Hlavná stránka  
Aktuality
 
Cezpoľný beh

Dňa 24. 9. 2019 sa uskutočnilo Pod vlekom v Stropkove okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Behu sa zúčastnilo 7 základných škôl : CZŠ sv. Petra a Pavla, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Konštantínova, ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ s MŠ Havaj 7 a ZŠ s MŠ Kolbovce a tri družstvá chlapcov stredných škôl: Gymnázium Stropkov, SOŠS a SOŠE. Zapojili sa aj žiaci našej školy v tomto zložení: Frederik Andrejco (8.r.), Ivan Zelinka (8.r.), Marta Drozdová (9.r.), Sofia Zavacká (8.r.) a Bianka Hrinková (6.r.).

Medzi jednotlivcami dievčat 2. miesto obsadila Sofia Zavacká.

Na 2. mieste sa taktiež umiestnilo aj družstvo našich dievčat vďaka 2.,6. a 8. miestu. Jednotlivci získali diplomy , družstvo diplom a pohár.

Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
Mgr. A. Gonosová
      fotogaléria...

 
Biela pastelka

Dňa 20.9.2019 sa v Základnej škole v Havaji a v obci Havaj uskutočnila zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím pod názvom BIELA PASTELKA. Organizátorom akcie je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS). Ako každý rok aj tentoraz sa na tom podieľali dve žiačky z 9. ročníka. BIELA PASTELKA vďaka týmto financiám pomôže napríklad pri výučbe samostatného pohybu s palicou alebo čítania a písania v Braillovom písme. Každý príspevok sme ocenili a odmenili bielou pastelkou (farbičkou).
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť tým, ktorí to potrebujú, hoci aj malou sumou peňazí.
Katarína Gramatová, žiačka 9.ročníka
      fotogaléria...

 
Testovanie 5

V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2019). Na stránke www.nucem.sk je zverejnený dokument Základné informácie k Testovaniu 5, ktorý spolu ďalšími organizačnými pokynmi a špecifikáciami testov nájdete na spomínanej stránke v časti Dokumenty na stiahnutie.

___Webová stránka Núcem - Testovanie 5 tu:
      odkaz na www...
___Základné informácie Tesovania 5 tu:
      odkaz na www...
13.9.2019

 
Obedy zadarmo a režim stravovania v školskej jedálni v školskom roku 2019/2020

V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase a to deň vopred, alebo do 8.00 h daného dňa.

Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia neposkytuje. Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočne režijné náklady, t.j. musí uhradiť príspevok za stravné v daný deň v plnej výške, čo činí 1,25€.

Na hradenie poplatkov za neodhlásenú stravu slúži depozit 20€, ktorý zákonný zástupca uhradí do konca septembra.

Nevyčerpaný depozit (zostatok z poplatku) bude vrátený vo forme preplatkov.

Telefonický kontakt na vedúcu ŠJ: 0918 579 310
5.9.2019

 


V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v telocvični školy.

2. septembra žiaci odchádzajú domov po slávnostnom privítaní v triedach, t.j.okolo 10.00 hod.
26.8.2019
      fotogaléria...

 
_________28. jún 2019 (piatok) - ukončenie školského roka


___08.30 – Slávnostné ukončenie školského roka - odovzdávanie riaditeľských pochvál (areál školy)

___09.30 – Odovzdávanie vysvedčení v triedach (odchod žiakov domov – cca o 10.00)

___Obed - žiak si v školskej jedálni prevezme balíček (suchý obed). Školský klub detí v prevádzke nebude.
26.6.2019

 
Ochrana života človeka a jeho zdravia

Pod týmto náročnejším názvom sme objavili veľmi zaujímavé vyučovanie. Naučili sme sa napríklad:
___-signál "Všeobecné ohrozenie",
___-ako postupovať pri úniku z budovy školy,
___-nasadiť si detskú ochrannú masku,
___-signál "Horí",
___-kde máme v škole hasiace prístroje,
___-telefónne čísla záchrany,
___-obsah lekárničky,
___-ošetriť drobné poranenia, uštipnutia hmyzom, vretenicou,
___-poznať jedovatého hada, jedovaté huby
___-orientovať sa v obci na základe dôležitých objektov,...
Bolo to naozaj nezvyčajne zaujímavé učenie.
1. + 2.
      fotogaléria...

 
Vyplácanie cestovného za máj, jún

___ - 24.6.(pondelok) - 27.6.2019(štvrtok)
___ - od 7:00 do 14:30 hod.
___ - vedúca ŠJ
21.6.2019

 
Park zvierat (alebo návšteva ZOO)

...nuž a naša posledná prírodovedňácka výprava viedla do síce malého, no na množstvo zvieratiek veľmi početného Parku zvierat v Stropkove.

Tak, ako každú stredu počas celého šk. roka, nebolo to inak ani dnes. Všetko bolo super. Počasie vybavené (teda nádherné slnečné), nálada výborná, deti natešené. Mohli sme teda vyraziť.

Autobusovým spojom sme sa odviezli do Stropkova. Aby sme si chvíľočku oddýchli,našou prvou zastávkou bolo detské ihrisko. Tu sme sa pohojdali, ponaháňali, povozili na kolotoči a samozrejme dostatočne vykričali, aby sme pri obhliadke zvierat dokázali byť opäť pokojní. To už nasledovala druhá- najdôležitejšia zastávka – prehliadka samotného Parku zvierat. Tu sme mali možnosť pozorovať napr. káčera s kačicami, moriakov,opice, nutrie, poníka,... pokračovanie vo fotogalérii.
A. A.
      fotogaléria...

 
„ Z chyži do chyži “

Tradičné remeslá vo dvoroch usadlostí

Cez víkend 15.-16. júna 2019 sa vo Svidníku konal už 65. ročník Slávností kultúry Rusínov – Ukrajincov Slovenska. Prijali sme pozvane Mgr. Anny Knežovej, folkloristky a hlavnej scenáristky a režisérky folklórno – etnografického programu v skanzene pod názvom Program prekvapení s MARKOU MAČOŠKOVOU - Z chyži do chyži.

V sobotu 15. júna, presne na obed, stretli sme sa v priestoroch skanzenu, kde nás očaril pohľad na množstvo ľudí v krojoch. Po generálke na silnom slnku, program oficiálne začal o 15.00 hodine. Na hlavnom pódiu sme v doprovode detí privítali legendu folklórneho umenia a našu rodáčku z Potôčkov - Máriu Mačoškovú. V úvodnom programe sa odprezentovali všetky účinkujúce súbory a školy a na mladú lipu sme uviazali 65 farebných stúh, ako symbol 65. výročia festivalu... pokračovanie vo fotogalérii.
Júlia Vageľová, 7. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
PaedDr. Anna Komišáková
      fotogaléria...

