obaja sú úspešní riešitelia v rovnakej časti súťaže.

Veľkým úspechom je 2. miesto, ktoré získala Sofia Pančáková v projektovej časti súťaže. Úspešne obhájila svoju prácu „Vtáky v zime “. Jej cieľom bolo pozorovať výskyt vtákov doma, na fare v Oľke počas dlhého zimného obdobia. Pozorovanie jej prinieslo nové skúsenosti, vedomosti, spoločný čas strávený so sestrou a trpezlivosť pri fotení.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Slávik Slovenska 2015

Žiaci našej školy sa prvýkrát zapojili do súťaže Slávik Slovenska. V tomto školskom roku sa konal jubilejný 25. ročník tejto súťaže. Školské kolo sa uskutočnilo v stredu 22. apríla 2015. Prihlásilo sa 16 žiakov. Podľa propozície súťaže si vyberali dve piesne. Jedna mohla byť podľa vlastného výberu, ktorú žiaci radi spievajú a druhá zo spevníčka Slávik 2015. Súťažiacich hudobne doprevádzal Peter Kizák, DiS.art. zo SZUŠ Stropkov. Porota v zložení: Mgr. Blichová, Mgr. Šlepecká a Kizák, DiS art. rozhodla o nasledujúcom umiestnení súťažiacich:
_________I. kategória:
___1. miesto Magdaléna Iľková
___2. miestoJúlia Vageľová
___3. miesto Sarah Viňarská
_________II. kategória:
___1. miesto Terézia Vageľová
___2. miesto Katarína Gramatová
___3. miesto Samuel Macko
_________III. kategória
___1. miesto – (bez umiestnenia)
___2. miesto Michaela Čatlošová
___3. miesto Annamária Macková
Čestné uznanie za účasť: Denis Oleárnik, Kamila Bandiová, Sofia Zavacká, Aneta Cipková, Vanesa Hegedüsová, Zuzana Vasilenková, Amália Goroľová, Marcela Iľková.

Súťažiaci z 1. miest postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo 30. apríla na ZUŠ v Stropkove. Našu školu reprezentovala za I. kategóriu druháčka Magdaléna Iľková s piesňami Oj, ty kozače a Doliny, doliny, za II. kategóriu Terézia Vageľová zo 6. ročníka. Vybrala si piesne Vydala ma mamka a Čie sú to kone a obsadila pekné 3. miesto. Blahoželáme!
Ďakujeme všetkým, ktorí mali ochotu a odvahu zapojiť sa do súťaže aj učiteľom, ktorí pri nej pomáhali.
PaedDr. Miriam Iľková
      fotogaléria...

 
„Kam sa mince kotúľajú“

je súťaž v oblasti finančnej gramotnosti, ktorá je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl. Do on-line testu sa zapojili takmer všetci žiaci z 5. až 9. ročníka na hodinách informatiky. Ich úlohou bolo v čase od 16. marca do 15. apríla vypracovať 5 zaujímavých úloh a zaregistrovať sa, aby boli zaradení do losovania o zaujímavé ceny. Do súťaže sa zapojilo celkovo 4901 žiakov z celého Slovenska. Len 971 z nich odpovedalo vo všetkých otázkach správne. Úlohy boli praktické, jednoduché a ich riešenie žiakom nezabralo veľa času. Súťaž má už svojich výhercov. Hoci sa nimi nestali žiaci našej školy, riešenie tvorivých úloh sa im páčilo.
PaedDr. Anna Komišáková
14. 5. 2015

 
Rodičovské združenie


13. mája sa uskutočnia triedne rodičovské združenia (presný čas podľa zápisu v žiackej knižke).


 
Deň Zeme

Keďže sa v stredu 15. apríla 2015 deviataci testovali, my ôsmaci sme v škole nezavádzali a urobili sme si vonku pri škole Deň Zeme. Najskôr sme vyrábali luky, potom sme upratali okolie školy od odpadkov, hrabali sme lístie a piliny, zametali sme chodníky, rýľovali a prekopali sme pieskovisko a bývalý skleník. Po práci sme si založili oheň, opekali sme slaninu a špekáčiky, športovali sme a súťažili celý deň vonku v prírode.
ôsmaci
      fotogaléria...

 
Učíme sa o hmyze

Naši štvrtáci sa učili o bezstavovcoch. Početnú skupinu tvorí hmyz. Každý zo žiakov si vybral jeden druh, o ktorom vytvoril projekt. Veľmi sme sa potešili, že práve v tom čase bola v priestoroch školy nainštalovaná výstava fotografií o hmyze, ktorý sme si mohli zblízka pozrieť.
      fotogaléria...

 
Ako zmeniť sám seba

Výtvarné práce žiakov 6. a 7. ročníka vznikli na hodinách výtvarnej výchovy. Žiaci na realizáciu témy „Ako zmeniť sám seba“ použili perokresbu, ktorú doplnili sprejom. Zároveň uvažovali nad prevenciou drogových závislostí.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Vytvor a vyhraj

je súťaž určená pre žiakov ZŠ a SŠ. Súťažiť mohli celé kolektívy žiakov, ktorých do súťaže zaregistrovali ich triedni učitelia so súhlasom vedenia školy v čase od 2.3.-12.4.2015. Cieľom súťaže bolo vytvoriť plagát k novému albumu „Y“ Majka Spirita z obalov výrobkov Chupa Chups. Prihlásené kolektívy môžu vyhrať Koncert Majka Spirita pre celú školu, 3000 eur na vybavenie telocvične a 1500 eur na triedny výlet. Keďže výhra bola lákavá, všetci sme sa pustili do práce. Preštudovali sme si pravidlá súťaže, prihlásili sme sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára a začali zbierať obaly z výrobkov Chupa Chups. Popritom sa rodili nápady a návrhy na zhotovenie plagátu, ktorý sme vďaka nápaditým dievčatám pod vedením Hongro dokončili, úspešne zabalili a odoslali do súťaže na adresu organizátora. Už len netrpezlivo čakáme na hlavnú výhru, o ktorej sa rozhodne do 15. mája 2015. pridane>ôsmaci
      fotogaléria... Pravidlá súťaže:
      odkaz na www...