 
FALCK – stanica záchrannej zdravotnej služby v Havaji

V rámci hodiny biológie sme sa na druhý pokus dostali k záchranárom Falcku. Odborný výklad s názornými ukážkami nám urobili dvaja sympatickí mladí záchranári. Ukázali nám celú ich výstroj, záchranné vozidlo a prístroje, ktoré používajú na výjazdoch pri záchrane ľudských životov. Mohli sme si vyskúšať prevoz na vozíku, ležanie na lôžku ... Dali sme si znehybniť pomocou dláh hornú končatinu. Boli k nám veľmi milí. Ich práca je naozaj veľmi ťažká, vyžaduje si fyzickú a psychickú kondíciu. Určite ich netreba zneužívať, lebo práve kvôli nejakej našej srande môže niekde niekto zomrieť. Ďakujeme za krásny zážitok!
Júlia Vageľová, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Mladý záchranár SČK

V stredu 5.6.2019 sme sa zúčastnili súťaže Mladý záchranár SČK. Všetky súťažné družstva sa stretli na námestí SNP v Stropkove. Niečo sme si zopakovali a po prezentácii a otvorení sme začali súťažiť.
Súťaž pozostávala zo 4 stanovíšť. Na prvom sme riešili vedomostný test, ktorý sme hravo zvládli. Druhé stanovište bolo jedno z najťažších. Museli sme predviesť kardiopulponálnu resuscitáciu u dieťaťa a dospelého človeka. Na treťom a štvrtom stanovišti sme museli poskytnúť 1. pomoc pri krvácaní z nosa, ošetriť krvácanie na hornej končatine a dať poraneného do stabilizovanej polohy. Po súťaží sme za odmenu dostali výbornú bagetu a malinovku v bagetérii Zelený sen. Pri vyhlasovaní výsledkov sme boli trochu sklamané, lebo od víťazstva nás delilo len zopár bodov. Samozrejme v bežnom živote nejde o výhru, ale o to, či vieme poskytnúť 1. pomoc v prípade potreby. My sme sa o tom naživo presvedčili pred rokom, keď sme zachraňovali spolužiačku v lese. Zo súťaže sme odišli s dobrým pocitom a novými skúsenosťami.
Poďakovanie patrí Územnému spolku SČK vo Svidníku za super akciu, našej pani učiteľke Komišákovej, nášmu super družstvu v zložení Zuzana Vasilenková, Katarína Gramatová, Júlia Vageľová, Sarah Viňarská, Sofia Zavacká a taktiež ďakujeme našej fotografke, náhradníčke aj podpore Kamile Bandiovej.
Júlia Vageľová, 7. ročník
      fotogaléria...

 
Ako začali oslavu dňa detí najmladší?

Za zatvorenými dverami triedy na nich čakalo takéto prekvapenie: krásna výzdoba, melónový ohňostroj, veselé čiapky, šašovské píšťalky, balíček dobrôt, chutná bábovka, banánové koláčiky, voda citrón-mäta-báza a spoločný brazílsky tanec.

A čo potom? Súťaženie na zábavných stanovištiach všetkých učiteľov a na záver "rozbíjačka v bufete" (nákup dobrôt za vysúťažené body).
1. + 2.= šťastný úsmev + zábava .
      fotogaléria...

 
Poldeň v múzeu

12. júna žiaci 1. - 4. ročníka absolvujú interakrívne poznávanie života v minulosti formou remeselnej činnosti. Po prehliadke expozícií v Hanušovskom kaštieli absolvujú prácu s hlinou, medeným drôtom, tkanie na malých krosienkach, lukostreľbu a možno i iné, zatiaľ nám neznáme činnosti.
Zraz všetkých žiakov je o 7.30 hod v škole a predpokladaný príchod späť do školy je naplánovaný o 14.30 hod.
Dôležité:
 • tabletky na cestovanie užiť včas pred cestou,
 • vziať si väčšiu desiatu (t.j. vrátane obeda), pitie, primerané vreckové a nezabudnúť na bezpečné a vhodné správanie.
  11.6.2019

   
  Atletická olympiáda

  7. jún 2019 (piatok)

  Súťažíme v areáli školy v nasledujúci disciplínach a kategóriach:
 • Žiaci 1. - 4. ročníka: beh na 50 m, beh na 300 m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta.
 • Žiakci 5. - 9. ročníka: beh na 60 m, beh na 300 m, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, skok do diaľky.
 • Kategórie: Chlapci / Dievčatá: 1. a 2. roč., 3. a 4. roč., 5. - 7. roč., 8. a 9. roč.
 • Dôležité: vhodné športové oblečenie a obuv, šiltovka (ochrana pred slnkom), desiata, pitie a športové správanie.
  6. 6. 2019
        fotogaléria...

   
  Medzinárodný deň detí v škole

  Oslava dňa detí bude u nás v škole priebehať formou zábavných súťaži v piatok 31. mája v čase vyučovania. Zabávať sa budeme za každého počasia.

  So sebou: desiatiu, pitie a CHUŤ sa BAVIŤ. Samozrejme vhodné športové oblečenie na seba. (Vstup do telocvične len v čistej obuvi na telesnú výchovu).
  29.5.2019
        fotogaléria...
        fotogaléria...

   
  Balón

  Vraj najlepšie, čo ľudia vymysleli, je balón. Napísal to pán spisovateľ Štefan Moravčík.
  Chceli sme sa teda o tom presvedčiť aj my - prváci. Najprv sme si o ňom na hodine SJL prečítali zaujímavý text. Keďže nám to šlo ako po masle, za odmenu sme si s ním v triede poodbíjali. Potom sme si vyskúšali jeho nafukovanie a následne vypúšťanie vzduchu, ktoré bolo samozrejme oveľa jednoduchšie a balóny lietali po triede jedna radosť. Vyskúšali sme si aj balónikové pískanie. Konečne sme mohli vyskúšať niečo, čo za bežných okolností lezie všetkým dospelým na nervy. Nechýbala ani súťaž v nafukovaní balóna. Vyhral ten, komu praskol balón ako prvému. Zvíťazil Matej (a vôbec sa nezľakol) . Keď však pani učiteľka ohlásila koniec zábavy, tak sme sa všetci nafúkli - ako ináč- ako balóny! Netrvalo to našťastie dlho. Nasledovala VYV a to sme už nasadali do lietajúcich balónov a z výšky sledovali Havajské krásy.
  Tak, čo poviete?
  Podľa nás je to naozaj pravda. Neveríte? Pozrite sa teda na naše tváre . Koľko úsmevu, radosti a zábavy nám priniesol do triedy jeden obyčajný balón ...
  Prváci
        fotogaléria...

   
  Hasičská stanica Stropkov

  V pondelok 29. apríla 2019 sme v rámci hodín chémie navštívili Hasičskú stanicu v Stropkove. Hasiči nás privítali a ukázali nám hasičskú techniku, ktorú používajú na záchranu životov a majetku obyvateľov. V hasičskom aute popísali jednotlivé stroje a náradia. Počas 24 hodinovej služby sa riadia denným harmonogramom. Práca hasičov je náročná. Keď nám vysunuli dlhý rebrík do výšky, pochopili sme, že nie hocikto môže byť hasičom. Pri práci riskujú svoj život, zasahujú vo výškach a s chladnou hlavou zasahujú pri vážnych dopravných nehodách. Pri zásahu musia mať oblečené ťažké oblečenie na svoju ochranu, ohňovzdorné ťažké topánky, prilbu na hlave, hrubú bundu. Na chrbte nesú zásobu kyslíka. Okrem toho pracujú s ťažkou technikou aj niekoľko hodín. Sú veľmi odvážni a zachránili už nejeden ľudský život, za čo im zo srdca ďakujeme.
  Kamila Bandiová, Júlia Vageľová, Sarah Viňarská, 7. ročník
        fotogaléria...

   
  Sokoliarstvo

  V pondelok 29. apríla 2019 sme v rámci biológie, Apríla mesiaca lesov a Dňa Zeme zavítali do Kaštieľa v Stropkove. V rytierskej sále kaštieľa nás privítala pani lektorka Mgr. Jana Slivková a pán sokoliar Ing. Róbert Gostič. Pán sokoliar sa chovu dravých vtákov venuje štyri roky. Tohto mäsožravého dravca, ktorého doniesol so sebou, chová jeden rok a používa ho na lov. Práve kvôli tomu musel absolvovať poľovnícke skúšky a je členom Slovenského poľovníckeho zväzu. Počas celej prezentácie a diskusie na tému „ Sokoliarstvo “ sme mohli sokola držať na ruke, čo bolo pre nás veľmi zaujímavé a prínosné. Získali sme veľa informácií o chove dravého vtáka od jeho útleho detstva, za čo organizátorom tohto podujatia ďakujeme.
  Maroš Malaťak, Ivan Zelinka a Dávid Baršay, žiaci 7. ročníka
        fotogaléria...

   
  BIO olypmpiáda

  25. apríla 2019 sa v priestoroch CZŠ v Stropkove uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. V kategórii D súťažili šiestaci a siedmaci zo základných škôl okresu Stropkov a Svidník. V prakticko-teoretickej časti súťaže si svoje vedomosti a praktické zručnosti zmerali žiačky 7. ročníka Kamila Bandiová, Júlia Vageľová, Sofia Zavacká a Sarah Viňarská. Všetky štyri súťažiace sa stali úspešné riešiteľky. Najlepšie umiestnenie v celkovom hodnotení dosiahla Kamila Bandiová, umiestnila sa na peknom 3. mieste v silnej konkurencii rovesníkov. Gratulujeme!
  PaedDr. Anna Komišáková
        fotogaléria...

   
  Slávik Slovenska – školské kolo

  Vo štvrtok 2.5. 2019 sa v našej škole rozozvučali hlasy našich slávikov, pretože sa konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Všetci vieme, že práve slávik je drobný tvor, ktorý je symbolom spevavosti. Naši súťažiaci vystúpili v troch kategóriách, kde zaspievali jednu pieseň podľa vlastného výberu a jednu pesničku zo Spevníčka SS 2019.
  _________Vyhodnotenie súťaže :
  ___I. kategória
  ___1. miesto Svakusová Simona
  ___2. miesto Suváková Marianna
  ___3. miesto Vageľová Natália, Škurla Šimon
  ___cena poroty: Jančišin Matej
  ___
  _________II. kategória
  ___1. miesto Gundzik Dominik
  ___2. miesto Jančišinová Ema
  ___3. miesto Macková Diana
  ___cena poroty: Oleárnik Denis
  ___
  _________III. kategória
  ___1. miesto Vageľová Júlia
  ___2. miesto Vasilenková Zuzana
  ___3. miesto Hegedὕsová Vanesa

  Víťazi školského kola Svakusová Simona, Gundzik Dominik a Vageľová Júlia budú reprezentovať našu školu na okresnom kole v Stropkove dňa 14.5.2019 . Držíme palce. Nech vám to super spieva!

  Slávik Slovenska – okresné kolo

  Vyhodnotenie súťaže :
  ___I. kategória 3. miesto Svakusová Simona
  ___II. kategória 2. miesto Gundzik Dominik
  ___III. kategória 1. miesto Vageľová Júlia

  Našim speváčikom za pekné výkony a reprezentáciu gratulujeme a ďakujeme. Poďakovanie patrí aj učiteľovi SZUŠ v Stropkove Dominikovi Fabricimu za hudobný sprievod. Julke držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 30.5.2019 v PKO Prešov.
  Mgr. Andrea Gonosová
        fotogaléria...

   
  MS v hokeji

  Majstrovstvá sveta v hokeji boli v našej triede každodennou témou. Chlapci hodnotili jednotlivé zápasy náruživo a kriticky, tak ako sa na správnych fanúšikov patrí. Z prestávok sme hokej presunuli na vyučovanie:
  ___Na hudobnej výchove sme sa naučili pieseň Hokejová od Kandráčovcov. Je dlhá, ale vďaka skvelej obrázkovej prezentácii so zvukom sme ju zvládli výborne.
  ___Na slovenskom jazyku nás bolo opäť počuť do ďaleka. Učivo o zvolacích a želacích vetách nám išlo jedna radosť. No, kto by si už schuťou nezakričal:"Do toho! Goooool! Slovenskooooo!..."
  ___Hodina prvouky a výtvarnej výchovy boli o našom štáte, vlajke, štátnom znaku a jeho praktickej výtvarnej realizácii na drese.
  ___Telesná výchova = hokejka, bránka, goooool!
  _____________________Jednoducho povedané: "Žijeme hokejom."
  Druháci
        fotogaléria...

   
  Budiš na tréningoch Športovej akadémie Mateja Tótha

  O pitný režim Šamťákov je už postarané. Na každom tréningu je s nami Budiš.

  Športová akadémia Mateja Tótha sa u nás blíži k záveru. Vďaka projektu O2 Dobrá vec sa tohto projektu zúčastnilo 20 žiakov 1.-4. ročníka bezplatne. Pomocou všestrannej prípravy si vytvárali a zdokonaľovali pohybové základy. Ešte ich čaká tretie, záverečné testovanie, ktorého výsledky budú opäť prístupné rodičom na webovej stránke akadémie. Zároveň v čase letných prázdnin budú rodičom zaslané aj spacované výsledky všetkých troch testovaní dieťaťa.