 
"Ochrana pred požiarmi očami detí“

je téma literárnej súťaže, ktorú vyhlásila okresná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo Svidníku. Do školského kola súťaže sa zapojilo 20 žiakov zo 7. ročníka, ktorí počas hodín chémie vytvorili skutočný alebo vymyslený príbeh, keďže horenie a hasenie sú hlavné obsahové témy učiva chémie v 7. ročníku. Žiaci sa vo svojich príbehoch zamerali na vyjadrenie poznatkov o príčinách požiarov, príklady jednania z nedbanlivosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a podobne, nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou.
Súťaž bola hodnotená v školskom kole, 3 najlepšie práce postupili na obvodné kolo do Svidníka a odtiaľ 1 najlepšia práca na celoslovenské kolo.
Odbornou porotou boli vybrané a odmenu v podobe vecných cien získali práce týchto žiakov :
______1. miesto : Terézia Drozdová ______2. miesto : Matúš Kuzma ______3. miesto : Nikola Čepová

„Spolupráca záchranných zložiek“je téma výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila okresná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo Svidníku. Do školského kola sa zapojila takmer celá trieda siedmakov. Tí aktívnejší svoje práce dokončili a odovzdali do súťaže. Porota vybrala 3 najlepšie práce, ktoré postupili do Svidníka a odtiaľ 3 najlepšie práce do Bratislavy.
Odbornou porotou boli vybrané a odmenu v podobe vecných cien získali práce týchto žiakov:
______1. miesto : Nikola Čepová ______2. miesto : Matúš Kuzma ______3. miesto : Jakub Fedorišin
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Stredoveké trhy

Vďaka pani Lucii Zelinkovej a jej trom deťom Lucii, Aničke a Ivanovi sme v piatok 10. apríla 2015 zažili nezabudnuteľný deň v malebnej dedinke Repejov. Poobede sme vystriedali svojich školských kamarátov tretiakov, ktorí v Repejove strávili celé dopoludnie a obed. Kto mal záujem, ten sa počas krúžku šikovných rúk zúčastnil stredovekých trhov, na ktorých sa poobede vypletali prívesky, náramky, maľovali vlajky a vyrábali luky so šípmi. Po tvorivých aktivitách sme sa do sýtosti vybehali na lúke, vyskákali na trampolíne, zmerali sme si svoje sily v hode šípok a zasúťažili v streľbe lukom. Najlepší v streľbe lukom získali malú sladkú pozornosť, s ktorou sa podelili so svojimi kamarátmi. Pani Lucia Zelinková pre nás pripravila nielen kopec zaujímavých aktivít, ale aj vypražila pirohy, kým jej dievčatá Lucia a Anička sa postarali o náš smäd. Veľmi pekne ďakujeme za pestrý program a nádherné zážitky celému OZ Podkova Repejov. Už teraz sa tešíme na najbližšie spoločné stretnutie. Do skorého videnia!
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Matematická olympiáda, obvodné kolo

Dňa 8.4.2015 sa po Veľkonočných sviatkoch do matematickej olympiády obvodného kola ponorili žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. Počet úspešných riešiteľov v jedotlivých ročníkoch: 5 (6. ročník), 1 (7. ročník), 3 (8. ročník). Našu školu reprezentovali
___- za 6.ročník: Terézia Vageľová (1. miesto!), Mária Barbora Kuzmová (účasť), Marek Gramata (účasť)
___- za 7. ročník: Matúš Rastislav Kuzma(účasť), Mário Špavelko (účasť), Matúš Zavacky (účasť)
___- za 8. ročník: Vladimír Drozd (účasť-tesne od úspešnosti), Kristína Vageľová (účasť), Damián Maliňák (účasť)
Terezke Vageľovej srdečne blahoželáme a všetkým prajeme veľa chuti do učenia.

 
Chráňme lesnú zver

Od 20. marca 2015 sa v priestoroch bývalého CVČ v Stropkove konala okresná výstava výtvarných prác pod názvom „Chráňme lesnú zver“, ktorá bola súčasťou prehliadky poľovníckych trofejí. Tú si mohla verejnosť prezrieť v priestoroch obecného úradu v obci Tisinec. Do súťaže sa zapojili žiaci 2. ročníka ZŠ s MŠ Havaj. Svoje práce prezentovali Magdaléna Iľková, Samuel Maliňák, Bianka Kozáková a Dominik Gundzik. Ako jednotlivci nezískali žiadnu cenu, ale ako trieda si odniesli 2. miesto za ježka, ktorý bol vyrobený z prírodnín. Vecnú cenu prevzal Samuel Maliňák.
triedna učiteľka 2. roč. Mgr. Iveta Skysľaková
      fotogaléria...
8. 4. 2015

 
Školské vyučovanie sa začne 8. apríla 2015 (streda).
31. 3. 2015

 
Chemická olympiáda

26. marca 2015 sa v priestoroch ZŠ Konštantínova uskutočnilo obvodné kolo chemickej olympiády v obvode Stropkov a Medzilaborce. Súťažiaci 9. ročníka sa popasovali s vedomostným testom a v praktickej časti pripravili zrazeninu, ktorú následne filtrovali. Aj keď súťaž vyhrali lepší, my sme mali úspešné riešiteľky a to Luciu Zelinkovú, Máriu Darivčákovú a Timeu Maliňakovú. Svoje získané vedomosti a praktické zručnosti určite využijú počas štúdia na strednej škole.
PaedDr. Anna Komišáková
27. 3. 2015

 
Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo


Na okresnom kole súťaže v prednese poézie naši žiaci výborne uspeli. Prváčka Petra Šuťáková príbehom kozičky Zuzičky, ktorá počmárala knižku zaujala natoľko, že aj medzi silnou konkurenciuo druhákov a tretiakov získala krásne 2. miesto. 2. miesto získala aj štvrtáčka Zuzana Vasilenková, ktorej sa prednes stáva koníčkom. Aj v tretej kategórii sme boli úspešní, 3. miesto získala ôsmačka Natália Žolnová, ktorá už patrí medzi skúsené a úspešné recitátorky. Ďakujeme tiež Denisovi Oleárnikovi, Kataríne Gramatovej a Aničke Zelinkovej za reprezentáciu školy .
      fotogaléria...
26. 3. 2015

 
Na hodine vlastivedy

O svojej minulosti sa môžeme dozvedieť z kníh, ale aj zo starých predmetov. Niektoré z nich sú v múzeách. Niekedy máme tieto historické „poklady“ doma. Tretiaci na hodine vlastivedy sa vybrali na cestu hľadania starých predmetov. Priniesli zbierku starých mincí, peňazí, staré hračky, príbor, taniere, staré fotografie či dedkov svadobný dar - detskú košieľku s básničkami.
      fotogaléria...
PaedDr. Miriam Iľková
26. 3. 2015

 
Veľká praveká súťaž pre základné školy

Múzeum praveku v Bojniciach vyhlásilo 5. ročník celoslovenskej súťaže pre základné školy pod názvom Veľká praveká súťaž. Žiaci majú nakresliť (alebo namaľovať), čo všetko mohli zažiť v pravekej dobe kamennej bojnickí neandertálci počas jedného dňa svojho života . Do súťaže sa zapojili naši žiaci 5.-8. ročníka. Chcú si "vymaľovať" zájazd do Múzea praveku v Bojniciach. Cieľom súťaže je podnietiť u detí záujem o históriu našej krajiny a zároveň rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť, kreativitu a tímovú spoluprácu v kolektíve. Podrobnejšie informácie na
      odkaz na www....
      fotogaléria...
Mgr. Andrea Gonosová
26. 3. 2015

 
Biblická súťaž a olympiáda

Vo štvrtok 12. 3. 2015 sa v Kláštore redemptoristov v Stropkove konalo okresné kolo biblickej súťaže a olympiády. Predmetom biblickej súťaže bol všeobecný prehľad základných udalostí z Biblie. Olympiáda bola zameraná na tri knihy zo Svätého písma: Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Základnú školu Havaj reprezentovali v A. kategórii žiaci 2. ročníka: Mikuláš Červeňak, Dominik Gundzík, Magdaléna Iľková. Za B. kategóriu tretiaci Patrik Fedorišin, Sarah Viňarská, Sofia Zavacká. Družstvo I. kategórie tvorili Marcela Iľková (6.roč.), Matúš Kuzma (7.roč.), Matúš Zavacký (7.roč). Všetky naše družstvá obsadili 3. miesto.
      fotogaléria...
PaedDr. Marcel Iľko
26. 3. 2015