  Benefity od ŠAMTu, ktoré sme si celý rok užívali:
  ___ - návšetva Mateja Tótha v našej škole,
  ___ - každé dieťa tričko,
  ___ - sada pomôcok (môžeme používať aj na hodinách TEV),
  ___ - tréning pre 20 žiakov - 2 hodiny týždenne,
  ___ - pitný režim na tréningy pre každé dieťa - minerálka Budiš,
  ___ - odborné školenia trénera aj s účasťou Mateja Tótha,
  ___ - odborná metodika a tréningový program (vypracovali:tréner a fyzioterapeut M. Tótha, detská psychologička)
  ___ - ústretovosť a odborné poradenstvo pri akejkoľvek požiadavke voči akadémii.

  Keďže ŠAMT sme vyhrali na jeden školský rok, v budúcom školskom roku už tieto tréningy nebudú bezplatné. Máme však nárok na zvýhodnenú cenu t.j. nie 24€, ale poplatok na jeden mesiac bude 16€/žiak. Možno by čiastočne prispeli sponzori, obce,...

  Viac informácii o Športovej Akadémii Mateja Tótha najdete na
        odkaz na www...
  Dalšie informácie nájdete tiež na
        odkaz na www...

  P.S. Trénujeme do konca školského roka. Po ukončení tretieho testovania si urobíme športové popoludnie s opekačkou.
  R. Široká
        fotogaléria...

   
  Danka a Janka

  Našim rodičom sú Danka a Janka veľmi známe, ale vďaka nášmu čítaniu knihy o Danke a Janke si opäť zaspomínali na svoje školské časy. Na súdružky učiteľky, pionierov, na prvomájový sprievod. My sme sa naoplátku zoznámili s bývalými osloveniami, pomenovaniami i tradíciami.
  Príbehy Danky a Janky sa nám veľmi páčili, boli nášmu srdcu skutočne blízke. Dokonca máme v triede sestričky dvojičky, ktoré sa na Danku a Janku aj celkom podobajú a zažili sme s nimi už nemálo zaujímavých zážitkov.
  Samotné čítanie bolo super. Po každej prečítanej kapitole nás čakali pracovné listy s úlohami. Za ich správne a tvorivé riešenia sme získavali body. Po dočítaní celej knihy, vyhodnotení všetkých pracovných listov, čitateľských denníkov prišlo na rad dlhoočakávané odmeňovanie. Hlavná cena - DEŇ BEZ DOMÁCICH ÚLOH (kedykoľvek použiteľný poukaz) - bol udeľovaný takto:
  ____________TOP čitateľ - 4 poukazy (najvyšší počet bodov)
  ____________zlaté pásmo - 3 poukazy (99-90% úspešnosť),
  ____________strieborné pásmo - 2 poukazy (89 - 80% úspešnosť)
  ____________bronzové pásmo - 1 poukaz (79-70% úspešnosť).
  Druháci
  Chválim všetkých žiakov za odhodlané nasadenie pri čítaní a plnení úloh. Každodenná prítomnosť Danky a Janky v škole nás všetkých obohatila a veľa naučila. A na záver by som chcela citovať našu Dašku, ktorá pri vracaní knihy do školskej knižnice povedala:
  ___ "Danka a Janka mi budú riadne chýbať. Už som si na nich zvykla."
  Mgr. R. Široká
        fotogaléria...

   
  Moja mamička

  Moja mamka je najkrajšia na svete. Naozaj. Pozrite, ešte aj jej portrét sa mi vydaril skvelo.
  Maliari z dvojky
        fotogaléria...

   
  Veľkonočné tradície

  Maľovanie veľkonočných vajíčok je tradícia nášho kraja, avšak už v málo rodinách je bežnou. Preto sme sa rozhodli priblížiť túto veľkonočnú tradíciu naším najmladším ročníkom. Predstavili sme tie naše "najľudovejšie tradície" - maľovanie voskom a farbenie cibuľovými šupkami. Tvorivá dielňa mala úspech, každý pár rúk sa s veľkým zanietením usiloval vytvoriť čo najvydarenejšiu kraslicu.
  p. učiteľky: Angelovičová A., Paličková A., Široká R.
        fotogaléria...

   
  Veľkonočný ježko z obilia

  Pozrite, akých krásnych ježkov sa nám podarilo vypestovať.
  Celý postup práce sme si prečítali v našej, druháckej čítanke. Počas realizácie sme vymysleli aj malé zlepšováky. Napríklad, miesto vaty sme použili piliny a aby sa pšeničné pichliače nemuseli predierať hustou nylonkovou pančuchov, nastrihali sme do nej dierky, alebo pančuchu poriadne rozstrihli. Ježkom sa v našej slnečnej triede darilo výborne. Do veľkonočných sviatkov krásne podrástli a mohli ísť s nami domov.
  Popri ježkoch sme sa venovali aj pestovaliu byliniek. Hlina, semienka, rastlinka, siatie, polievanie, pozorovanie - hodiny prvouky boli veľmi zaujímavé.
  Pestovatelia z dvojky
        fotogaléria...

   
  Triedne rodičovské združenie

  ___ 29. apríl 2019 (pondelok)

  Čas: podľa pokynov v žiackej knižke.
  Miesto: v jednotlivých triedach.


   
  Veľkonočné prázdniny


  18.4. - 23.4.2019


  Začiatok vyučovania po prázdninách: 24.4.2019 (streda)
  17.4.2018

   
  Chemická show

  Dňa 15.4.2019 sme v našej škole privítali pani chemičku s jej pomocníkom. Prišli k nám až z Levíc, z OZ Spoznávaj vedu. Ukázali nám mnoho zábavných chemických aj fyzikálnych pokusov. Bolo to veľmi poučné a zaujímavé. Vyrobili sme si sopku, raketu, plameň na ruke, pískajúcu slamku... Ukázali sme si ako roztrhnúť špagát iba pomocou rúk. Niektoré pokusy boli nebezpečné, preto nás upozornili, že ich nemáme skúšať doma.

  Postup ako si vyrobiť pískajúcu slamku:
  Vyrovnajte si stranu slamky, na ktorej nie je ohybná časť. Koniec zostrihnite do špica a práca je hotová. Dá sa využiť aj ako hudobný nástroj.
  Tomáš Bandi, 3. ročník
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za marec

  ___ - 15.4.(pondelok) - 17.4.2019(streda)
  ___ - od 7:00 do 14:30 hod.
  ___ - vedúca ŠJ
  12.4.2019

   
  Zápis do 1. ročníka

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 Vám oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční 10.apríla 2019 o 14,30 hod. v budove základnej školy.
  Prosíme rodičov, aby si k zápisu dieťaťa doniesli občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Po tomto termíne je možné dieťa zapísať v kancelárii zástupcu riaditeľa školy do 30.4.2019.
  27.3.2019

   
  Bardejov

  21. marca 2019 sme spoznávali historické centrum mesta Bardejov, ktoré je zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Navštívili sme aj neďaleké kúpele. V Bardejovských Kúpeľoch sme ochutnali vodu z ľudového liečivého prameňa, tradičné oblátky a spoznali kráľovnú Sisi.
  účastníci zájazdu z 1.-9. ročníka
        fotogaléria...

   
  Voda

  22. marca 2019 sme pri príležitosti Svetového dňa vody počas veľkej prestávky v škole rozdávali spolužiakom pitnú vodu ako nápoj z vodovodu, ktorý je lacný, zdravý a dostupný. O pitie vody mali záujem viac žiaci z 1.-3. ročníka ako starší žiaci.
  siedmaci
        fotogaléria...

   
  Ako sme vyčistili potok

  V týždni, keď si na celom svete ľudia pripomínajú dôležitosť vody pre život, sme sa rozhodli stráviť 2 hodiny pri vode a pomôcť prírode. Vyzbierali sme odpadky okolo Polianskeho potoka v Havaji. Boli sme rozdelení do dvoch tímov. V 1. tíme boli: Paťka, Adriánka, Renáta a pani učiteľka. V 2. tíme boli: Adrián, Denis, Tomáš a Terezka. Nazbierali sme 4 plné vrecia odpadu, ktorý sme odniesli k obecnému úradu. Okrem odpadkov sme našli modré jarné kvety pod názvom scila dvojlistá a prázdne ulity slimákov. Pri družstve sme našli lebku diviaka, ktorý mal obrovské očné zuby. Objavili sme aj podbeľ liečivý pri vode a naučili sme sa hádzať žabky do vody. Za odmenu sme od učiteľky dostali malinové a kiwi havajské malinovky.
  Adriána Tupyová a Patrícia Palaščaková, 5. ročník
        fotogaléria...

   
  Obal na knihu

  Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne je to od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Práve spomínaný Hačavský je s marcom spojený i inak. V tento mesiac sa narodil i zomrel. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.
  Aby to nebola iba fráza, že Marec je mesiacom knihy, chceli sme si knihu pripomenúť aj na hodinách výtvarnej výchovy. So siedmakmi sme na internete vyhľadali dôvod jej oslavy. V školskej knižnici si každý vyskúšal urobiť novinový obal na knihu. Keďže knižnica je miestom živým, okrem čítania kníh si siedmaci pozreli aj DVD film pod názvom „Bol raz jeden život“. Niekedy igelitový obal na knihu, či zošit nebol samozrejmosťou, preto sa robili obaly z baliaceho papiera. Tie si zase ôsmaci na výtvarnej výchove vyrobili a ľubovoľne vyzdobili. Výstavka obalov zdobí chodbové priestory školy. Okrem zhotovenia obalov bola hodina výtvarnej výchovy u piatakov obohatená aj o zaujímavé čítanie z detských časopisov. Šiestakov zase potešila tvorivá dielňa výroby pozdravov k MDŽ práve v školskej knižnici. Vrcholom oslavy knihy bola hodina výtvarnej výchovy so štvrtákmi. Pre nich školská knižnica má osobitné čaro, lebo tu sa dajú hrať hry, ležať na koberci, čítať na gauči, môžu pozerať rozprávku, rozprávať sa o zaujímavej knihe a kresliť do obľúbených časopisov.
  A čo dodať na záver? Ako hovorí Mark Twain: „Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“
  PaedDr. Anna Komišáková
        fotogaléria...

   
  Riaditeľské voľno

  Základná škola s materskou školou Havaj 7 v zastúpení riaditeľom školy Ing. Paličkom Alexandrom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z., § 150 ods. 5 a v zmysle Organizačného pokynu č. 3/ 2017 Obvodného úradu Prešov – odbor školstva oznamuje, že dňa 29.3.2019 (piatok) udelí riaditeľské voľno pre žiakov školy z organizačných dôvodov.
  27.3.2019

   
  Ako išlo vajce na vandrovku

  To, že vyučovanie v našej škole môže mať rôzne formy a podoby, sme ukázali už nie raz. Dnes sme si deň v prvom ročníku spríjemnili tematickým vyučovaním s názvom: „Ako išlo vajce na vandrovku“.
  Hneď prvú hodinu - slovenského jazyka - sme odštartovali vypočutím a následne rozhovorom o vandrovaní veselého vajíčka. Na druhej hodine sa z detí stali malí ilustrátori a každý vytvoril jednoduchú kresbu k príbehu. A to už zazvonilo na hodinu matematiky, na ktorej mali tzv. vajíčkové počítanie. Príklady boli zamerané na sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez desiatku.
  Keďže im to šlo veľmi dobre, nasledovalo to najpríjemnejšie. (Pardon - najchutnejšie). Po dopočítaní príkladov si totiž každý z detí vyskúšal do misky rozbiť z domu prinesené vajíčko....a to sa už zo všetkých stali malí kuchári. Na panvici sme prepražili trochu masla, pridali vajíčka, vareškou ich poriadne premiešali a desiata bola hotová. K chutnej praženici sme si dali čerstvý chlebík a takto posilnení pustili sme sa po prestávke do tvorenia na hodine výtvarnej výchovy. Stačili farebné papiere, lepidlo, nožnice, voskovky a vtáčie hniezda ( samozrejme aj s vajíčkami) zdobili nástenku našej triedy.
  Tento deň bol veľmi príjemný.
  Prváci
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za február

  ___ - 12.3.(utorok) - 15.3.2019(piatok)
  ___ - od 7:00 do 14:30 hod.
  ___ - vedúca ŠJ
  12.3.2019

   
  Celeste Buckingham potešila deti s mentálnym postihnutím

  „Z remesla sa dá pozdvihnúť k umeniu. Z fušovania nikdy.“ Johann Wolfgang von Goethe

  V piatok 1. marca 2019 som sa spolu so svojou mamkou Miroslavou Jancurovou zúčastnila veľmi peknej akcie, ktorej organizátorom bola SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou. Akcia sa niesla pod názvom DEŇ REMESIEL 2019 SOŠD - Vranov nad Topľou a jej program bol naozaj veľmi bohatý.

  My sme sa tejto veľmi milej akcie zúčastnili na pozvanie Milana Krajňáka. Je to rezbár, ktorý je známy nielen svojimi nádherným dielami z dreva, ale aj dobrým a veľkým srdcom, ktorým pomáha najmä slabým. Okrem ukážok 35 remeselníkov nás čakal veľmi bohatý kultúrny program, vernisáž drevených plastik, ukážka výroby gitár, prezentácia Slovenských opálových bani a tvorivá dielňa DÚHA - deti s mentálnym postihnutím. A práve kvôli ním precestovala Celeste Buckingham celé Slovensko. ...viac vo fotogalérii...
  Karolína Jancurová, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj
        fotogaléria...