 
Matematický klokan

Kto má rád matematiku a chcel otestovať svoje vedomosti zapojil sa do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Súťaž prebiehala v dvoch miestnostiach. Odvážnym prvákom pomáhala s čítaním úloh p. učiteľka, preto pracovali oddelene. Ostatní žiaci hľadali správne odpovede v pokojnom matematickom tichu školskej jedálne. Usporiadateľ zverejní výsledky súťaže na www.matematickyklokan.sk najneskôr v pondelok 13. apríla 2015. Každý súťažiaci si môže prezrieť vyhodnotenie vlastného testu podľa kódu, ktorý má nalepený v žiackej knižke. Viac tu:
      odkaz na www...
      fotogaléria...
25. 3. 2015

 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Základná škola s materskou školou Havaj 7 v zastúpení riaditeľom školy Ing. Paličkom Alexandrom oznamuje rodičom žiakov základnej a materskej školy, že dňa 27.3.2015 udelí riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.
25. 3. 2015

 
Krása ukrytá v rozpávkach

Zapojte sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorej cieľom je uvedomiť si krásu prírody, citlivo vnímať jej „obyvateľov“. Spoločne si prečítať poviedky o prírode, zvieratkách a stvárniť obsah vybranej poviedky. Rozšíriť si poznatky o kultúre inej krajiny INDIE a jej obyvateľoch, dejinách a kultúre, ako i o jej mieste v súčasnom svete.
termín: do 30. 4. 2015
veková kategória: 3 – 6 rokov; 6 – 10 rokov
poviedky na ilustráciu tu:
      odkaz na www...
propozície tu:
      odkaz na www...

 
Neznámy svet hmyzu

Klub nezávislých fotografov (Matúš Cichý, Štefan Ďuraš, Jozef Potoma, Kristián Potoma, Jozef Šeršeň) pripravili makro fotografie hmyzu, ktoré poukazujú, že pod nami tiež niečo žije. Je tu veľa druhov hmyzu, od tých chránených po nechránené, od mäsožravých po bylinožravé, od trochu jedovatých po nejedovaté. Princípom fotografov bolo, aby divák nešiel za fotografiami, ale fotografie do školy za divákmi. Cieľom toho je aj propagovať fotografiu a fotografovanie medzi žiakmi. Vďaka Ing. Andrejovi Belovežčíkovi a Jánovi Zuberovi z Klubu nezávislých fotografov si žiaci, učitelia, zamestnanci a hostia môžu túto putovnú výstavu pod názvom Neznámy svet hmyzu prezrieť v priestoroch školy v čase od 23.3.-30.3.2015.
25. 3. 2015

 
Svätoplukovo kráľovstvo

- literárna i výtvarná súťaž na tieto témy:
______* Som hrdý na našich predkov
______* Predkovia vo virtuálnom svete
______* Volám sa Svätopluk
______* História mojej vlasti
- termín: do 15. 4. 2015, 3 víťazné práce z každej kategórie
- podmienky súťaže: ___
      odkaz na www...
- viac o súťaži:___
      odkaz na www...
24. 3. 2015

 
Výtvarná súťaž

Vytvor plagát o ochrane vody a Zeme a odošli ho najneskôr 15. apríla do súťaže Blysni sa vodným dielom, alebo Živá voda pre Zem.

podrobné pravidlá:
      odkaz na www...
24. 3. 2015

 
Testovanie 9

15. apríla 2015 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Náhradný termín testovania: 21. apríl 2015, Prešov.
Základné informácie k testovaniu tu:
      odkaz na www...
...viac o testovaní tu:
      odkaz na www...
23. 3. 2015

 
Zatmenie Slnka

Zatmenie Slnka je prírodný úkaz, ktorý nastane, ak sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do jednej priamky. Na Zemi sa to prejavuje tak, že Mesiac úplne alebo čiastočne zatieni Slnko. Dôvod, že zatmenia Slnka na Zemi vôbec existujú, je ten, že pomer veľkostí Slnka a Mesiaca je takmer presne rovnaký ako pomer ich vzdialeností od Zeme, t. j. okolo 1:400, teda ich zdanlivá veľkosť na oblohe je rovnaká, približne 30'.

Úplné zatmenie Slnka nastáva, ak Mesiac zatieni celú viditeľnú plochu Slnka. Tieto zatmenia majú pre astronómov najväčší význam.

Čiastočné zatmenie Slnka nastáva, ak Mesiac zatieni Slnko len čiastočne, t. j. menej ako 100 % plochy Slnka.

Prstencové zatmenie Slnka je špeciálny druh zatmenia, pri ktorom sa stred Mesiaca dostane presne pred stred Slnka, ale svojou plochou nezatieni celý povrch Slnka, pretože slnečný kotúč je viditeľný na okrajoch. Toto nastáva vtedy, ak je Mesiac dostatočne ďaleko od Zeme, preto jeho zdanlivá veľkosť na oblohe v porovnaní so Slnkom je menšia ako pri úplnom zatmení.

Dňa 20.3.2015 bolo v našom pásme pozorovateľné čiastočné zatmenie Slnka, Mesiac v priebehu dvoch hodín prekryl Slnko asi na dve tretiny. To si nenechali ujsť ani žiaci našej školy. Spolu so svojimi učiteľmi pozorovali tento úkaz cez špeciálne upravené sklíčka a cez zváračské sklíčka. Predtým si na telúriu pozreli postavenie Slnka – Mesiaca a Zeme.

Žiaci videli to, o čom sa učia na hodinách geografie či fyziky.
      fotogaléria...
23. 3. 2015

 
Beseda so spisovateľom

V pondelok, 23. marca nás čakala nezvyčajná udalosť. Naše pozvanie prijal spisovateľ Valentín Šefčík, ktorý píše poéziu pre deti. S jeho tvorbou sa naši žiaci stretávajú hlavne pri príprave na umelecký prednes. Tentoraz sa však básniam Valentína Šefčíka venovali všetky triedy prvého stupňa naplno, t.j. spoznávali jeho tvorbu v rámci hodín čítania a výtvarnej výchovy.
Beseda bola naozaj zaujímavá. Pán Valentín vniesol medzi nás pokoj, pohodu a radosť. Už v jeho úvodných slovách bolo cítiť, že slová sú jeho najobľúbenejšia hračka. Prezradil nám ako tvorí, ako s písaním básní začal i ako oslavuje deň menín (... že vraj stojom na rukách...verili by ste tomu?..a ešte nám to aj predviedol!). Taktiež nám predstavil svoje knihy, pracovný zošit a tiež knihu, ktorá ešte len uzrie svetlo sveta. V závere sa popasoval s odpoveďami na neše otázky i s hádankami pripravenými len pre neho. Z našich ilustrácii mal uhádnuť názov básne, ktorú napísal. Išlo mu to výborne a tak sme mu my, žiaci ZŠ Havaj udeli ocenenie v podobe Certifikátu. Dávame ním na známosť, že aj my v Havaji čítame tvorbu spisovateľa V. Šefčíka, a že sa nám veľmi páči.
ĎAKUJEME p. Valentín Šefčík!
žiaci 1. - 4. ročníka zo ZŠ Havaj
      fotogaléria...