   
  Karneval na Havaji

  Dňa 28. februára 2019 sa v našej škole odohral dlho očakávaný karneval. Všetci žiaci školy sa na túto slávnosť pripravovali počas učenia a iných aktivít v škole i mimo nej.
  V deň karnevalu sa takmer všetci vyobliekali do masiek z rôzneho materiálu. Žiaci z nižších ročníkov mali individuálne masky, ktoré im pomohli zhotoviť rodičia. Boli to rôzne nápady ako hodiny, kaktus, tank, búrka, Spievanka, ovečka a iné stvorenia. Naopak, žiaci z vyšších ročníkov pracovali spoločne na kolektívnych maskách. My, deviataci sme si pripravili veľkú masku pod názvom Čínsky festival. Nebolo jednoduché ju vytvoriť, ale dokázali sme to! Za naše úsilie sme získali 1. miesto a chutnú tortu. Veľa pekných masiek bolo odmenených vecnou cenou a všetky kolektívne masky dostali sladkú odmenu v podobe domácich koláčov. Tie pripravili šikovné mamy z rodičovskej rady. Po prehliadke a ocenení masiek sme sa zabávali na diskotéke. O výbornú zábavu sa postarali učiteľky z I. stupňa. Potešil nás aj chutný obed v školskej jedálni, obložené žemle, keksíky, tombola a metlový tanec. V tombole vyhral iba ten, kto mal pri kupovaní šťastie na výherné lístky.
  Karneval bol skvelý a pre nás deviatakov výnimočný, keďže bol posledný na tejto škole. Verím, že sa všetkým žiakom našej školy páčil, lebo my sme si ho poriadne užili.
  Monika Minková, 9. ročník
        fotogaléria...

   
  Dejepisná olympiáda

  Dňa 14.2.2019 sa na Základnej škole Mlynskej v Stropkove uskutočnil 11.ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj 7, ZŠ s MŠ Bukovce, CZŠ sv. Petra a Pavla, ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Konštantínova. Olympiádu slávnostne otvoril pán riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár. Predsedníčkou okresnej komisie bola Mgr. Mariana Rusnáková a jej členmi Mgr. Jarmila Fedoríková a Mgr. Andrea Gonosová. Súťaž pozostávala v riešení didaktických a monotematických testov. Časový limit pre vyriešenie úloh dejepisného testu bol maximálne 90 minút. Test obsahoval 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.

  Našu školu reprezentovalo desať žiakov v týchto kategóriách:
  kategória C: (9. ročník) Katarína Kakarová, Mária Zavacká, Monika Minková
  kategória D: (8.ročník) Katarína Gramatová
  kategória E: (7.ročník) Bandiová Kamila, Vageľová Júlia, Zavacká Sofia, Sarah Viňarská kategória F: (6.ročník) Emka Jančišinová, Samuel Maliňak

  Žiačka Júlia Vageľová obsadila vo svojej kategórii tretie miesto. Srdečne blahoželám. Všetkým súťažiacim žiakom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.
  Mgr. Andrea Gonosová

   
    Karneval je presunutý na 28. februára z dôvodu predĺženia prác na rekonštrukcii podlahy telocvične.
  7.2.2019

   
  

   
  Chrípkové prázdniny

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 oznamuje, že z dôvodu náhleho zvýšenia chorobnosti a neprítomnosti žiakov v základnej a materskej škole prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 14.2.2019 do 15.2.2019 /vrátane/ v ZŠ s MŠ Havaj 7. Prerušenie bolo konzultované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku dňa 13.2.2019.
  Ing. Palička Alexander, riaditeľ ZŠ s MŠ Havaj 7

   
  Muffiny z dvojky

  Ahoj kamaráti!
  Dnešok sme si poriadne zaslúžili a užili.
  Už minulý týždeň sme sa v triede s tetou Aďou a pani učiteľkou dohodli, že si na desiatu upečieme muffiny. A aby sme sa dnes matematikou a slovenčinou nezaoberali, dohodli sme sa, že každý z nás do piatku získa minimálne tri 1, alebo 2 z rýchleho počítania, či správneho písania i/ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach. Záver získavania výborných známok bol v dnešný deň pečenia. Úvodná hodina patrila záverečnému preskúšaniu našich znalostí v daných oblastiach. Na 99% sme to zvládli na 1* a tak "Huraaa do pečenia!"
  Pekári z dvojky
  12.2.2019
        fotogaléria...

   
  Hudobná tvorivá dielňa

  V pondelok 11. februára 2019 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Havaj v čase od 12.00 – 15.00 uskutočnila Hudobná tvorivá dielňa pod vedením Mgr. Anny Knežovej, vedúcej FS Stropkovčani a dlhoročnej vedúcej FS Stropkovčan. Žiaci, ktorí majú kladný vzťah k hudbe, ale najmä k spevu sa predviedli jednou ľudovou (slovenskou, rusínskou alebo šarišskou) piesňou v sólo alebo skupinovom prevedení. Cieľom tejto akcie bolo nielen spríjemnenie fašiangového popoludnia, ale aj podchytenie šikovných a talentovaných deti. Účasť detí bola naozaj hojná a piesňový repertoár pestrý.
  Ďakujeme tete Anke za čas, ktorý si na nás našla a našim talentovaným deťom za naozaj krásny spev.
  Mgr. A. Angelovičová
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za január

  ___ - 11.2.(pondelok) - 14.2.2019(streda)
  ___ - od 7:00 do 14:30 hod.
  ___ - vedúca ŠJ
  11.2.2019

   
  Výskum

  Dnes sa nám časť triedy zmenila na výskumné laboratórium. Našim cieľom bolo zistiť, ktoré látky sa vo vode rozpúťajú. Dohodli sme si postup, zrealizovali ho, zapísali výsledky a celý výskum vyhodnotili. Takáto vedecká práca nás veľmi zaujala. Na budúce pokračujeme.
  Výskumníci z dvojky
        fotogaléria...

   
  Zdravá výživa

  Cieľom praktickej hodiny biológie v 7. ročníku je poukázať na zdravú výživu ako súčasť zdravého životného štýlu. Okrem významu, stavby a ochorení jednotlivých sústav ľudského tela sa venujeme aj praktickým aktivitám. Jednou z nich je vlastná príprava obložených chlebíkov v školskej jedálni. Príprava pozostáva od plánovania, cez nakupovanie, prípravu a konzumáciu. Tu žiaci vidia, že takáto desiata počas dňa v škole je rýchla a chutná. Pri téme tráviaca sústava poukážeme aj na konzumáciu alkoholu, energetických nápojov, chipsov a ekonomickú stránku nápojov v plechovkách, či vákuovo baleného pečiva.
  PaedDr. Anna Komišáková
        fotogaléria...