 
Hviezdoslavov Kubín, školské kolo


O súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa v tomto školskom roku prejavilo záujem oveľa viac žiakov ako to bolo po minulé roky. Porota tak mala neľahkú úlohu, aby vybrala tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať aj vo vyššom kole súťaže. Výsledky v jednotlivých kategóriách:
____________I. kategória (1. - 3. roč.)
______poézia____________________________________próza
___1. miesto Denis Oleárnik (1. r. )_________1. miesto Petra Šuťáková (1. r.)
___2. miesto Sofia Zavacká (3. r. )_________2. miesto Magdaléna Iľková (2. r.)
___3. miesto Sarah Viňarská (3. r. )_________3. miesto Ivan Zelinka (3. r.)
Cena poroty: Tomáš Valenčík(1. r.), Tereza Nogová (1. r.), Samuel Maliňák (2. r.), Kamila Bandiová (3. r.)

____________II. kategória (4. - 6. roč.)
______poézia____________________________________próza
___1. miesto Zuzana Vasilenková (4. r. )_________1. miesto Katarína Gramatová (4. r.)
___2. miesto Marek Gramata (6. r. )____________2. miesto Marek Gramata (6. r.)
___3. miesto Vanesa Hegedusová (4. r. )_________3. miesto Amália Goroľová (5. r.)
účasť: Aneta Cipková (4. r.), Natália Gonšenicová (5. r.), Mária Zavacká (5. r.), Klaudia Macková (5. r.), Katarína Kakarová (5. r.), Bibiána Andrejcová (6. r.)

____________III. kategória (7. - 9. roč.)
______poézia____________________________________próza
___1. miesto Natália Žolnová (8. r. )_________1. miesto Anna Zelinková (7. r.)
___2. miesto Michaela Čatlošová (7. r. )_________2. miesto Soňa Beganyiová (8. r.)
_______________________________________3. miesto Katarína Andrejcová (8. r.)
      fotogaléria...
19. 3. 2015

 
Biologická olympiáda - krajské kolo

Krajské kolo biologickej olympiády kat. C /ôsmaci a deviataci/ sa konalo 13. marca 2015 v priestoroch ZŠ Sibírska v Prešove. Svoje vedomosti a zručnosti si zmeralo 17 súťažiacich v teoreticko-praktickej časti a 14 súťažiacich v projektovej časti, ktorí si vybojovali postup z obvodných kôl. Okres Stropkov v rámci Prešovského kraja zviditeľnili 4 súťažiaci.
Našu školu reprezentovala Kristína Vageľová z 8. ročníka, ktorá v teoreticko-praktickej časti len s malou stratou bodov zaostala za medailovým umiestnením a ako úspešná riešiteľka obsadila pekné 5. miesto. Seba a svoju školu tiež úspešne reprezentovala v obvodných kolách biologickej olympiády, fyzikálnej olympiády a pytagoriády, kde obsadila 1. miesta. Tešíme sa a gratulujeme!
PaedDr. Anna Komišáková

 
Vzácna návšteva

Vo štvrtok (5.3.2015) k nám do školy zavítala vzácna návšteva z Resocializačného centra v Repejove. Počas piatich vyučovacích hodín naša trieda spolupracovala na rôznych aktivitách, ktoré sme vytvorili. Naša pani učiteľka nás rozdelila do troch skupín. Počas toho ako nás rozdelila sa začali rozdeľovať aj oni. Jedna skupina od nás a jedna od nich išla na poschodie do triedy a dve skupinky zostali v školskej jedálni. Zatiaľ čo v jedálni sme hrali hry a vyrábali zvieratká z balónov a 3D origami, hore sme hrali aktivity na zoznámenie. Po každom zazvonení na hodinu sa jednotlivé skupinky vymenili. Na štvrtej a piatej hodine sme sa všetci presunuli do telocvične, kde sa odohral futbalový a florbalový zápas. V každom zápase vyhrali naši hostia. Zatiaľ čo súťažili, tak im naše dievčatá spievali a hrali na gitare. Boli sme radi, že k nám zavítali. Dúfame, že aj oni odchádzali s úsmevom na perách. Veríme, že sa ešte v blízkej budúcnosti znova uvidíme.
Veronika Radačovská, ZŠ s MŠ Havaj, 8.ročník
      fotogaléria...
      odkaz na www... napísali o nás

 
Projekt E-test na základných školách

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM realizuje na základných školách národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.

Žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ s MŠ Havaj sa v mesiacoch december 2014, január a február 2015 zapojili do projektu E-test, pod vedením svojich vyučujúcich - koordinátora školského testovania Mgr. Vlasty Michrinovej a administrátorov školského testovania Mgr. Radovana Blichu a PaedDr. Anny Komišákovej. E-test z matematiky vypracovali piataci a ôsmaci, z biológie piataci a deviataci, z matematickej gramotnosti šiestaci, z dejepisu siedmaci a z anglického jazyka deviataci. E-testom si žiaci overili nielen svoje IKT schopnosti, ale aj teoretické vedomosti. Pri vypracovaní testov bolo dôležité čítanie s porozumením, analýza, hľadanie súvislosti s využitím medzipredmetových vzťahov.

Osobitné uznanie a cenu riaditeľa školy si preberie Kristína Vageľová z 8. ročníka za 90 % z e-testu matematika, Terézia Vageľová zo 6. ročníka za viac ako 90 % z e-testu matematická gramotnosť a Damián Maliňak z 8. ročníka za 87 % z e-testu matematika. Damián Maliňak a Stanislav Lukáč z 8. ročníka získavajú osobitnú pochvalu a odmenu za technickú podporu e-testovania.
2. 3. 2015

 
Jarné prázdniny

23. 2. - 27 . 2. 2015

Želáme veľa príjemných oddychových zážitkov!
20. 2. 2015

 

Rozprávkove vretienko, okresné kolo


Blahoželáme Zuzane Vasilenkovej k výbornému 2. miestu, ktoré práve dnes získala umeleckým prednesom rozprávky Červená čiapočka.

20. 2. 2015
      fotogaléria...

 
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 v zmysle § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole oznamuje rodičom, že zápis deti do materskej školy na školský rok 2015/2016 sa uskutoční od 2. do 6. marca 2015 v čase od 9,00 do 16,00 hod. Žiadosti do materskej školy prijíma zástupkyňa riaditeľa pre MŠ p. Žumárová Ivana.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni pre MŠ. Žiadosť je možné stiahnuť na web stránke školy v záložke Tlačivá na stiahnutie. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie o zdravotnom stave a povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijímania detí do MŠ:
• prednostne sa prijímajú deti ktoré dovŕšili piaty rok veku,
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
• deti vo veku spravidla od troch rokov.
Ing. Palička Alexander, riaditeľ ZŠ s MŠ Havaj 7

 
Basketbal – obvodné kolo

Basketbalovú súťaž otvorila v utorok 10. februára 2015 riaditeľka ZŠ Konštantínova Stropkov krátkym príhovorom. Našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov v zložení Sebastián Kizák, Peter Duhaň, Martin Kavalec, Branislav Šanta, Mário Špavelko, Peter Zavacký, Štefan Hegedűs, Vladimír Drozd, Dávid Gundzik, Damián Maliňak a družstvo dievčat v zložení Miriam Skysľaková, Tímea Maliňaková, Petronela Pavlíková, Simona Hupcejová, Tatiana Hegedűsová, Veronika Černegová.
Súťažili medzi sebou ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ s MŠ Havaj a ZŠ Konštantínova Stropkov. Prvý zápas hrali ZŠ Mlynská a ZŠ Konštantínova, potom sme hrali my ZŠ s MŠ Havaj a ZŠ Mlynská, ten sme prehrali, podobne ako aj druhý zápas so ZŠ Konštantínova. Medzitým hrali naše dievčatá, ktoré svoje zápasy tiež prehrali.
Dievčatá aj chlapci skončili tretí. Napriek svojim prehrám si do školy doniesli pohár za tretie miesto, keďže do obvodnej súťaže v basketbale postúpili len po tri najlepšie družstvá z deviatich základných škôl v okrese Stropkov.
Branislav Šanta, 8. ročník
      fotogaléria...

 
Dejepisná olympiáda

12.2.2015 ( štvrtok) sa na Základnej škole Mlynskej v Stropkove konalo obvodné kolo Dejepisnej olympiády (7.ročník). Našu školu reprezentovali siedmi žiaci v týchto kategóriách:
kategória C: Peter Zavacký,9. ročník
kategória D:Damián Maliňák, Kristína Vageľová, 8. ročník
kategória E: Matúš Rastislav Kuzma, Špavelko Mário, 7.ročník
kategória F: Mária Barbora Kuzmová, Vageľová Terézia, 6. ročník
Kristína Vageľová a jej sestra Terezka obsadili v súťaži pekné tretie miesta. Srdečne blahoželáme. Účastníkom ďakujeme za vynaloženú námahu. Učeniu zdar!
Mgr. Andrea Gonosová

 
Vráťme knihy do škôl

Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi – Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou YOLi pripravilo IV. ročník súťaže Vráťme knihy do škôl. Projekt Vráťme knihy do škôl je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi. Preto sa do tejto súťaže v mesiaci január a február zapojili aj naši žiaci 4. ročníka. Čítali príbehy z kníh Osmijankove rozprávky, Päťka z nudy a ich úlohou bolo vytvotiť ilustráciu k danému príbehu, ktorý ich v knihe najviac zaujal. Súťažia o zaujímavé ceny. Držíme im palce. Výhercovia sa určia žrebovaním, dňa 28.2.2015. Ich kresbičky a podrobnejšie informácie o súťaži si môžete pozrieť na
      odkaz na www....
Mgr. Andrea Gonosová

 
Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove v spolupráci s Odborom školstva a kultúry pri Mestskom úrade Stropkov a Mestskou knižnicou zorganizovali okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského. Našu školu reprezentovala v I.kategórii Magdaléna Iľková, žiačka 2.ročníka, v II. kategórii štvrtáčka Zuzana Vasilenková. Svoje povesti predniesli v prostredí čitárne Mestskej knižnice v Stropkove. Celou súťažou sa niesla príjemná atmosféra. Trojčlenná porota v zložení Mgr. Eva Flešárová, Ľudmila Antošová a Mgr. Iveta Bujdošová rozhodla o končenom umiestnení. Žiačka 4. ročníka ZŠ s MŠ Havaj, Zuzana Vasilenková, obsadila 3. miesto.
Miriam Iľková
      fotogaléria...

 
Zápis budúcich prváčikov do školy

Napriek chrípkovým prázdninám škola v Havaji otvorila svoje brány. V piatok, dňa 6. februára 2015, viedli kroky rodičov a predškolákov do triedy, kde sa konal zápis detí do prvého ročníka. Rodičov a deti privítala Mgr. Vlasta Michrinová, zástupkyňa školy a predsedníčka komisie pre zápis do 1. ročníka. Členmi komisie boli p. učiteľky : Komišáková Anna, Iľková Miriam, Skysľaková Iveta a Žumárová Ivana. V druháckej triede mali budúci prváci na laviciach pripravené školské tašky a veselé ceruzy, ktoré pre deti pripravili žiaci ŠKD s p. vychovávateľkou Máriou Kuzmovou. Budúci prváci si najprv menom alebo obrázkom označili svoje tašky, vyfarbovali obrázky, hrali sa s farebnými číslami, čítali obrázky z tabule, hľadali farby a tvary, počítali predmety ... Za odmenu dostali predškoláci aj symbolické darčeky, ktoré si uložili do svojich „školských“ tašiek.
Miriam Iľková
      fotogaléria...

 
Sadrové masky

Sadrové odliatky vlastnej tváre sme vyrábali v škole v pondelok 9. februára 2015 zo sadrových obväzov. Na pomoc nám prišla pani Helenka Petríková z Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku a žiaci 8. ročníka. Z konečnej podoby sa tešili štvrtáci, piataci a šiestaci, ktorí si svoje sadrové masky farebne dotvorili.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 


20. 1. 2015

 
Medzinárodný deň bezpečného internetu

Za medzinárodný deň bezpečného internetu je vyhlásený 10. február a tento rok bol venovaný téme Kyberšikana. Koordinuje ho eSlovensko o. z., ktoré sa dlhé roky venuje otázkam bezpečného používania internetu a mobilných technológií u detí. Internetovej šikane sa inak hovorí aj Kyberšikana. Často ide o šikanu prostredníctvom obťažujúcich a urážlivých správ, ale aj zverejňovaním súkromných fotiek. ...čítaj viac:
      fotogaléria...

 
Biologická olympiáda

Obvodné kolo biologickej olympiády sa konalo 4. februára 2015 v priestoroch CZŠ v Stropkove. V kat. C súťažili ôsmaci a deviataci. V teoreticko-praktickej časti súťaže sme obsadili veľmi pekné 1. miesto vďaka Kristíne Vageľovej z 8. ročníka. Našu školu reprezentovala aj Veronika Kakarová z 8. ročníka, ktorá bola úspešnou riešiteľkou spomínanej časti súťaže. Len s malou stratou bodov zaostala nad medailovým umiestnením. Tešíme sa a víťazke gratulujeme. Seba a svoju školu bude v marci reprezentovať na krajskom kole v Prešove.
PaedDr. Anna Komišáková
4. 2. 2015

 
Holokaust

27. januára 2015 uplynulo 70 rokov od oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim a zároveň je tento deň Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Tieto udalosti sme si pripomenuli aj u nás v škole. Najprv nám o tom porozprávala pani učiteľka dejepisu a ukázala nám krátku prezentáciu. Potom sme si pozreli film Život je krásny, ktorý bol z obdobia holokaustu v Osvienčime. Veľa sme sa o tom naučili a pripomenuli sme si, aká hrôza sa ukrýva za pojmom holokaust.
žiaci 8. ročníka
4. 2. 2015

 
Oznámenie o vyhlásení chrípkových prázdnin

Základná škola s materskou školou Havaj 7 v zastúpení riaditeľom školy Ing. Paličkom Alexandrom oznamuje, že po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku vyhlasuje chrípkové prázdniny v dňoch 4.2. – 6.2.2015 . Vyučovanie sa začne 9.2.2015.