   
  

   
  Zimná krajina

  Hodiny výtvarnej výchovy priamo v prírode sme spojili s biológiou a informatikou. Na stvárnenie zimnej krajiny sme použili rôzne formy, metódy a aj výtvarné techniky. Hrejivé slnečné lúče, mrazivé počasie a kopce snehu nás vytiahli na havajské kopce. Sane nám viac slúžili na opaľovanie ako na sánkovanie, pretože sneh nám bol po kolená a sane v ňom rýchlo zapadli. Terezkin klzák nás vozil po nami vyhladenej dráhe, ale najrýchlejší bol sám, keď nám spod zadku ušiel. Napriek nie veľmi úspešnej sánkovačke naše výhľady na čarovnú zimnú krajinu boli nádherné. Dôkazom toho sú nielen pekné fotky, ale aj naše výtvarné práce.
  piataci
        fotogaléria...

   
  Šliansky Maťko, okresné kolo

  Koncom januára najlepší interpreti slovenských povestí v okrese Stropkov zahájili okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko.
  V I. kategórii naša druháčka Natálka Vageľová predniesla povesť veľmi pekne. Napriek tomu, že to bol jej debut trému prekonala a veľkou snahou o čo najlepší výkon porotu zaujala natoľko, že ju ocenila zaslúženým 3. miestom.
  O rok skúsenejšia štvrtáčkaBarborka Pavlíková svojim príjemným hláskom, šibalským úsmevom, kontaktom s publikom a krásnym prednesom vybojovala výborné 2. miesto v II. kategórii.
  Dievčatá, ďakujeme za výbornú reprezentáciu a želáme ešte veľa krásnych a užitočných zážitkov z recitovania!
  P.S. Pripravovať sa na súťaž v umeleckom prednese je veľmi náročné, ale po takomnto zadosťučinení ideme do toho opäť!
  (Ku krásnym zážitkom z prednesu a oceňovania pribudli zaslúžené zážitky z voňavého a chutného prekvapenia.)
  Mgr.R. Široká
        fotogaléria...

   
  Myslíme na vtáčiky

  Ani tento rok sme nezabudli na našich malých operencov. Keďže zem prikryla krásna biela perina, ktorá poschovávala všetky chrobáčiky, semienka a rastlinky, zhotovili sme pre nich jednoduché kŕmidlá. Stačila pomarančová kôra, drievka, špagát a semienka a hneď sme tu mali na návšteve množstvo vtáčích rodiniek. Veď, akí by sme to boli prírodovedňáci, keby sme nechali naše vtáčiky hladné? My sme im ponúkli v tuhých mrazoch semienka a oni nás obdarovali nádherným pohľadom z okna našich tried.
  A keďže nám počasie prialo, po dobre vykonanej práci sme sa posánkovali na neďalekom kopčeku. To vám bolo radosti!!!
  Prírodovedňáci
        fotogaléria...

   
  Fašiangová tvorivá dielňa

  Fašiangová tvorivá dielňa sa uskutočnila 15. januára 2019 v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.
  Pod vedením pani Heleny Petríkovej sme vyrábali vlastné sadrové odliatky svojej tváre, ktoré sme si farebne ozdobili sprejmi, flitrami, pierkami a inými ozdobami. Keďže práca so sadrou pre nás nebola novinkou, hravo sme zvládli aj odliatky plastovej misky. Tie sme si ozdobili sprejmi a servítkovou technikou. Ani sme netušili ako zaujímavo vieme využiť odpadový materiál vo svoj prospech. Krásne sklenené fľaše od džúsov sme vyčistili od nálepiek a tie sme patinovali. Potom sme ich dotvorili farbou a farebnými acrylovými sprejmi. Radosť z peknej vázy bude mať určite každá mama.
  Keďže cestu do Svidníka nemáme každý deň, radosť nám všetkým urobili nákupy a výhľady z autobusu na krásne zasneženú krajinu. Za pekne strávený deň patrí poďakovanie našej pani učiteľke PaedDr. Anne Komišákovej.
  piataci
        fotogaléria...

   
  Triedne rodičovské združenie

  ___ 16. január 2019 (streda)

  Čas: podľa pokynov v žiackej knižke.
  Miesto: v jednotlivých triedach.
  12.1.2019

   
  Šaliansky Maťko - školské kolo

  Vyhodnotenie školského kola umeleckého prednesu povestí.

  _________I.kategória
  ___1. miesto:___Natália Vageľová, II. ročník
  ___2. miesto:___Marianna Suváková, III. ročník

  ______II. kategória
  ___1. miesto:___Barbora Pavlíková, IV. ročník
  ___2. miesto:___Tereza Nogová, V. ročník
  ___3. miesto:___Jaroslava Baršayová, IV. ročník
  17. január 2019
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za december

  ___ - 15.1.2019 - 18.1.2019
  ___ - od 7:00 do 14:30 hod, vedúca ŠJ
  12.1.2019

   
  
  ___Všetko krásne v novom roku,

  ___dobrých ľudí hneď po boku.

  ___Veľa šťastia, veľa zdravia,

  ___nech sa všetky plány daria!
   
  Vianočné prázdniny

  23. december 2018 - 7. január 2019

  Vyučovanie začína 8. januára 2019 (utorok).
  21.12.2018
  _________Šťastné a veselé!   
   Sánkárska sezóna otvorená

  Dnes 18. decembra o 8.30 h sme zahájili sánkársku sezónu. Potvrdzujeme, že sane sú v najlepšom poriadku a sú správne pripravené na zimné radovánky.
  Sánkári druháci

  Ešte keby tak Perinbabka trošku hlasnejšie zahrala a Jakubko tam hore poriadne poskákal po perine.
        fotogaléria...

   
  Vo vianočnej pekárni

  napečieme za pár dní
  štrúdle, perníky aj medovníky,
  vo vianočnej pekárni - v našej školskej pekárni.

  Na Vianoce napečieme
  toľko, že to nepojeme, srdečne vás pohostíme,
  vo vianočnej pekárni!
  Pekári prvostupniari
        fotogaléria...

   
  Školská cukráreň

  12 až 15 - roční žiaci skúšajú doma mame zamiešať varešky, pomiešajú hrnce, či vykúzlia svoje cukrárske prvotiny. Aby hodiny výtvarnej výchovy a výchovy umením neboli nudné, pozbierali sme staré dobré recepty a upiekli jablkové štrúdle, jablkové koláče, jednoduché mafíny, či vianočné medovníčky. Pri kolektívnej práci je vždy dôležité urobiť si rozpočet na suroviny, rozdeliť si úlohy pri príprave a samozrejme dodržiavať bezpečnosť pri pečení. Okrem výborných cukrárskych výtvorov sa nám vždy podarilo príjemne prevoniať takmer celú školu.
  nádejní cukrári
        fotogaléria...