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v plánovanom termíne, t. j. 6.2.2015 o 10,00 hod. v budove základnej školy.
3. 2. 2015

 
Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 Vám oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční 6. februára 2015 o 10,00 hod. v budove základnej školy.
Prosíme rodičov, aby si k zápisu dieťaťa doniesli občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Po tomto termíne je možné dieťa zapísať v kancelárii zástupcu riaditeľa školy do 15. februára 2015.
Tu si môžete o zápise do školy prečítať viac:
      odkaz na www...
13. 1. 2015

 
Koniec I. polroka

Žiakov I. stupňa čakalo v piatok milé prekvapenie. Posledný deň prvého polroka strávili oddychovo - pri rozpávke a pohostení. Poslednú vyučovaciu hodinu však všetci venovali zhodnoteniu doterajšej práce - VYSVEDČENIU. Vysvedčenie urobilo isto velikánku radosť našim prvákom, veď sa ho nemohli dočkať už niekoľko dní. K oslave sa pridali aj pani kuchárky, nachystali obľúbené detské menu.
      fotogaléria...
30. 1. 2015

 
Šaliansky Maťko

21. januára sa uskutočnilo školské kolo v prednese povestí. Všetkým zúčastneným patrí pochvala za čas strávený pri príprave na túto súťaž, no najväčšia štvrtačkám, ktoré predviedli začínajúcim prednášateľom výborný výkon, keďže svoje texty zvládnli výborne nielen umeleckým prednesom, ale aj spamäti. Víťazom blahoželáme a držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 5.februára.
      fotogaléria...
23. 1. 2015

 
Slovensko bez drog

Bolo to 19.1.2015, prišiel k nám protidrogový aktivista. Osobitne mali prednášku mladší a starší žiaci z II. stupňa.
Dozvedeli sme sa, že nemáme drogy jesť, piť a ani fajčiť. Škodia nášmu telu, hlavne psychike. Drogy nás môžu pripraviť o ...
      fotogaléria...
ôsmaci
      odkaz na www...

 
Klzisko

Pohybovú zdatnosť na korčuliach trénujeme na stropkovskom klzisku takmer každý piatok. Verejné korčuľovanie pre žiakov II. stupňa je určené v čase od 14.15 – 16.15 hod. Po výdatnom pohybe na čerstvom vzduchu si pochutíme na chutnom koláči v cukrárni. Kto má chuť, môže sa k nám v januári alebo vo februári kedykoľvek pridať.
krúžok Šikovníček
      fotogaléria...
16. 1. 2015

 
Triedne rodičovské združenie

- 15. január 2015 (štvrtok)
- od 13. 00 hod. (podľa zápisu v žiackej knižke)
- v triedach.
12. 1. 2015

 

19. 12. 2014

 

_________Vianočné prázdniny

______22. 12. 2014 - 7. 1. 2015

prvý deň vyučovania po prázdninách: 8. 1. 2015 (štvrtok)19. 12. 2014

 
Vianočný koncert

Ďakujeme žiakom a p. vychovávateľkám Školskému klubu detí i žiakom a učiteľom Súkromnej umeleckej školy za veľmi pekný vianočný program, ktorým nás milo prekvapili a vianočne naladili.
      fotogaléria...
19. 12. 2014

 
Vianočná nálada siedmakov

Vianočný punč bol tohtoročným hitom školy a preto nechýbal ani medzi dobrotami tejto triedy.

      fotogaléria...

19. 12. 2014

 
Vianočný punč

Posledný predvianočný školský deň voňal vianočným punčom a žiaril sviatočnou atmosférou. Celá školská rodinka žiačikov, učiteliek i vychovávateliek I.stupňa sa stretla pri štedrom vianočnom pohostení, nádielke pod stromčekom a ľadovej rozprávke. Zo školskej jedálne, kde sa všetci pri jase sviečok a žiare stromčeka stretli, sálala ozajstná nefalšovaná vianočná atmosféra.
Ďakujeme p. kuchárkam za pomoc pri príprave vianočného nápoja, mamičkám a oteckom za pohostenie a štedrým darcom za darčeky.
p.uč. 1. - 4. ročníka
      fotogaléria...
19. 12. 2014

 
Technická olympiáda

Začiatkom decembra zorganizovala ZŠ Mlynská obvodné kolo Technickej olympiády /5. ročník/ pre okresy Stropkov a Medzilaborce. Do súťaže sa zapojilo 16 žiakov v kategórii A, 8 žiakov v kategórii B. Našu školu reprezentovali žiaci 7. ročníka D. Blanár a M. Zavacký v kategórii B a žiaci 8. a 9. ročníka V. Drozd, D. Maliňak, D. Gundzík a P. Duhaň. Súťaž pozostávala z dvoch častí- teoretickej /testu/ a praktickej /zhotovenie výrobku/.
Žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky:
___1. V kategórii B žiak 7. ročníka Matúš Zavacký obsadil 1. miesto, takže postupuje na krajské kolo. Bol ocenený diplomom a nákupnou poukážkou. Žiak Damián Blanár obsadil pekné 4. miesto z ôsmich súťažiacich.
___2. V kategórii A žiaci Peter Duháň a Vladimír Drozd obsadili 2. miesto , za čo boli ocenení diplomom a nákupnou poukážkou. Žiaci Damián Maliňak a David Gundzík mali pekný výrobok, lenže poľavili v teoretickej časti, takže im uniklo o pár bodov 3. miesto. Získali nové skúsenosti, zručnosti a vedomosti, ktoré využijú v ďalšom štúdiu. Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. H. Šlepecká.
Viac fotografií tu:
      odkaz na www...
      fotogaléria...
19. 12. 2014

 
Mikuláš

Ani tento rok na nás Mikuláš so svojími pomocníkmi nezabudol.

      fotogaléria...

5. 12. 2014

 
Sobíci v školskej lavici

V 1. ročníku Mikuláša s pomocníkmi privítali miesto žiakov malý sobíci, jeho verní pomocníci. Za výborné zvládanie školských i domácich úloh boli odmenení chutnými a voňavými dobrôtkami.

      fotogaléria...
5.12.2014

 
Nebuď otrok drog

Siedmaci a ôsmaci sa počas hodín informatiky zapojili do súťaže Nebuď otrok drog. Zisťovali informácie o legálnych a nelegálnych drogách. Jednotlivci si pripravili návrhy na plagáty a tie sme zaslali na www.skolskyservis.sk. Žiacke práce pozri na :
      odkaz na www...
      fotogaléria...

 
Sieťotlač

Sieťotlač alebo jednoducho povedané aplikácia akrylových farieb na textil. Novú techniku nás v stredu 26. novembra 2014 počas krúžku Šikovníček naučila milá pani výtvarníčka Helenka Petríková z Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. Ten kto mal výdrž, domov si odniesol hodnotnú vlastnú prácu vo forme trička, tašky alebo vankúšika. Táto tvorivá dielňa sa väčšine žiakov z 5., 6. a 7. ročníka páčila.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Červené stužky

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2014“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou, ale má preventívny a informačný charakter. Siedmaci a ôsmaci z našej školy sa do kampane zapojili na hodinách informatiky zozbieraním informačného materiálu a prípravou nástenných novín.
Ján Pavlík, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Portrét

Výtvarné práce žiakov 7. ročníka vznikli na novembrových hodinách výtvarnej výchovy v škole. Použili sme kartón, temperové farby a niektorí aj čierny tuš.
siedmaci
      fotogaléria...

 
Policajt medzi piatakmi

V stredu 19. novembra 2014 zavítala do našej školy polícia. Mali sme prednášku o drogách. Ukazovali nám legálne a nelegálne drogy. Informovali nás o ich nebezpečnom užívaní a o závislostiach na drogách. Medzi najväčšiu závislosť patria cigarety, keďže každý druhý človek fajčí. Bolo to veľmi poučné, ale aj tak trošku zábavné. Veľa som si z tejto prednášky o drogách zobrala.
Klaudia Macková, 5. roč.
      fotogaléria...

 
Medový deň

Okresný zväz včelárov v Stropkove a Odbor školstva a kultúry MsÚ v Stropkove organizujú spoločne každý rok koncom novembra Medový deň. Poslaním tejto akcie je informovať širokú verejnosť o význame včiel a včelích produktov v živote človeka. Okrem prezentácie včelárov sa do výtvarnej súťaže na tému „ Včela “ môžu zapojiť žiaci všetkých základných škôl v okrese. Niekoľko pekných prác sme poslali aj za našu školu. Za kolekciu výtvarných prác sme získali CENU POROTY.
Zaujímavou je súťaž v zdobení medovníkov „ Najkrajší medovník “, do ktorej sme sa zapojili aj my. Na krúžku Šikovníček sme si vyzdobili vopred upečené medovníky, menej vydarené sme zjedli a najkrajšie sme poslali do súťaže. Najúspešnejšou medovnikárkou sa stala Nikola Čepová zo 7. ročníka, ktorá v celkovom hodnotení odbornej poroty skúsených medovnikárov obsadila pekné 2. miesto vo svojej kategórii. Za svoje čarovné medovníky dostala diplom a hodnotnú vecnú cenu.
Keďže medovníky sa spájajú s vianočným časom, na výstavu medovníkov sme dali aj vlastnoručne zhotovené vianočné ikebany. Tie sme si vyrobili tiež na krúžku šikovných rúk. Za voňavé ihličie ďakujeme pánovi školníkovi.
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
Škôlkári v 1. ročníku

Dnes nás konečne navštívili naši bývalí spolužiaci z materskej školy v Havaji. Po vyskúšaní si sedenia v našich laviciach sme sa spoločne pustili do hry pexesa na interaktívnej tabuli. Po pexesovom súboji si škôlkári vyskúšali krelenie prstom, alebo fixou na tabuli a nasledovala výtvarná práca "na výrobe tabletov". Na záver sme spoločné chvíle vyhodnotili dokreslením tváričiek smajlíkom.
prváci
      fotogaléria...

 
Javorové kvety

Posledné jesenné farebné lístie sme využili na výrobu nádherných kytíc z vlastnoručne vyrobených kvetín. Okrem javorového lístia sme potrebovali nožnice, špagát a kúsok zelene. Výsledkom sú práce šikovných rúk žiakov z 5. - 7. ročníka počas krúžku Šikovníček.
      fotogaléria...

 
Snehová kráľovná, Prešov

Dňa 29. 10. 2014 sme sa my žiaci 2.- 6 . ročníka vybrali na výlet do divadla Jonáša Záborského v Prešove na predstavenie Snehová kráľovná. Náš šofér, pán Oleárnik nás pekne privítal a poprial príjemnú cestu. Cestou nebolo nikomu zle, čo je super! O 10:00 v divadle zhasli svetlá a na javisko vybehol „ čudný ujo“ v čiernom klobúku. Privítal nás a stále opakoval slová „vraj najsilnejší muž na svete.“ Bola tam super atmosféra. Viac vo fotogalérii...
      fotogaléria...

 
Burza informácií

V stredu pred jarnými prázdninami sme boli na Burze informácii. Hlavným organizátorom podujatia bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove. Cestovali sme objednaným autobusom. V športovej hale, kde sa táto burza konala, nás čakali študenti a ich učitelia zo stredných škôl, aby nám prezentovali svoje školy a to, čo sa tam naučili. ...viac vo fotogalerii...
      fotogaléria...

 
Chlapci z komunity Cenacolo

Chlapci z komunity Cenacolo zavítali 17. 10. 2014 k žiakom 8. a 9. ročníka. Prišli nám porozprávať o svojej komunite a tiež o tom, ako podľahli drogám. V úvode nás oboznámili s krátkou históriou vzniku komunity Cenacolo. Takéto komunity sú v niektorých štátoch Európy, dokonca aj v Spojených štátoch amerických, či v Afrike. Liečia sa v nich drogovo závislí ľudia bez pomoci psychológov, či lekárov, len manuálnou prácou a skromnosťou. Učia sa tam žiť bez televízie, počítača, či mobilného telefónu. Vravia, že to nie je pre život potrebné a nevyhnutné. Stačí, keď máte priateľov, s ktorými sa porozprávate. Nikdy si neklamú, učia sa žiť skromne, nič nenakupujú, žijú len z toho čo si vypestujú alebo im niekto daruje. Keď niečo urobia zle, vždy sa priznajú. Kto chce vstúpiť do ich komunity, musí vedieť taliansky jazyk, lebo túto komunitu založila Matka Elvíra v Taliansku. Dnes už má vyše 3000 členov skoro z celého sveta. Sú katolíckeho vierovyznania, každý deň majú bohoslužby. Najzaujímavejšia časť besedy boli ich osobné cesty k drogovej závislosti. Hovorili, že začínali s cigaretami, alkoholom až prešli k tvrdým drogám. Nakoniec sme mali príležitosť sa niečo spýtať.
Damián Maliňak, 8. ročník

 
PO CAR

Na jar šk. r. 2013/14 sme sa so žiakmi 6. a 7. ročníka zapojili do výtvarnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom bola Nadácia PO CAR Prešov. Žiaci základných škôl a základných umeleckých škôl tvorili na tému „ Kto, alebo čo reprezentuje tvoj kraj “. Odborná porota spomedzi 220 výtvarných prác vybrala v septembri tohto roku 12 najúspešnejších stvárnení prírody, historických pamiatok, významných udalostí, moderných stavieb, dopravných diel, spevákov, či športovcov a ich autorov odmenila sumou 100 eur. Rovnakú sumu dostanú aj ich učitelia výtvarnej výchovy na zakúpenie výtvarných pomôcok na rozvoj mladých výtvarných talentov.
Khongorzul Purevdorj je medzi 12 ocenenými výtvarníkmi z celého Prešovského kraja. Tešíme sa a gratulujeme k výhre ! Víťazstvo jej prinieslo výtvarné stvárnenie svojej rodiny. Viac na:
      odkaz na www...
17. 10. 2014

 
Duševné zdravie v piatok      fotogaléria...
17. 10. 2014

 
Zeleninový štvrtok      fotogaléria...
16. 10. 2014

 
Žltá streda s pohybom

Zdravým pohybom predchádzame nežiaducim chorobám a obezite. Preto sa dnes celá škola čo najviac hýbala. Mladší žiaci pohyb výtvarne spracovali, tanečne vyjadrili, počas čítania a písania si zacvičili a základy matematiky hravo zvládli aj na atletickej dráhe. Starší žiaci turisticky naladení, v žltom oblečení zdolávali krásy Kežmarku a Hniezdneho.
      fotogaléria...
15. 10. 2014

 
Ovocný utorok v červenom

14. október bola naša škola plná ovocných dobrôt a červenej farby, pretože ovocie je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Obsahuje veľmi veľa vitamínov, minerálnych látok, vlákniny i ďalšie dôležité látky pre náš organizmus.
___ Ako to bolo v 3. ročníku:
Utorok bol červený – ovocný deň. Na prvej hodine sme robili kokteily. Pripravili sme si cukor a ovocný sirup na tanieriky. ...viac vo fotogalérii...
Kamilka Bandiová, 3.ročník
      fotogaléria...
14. 10. 2014

 
Mliečny pondelok v bielom

V pondelok, 13. októbra sme odštartovali farebný týždeň zdravia. Venovali sme ho mlieku, mliečnym výrobkom, spoločným raňajkám, desiatam a zábavným úloham.
___Zážitky 3. ročníka:
V pondelok bol v našej škole mliečny deň a v našej tretiackej triede sme na prvej hodine mali mliečne raňajky. Na spojené lavice sme prestreli biely obrus. Natierali sme si smotanové nátierky na rohlíky a ochutnali viac druhov syra. .... viac vo fotogalérii...
      fotogaléria...
13. 10. 2014

 
Ikonopisecká dielňa a vojenské múzeum

9. októbra 2014 ráno sme sa všetci prihlásení žiaci na exkurziu stretli pred školou, kde na nás čakali učitelia. Cestovali sme krátko, keďže Svidník sa od Havaja nachádza len takmer 30 km.
Vo Svidníku sme sa rozdelili do dvoch skupín – mladší žiaci zo 6. a 7. ročníka a starší žiaci z 8. a 9. ročníka. Moja skupina mala prvú zástavku v Galérii Dezidera Millýho, kde na nás už čakala pani lektorka. ...viac vo fotogalérii...
      fotogaléria...
Miroslav Iľko, 8. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
Videoarchiv Markíza: Písané ikony
      odkaz na www...

 
Výtvarný plenér F. Veselého

Stropkovský rodák a výtvarník František Veselý mal pozitívny vzťah k umeniu. Veľmi rád maľoval prírodu vo svojom okolí.
Na jeho počesť každý rok na jeseň, vždy na inom krásnom prírodnom mieste v okrese, organizuje Odbor školstva a kultúry MsÚ v Stropkove Výtvarný plenér F. Veselého. ....viac vo fotogalérii...
      fotogaléria...
ZŠ s MŠ Havaj tento rok reprezentovali Katarína Gramatová zo 4. ročníka, Nikola Čepová a Alžbeta Drozdová zo 7. ročníka a Khongorzul Purevdorj z 8. ročníka. Naša škola získala vďaka Nikole a Khongorzul dve krásne 3. miesta.
PaedDr. Anna Komišáková

 
Praveká keramika

Naši šiestaci si vyskúšali výrobu „pravekej keramiky“. Škoda, že len z plastelíny.Prišli k záveru, že pravekí ľudia museli byť dostatočne zruční.

      fotogaléria...

 
Dejepis netradične

Jeden zo spôsobov ako sprístupniť žiakom históriu inak.
Práca žiakov 8. ročníka. Obdobie Veľkej francúzskej revolúcie.
Gilotína
Počas francúzskej revolúcie francúzsky lekár a revolucionár Joseph Guillotin navrhol zavedenie mechanického stínania hláv.
Gilotína vážila okolo 600 kg, samotná čepeľ 40 – 60 kg, výška koľajnicového systému okolo 4 m, od ostria po spodný bod prešlo ostrie okolo 3 m. Od okamihu spustenia po dopad ubehne asi pol sekundy. ...viac vo fotogalérii...
      fotogaléria...

 
Plenárne rodičovské združenie

___- 13. 10. 2014,
___- o 15:00 hod.,
___- v šk. jedálni,
___- po ukončení plenárneho RZ nasledujú triedne RZ v jednotlivých ročníkoch.
6. 10. 2014

 
Farebný týždeň zdravia

Už tradične budeme v týždni od 13. októbra do 17. októbra "hýriť farbami" a venovať sa zdravému životnému štýlu.
Kto má chuť, nech sa pridá a príde do školy vo farbách dní so správnou desiatou a náladou.

____________Rozvrh farieb a zamerania dní:
_________Pondelok - biely - mlieko
_________Utorok - červený - ovocie
_________Streda - žltá - pohyb
_________Štvrtok - zelený - zelenina
_________Piatok - oranžový - duševné zdravie
____________Celý týždeň - zdravý pitný režim.
DOSFARBENIA!
6. 10. 2013
      fotogaléria...

 
Naše usilovné dievčatá

Na hodine THD/SEE sme sa v jesennom období zapojili do skrášľovania okolia našej školy. Pri našej škole máme veľmi pekné skalničky, o ktoré sa počas vegetačného obdobia vzorne staráme. Aj keď nie každé dievča baví záhradníctvo, pri trhaní buriny sme sa super pobavili a vyšantili, čo po celodennom pobyte v triede nám veľmi prospelo. Pri tejto práci nám pomáhala a usmerňovala nás p. uč. Šlepecká. Po našej práci ostali pekne upravené skalničky pred našou školou.
Žiačky 8. ročníka: Beganyiová, Kakarová, Žolnová, Smolejová, Pavlíková, Radačovská
      fotogaléria...

 
Biela pastelka

Ráno, keď sme prišli do školy, rozdali nám tričká, záložky a samozrejme aj biele pastelky. Chodili sme z triedy do triedy. Boli sme pozdraviť aj kuchárky a zavítali sme aj do obchodu, škôlky, na faru a poštu. Zbierka pokračovala aj v Staškovciach, kde sa vyzbierala tiež pekná suma. Sme rady, že sme mohli aj my pomôcť nevidiacim ľuďom prostredníctvom bielej pastelky, ktorú sme zrealizovali 24. septembra 2014.

Timea Maliňaková a Nela Špaková, 9. ročník
      fotogaléria...

 
Exkurzia na Kapušiansky hrad

Prvý jesenný deň 23. 9. 2014 bol pre žiakov 6. - 9. ročníka nevšedný. Pred školou sme už ráno nasadli do objednaného autobusu a vyrazili smerom na Kapušany, kde z hlavnej cesty sa vypýna mohutný Kapušiansky hrad.
Cesta na hrad nebola náročná. Viedla lesným kamenistým terénom, kde sme sa mohli kochať čistou prírodou a sviežim vzduchom. Na hrade bolo super. ...viac vo fotogalérii...

Patrik Prokopovič, 9. ročník
      fotogaléria...

 23. 9. 2014

 


25. 8. 2014

 

25. 8. 2014