   
  Anjel Vianoc

  Anjelici z vločiek snehu robia bielu perinku, aby dobre zohrievala milú svätú rodinku. Najmä malé Jezuliatko uložené v jasličkách, aby mu len sladké sníčky spočinuli na očkách.
  piataci

        fotogaléria...

   
  Mikulášska zábava najmladších

  Azda najkrajším dňom v tomto školskom roku bol pre nás - najmenších žiakov našej školy 6. december.
  V tento deň sa naše pani učiteľky zmenili na nepoznanie...a vyučovanie pozostávalo zo samých výchov.
  Ako prvá sa o slovo prihlásila výtvarná výchova, na ktorej nám čertíkom pani učiteľky vyrobili rožky a čertovsky namaľovali tváre. To sa už o slovo prihlásila výchova hudobná. Zrazu sa s nami v triede „ocitli“ Miro Jaroš so svojou vločkou, Dominika Mirgová, Peter Cmorík a iní, s ktorými sme si spolu zaspievali známe vianočné piesne. Vtom medzi nás zavítal strýčko Mikuláš so svojimi pomocníkmi. A to už neostalo len pri speve. Spolu s nimi sme si v triede aj zatancovali. Odmenou nám boli samozrejme sladkosti.
  ...no a keď odišli, prišla asi najobľúbenejšia hodina všetkých žiakov - telesná výchova. Tak to ste mali vidieť!!! Disciplíny boli naozaj netradičné. Tak napr. čertovská naháňačka, zbieranie darčekov do mikulášskych vriec, beh v mikulášskych čižmách, hojdanie na lane, preteky s fúrikom, či bakuľový tanec. Bolo to úžasné!!! Toľko srandy v jeden deň sme ešte nezažili. Nuž a na záver tohto čertovsky vtipného dňa nechýbala samozrejme krátka rozprávočka.
  ....ej, keby takýchto telesno - výtvarno - hudobných dní mohlo byť v škole viac!!!
  Šťastní prváci a druháci
        fotogaléria...

   
  Stretnutie s Mikulášom

  Pod okienkom ktosi ťuká - nazerá. Biela brada až po pás, jaj veď je to Mikuláš! Naši deviataci sa každý rok podieľajú na vytvorení radostnej mikulášskej atmosféry. Tak tomu bolo aj tento rok. V priestoroch školy sme mohli stretnúť mikulášsky sprievod: anjela, čerta, soba a samozrejme Mikuláša. Prichádzali do tried na prvom i druhom stupni za sprievodu zvončekov. Prinášali radosť a odmeňovali žiakov sladkou dobrotou. Aj čert mal dosť roboty a natieral deti uhlím. Mikuláš s anjelmi však nezabudli ani na naše tety kuchárky a zavítali do priestorov školskej kuchyne. Aj pána školníka pozdravili. Rýchlo sa náhlili do škôlky, kde vyčarili úsmev na tvárach našich najmenších škôlkarov.
  Ďakujeme mikulášskemu sprievodu. Nech vládne v našich srdciach pokoj a láska. Podstatné nie sú drahé dary, len nech sa nám všetkým dobre darí.
  p. u. Gonosová a deviataci
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za november

  ___ - 10.12.2018 - 14.12.2018
  ___ - od 7:00 do 14:30 hod, vedúca ŠJ
  7.12.2018

   
  Mrázik maliar

  Po sychravých jesenných dňoch dala o sebe vedieť konečne i pani „Zima“. Veľmi sa tešíme a preto vyrážame na zdravotnú prechádzku. Slniečko nádherne svieti, , čerstvý vzduch príjemne vonia, potôčik mrzne a my obdivujeme krásy maliara Mrázika. Troška sa pošmýkame na prvej šmýkačke, ktorú nájdeme a cestou späť si odtrhneme do vázy pre šťastie imelo.
  Mrázikom vyštípaní sa s chuťou púšťame do tvorenia. Dnes to bude Mikuláš. A keďže sme prírodovedňáci, využívame odpadový materiál. Práca nám ide od ruky – obaľujeme, striháme, lepíme, ...na Mikuláša sa veeeeľmi tešíme.
  Tak ...do skorého videnia, milý deduško!!!
        fotogaléria...

   
  Rozprávkové vretienko, okresné kolo

  Už pri vstupe do CZŠ na nás čakali rozprávkoví škriatkovia, ktorí sa o nás starali počas celej súťaže. Červená Čiapočka a vlčko nás voviedli do kúzla rozprávky a vretienko rozprávok sa začalo roztáčať. Šestnásť najlepších recitátorov I. stupňa a trinásť najlepších recitátorov II. stupňa z celého stropkovského okresu podávalo krásne umelecké výkony. Vybrať tri najlepšie umelecké prednesy z toľkého množstva bola ťažká a veľmi zodpovedná úloha porotcov.
  Po dlhšom čakaní prišla radosť a odmena. Naša druháčka Viktorka Pánová vo veľkej konkurencii šikovných recitátorov porotu výrazne zaujala a získala skvelé 2. miesto. V nemalej miere ďakujeme chlapskéhu obsadeniu Samkovi Jancurovi (2.r.), Adriánovi Pančurovi (5. r.) a Tomášovi Valenčíkovi (5. r.), ktorí nás na okresnom kole tiež reprezentovali a tiež patrili vo svojich kategóriách k najmladším účastníkom.
  3.12.2019
        fotogaléria...
        odkaz na www...

   
  Nový spolužiak

  Viete, akého máme nového spolužiaka? Že nie? Tak vám ho predstavíme. Volá sa Adam, býva v kabinete biológie, je vysoký ako dospelák a celý v sivo-bielom outfite.
  Ešte stále ste na to neprišli?
  Nevadí, už vám to prezradíme...
        fotogaléria...
  Kamaráti druháci

   
  Čistička odpadových vôd Stropkov

  V rámci predmetov chémia, geografia a biológia sme sa v pondelok 26. novembra 2018 vybrali do čističky odpadových vôd. Do Stropkova sme sa odviezli spojovým autobusom a potom sme prešli pešo chodníkom do cieľa našej exkurzie. V priestoroch čističky nás privítala pani Ing. Štefaníková, ktorá nám čističku opísala a všetko podrobne vysvetlila. Naučili sme sa, že odpadová voda sa čistí najskôr mechanicky a potom biologicky a chemicky. Na všetky tri spôsoby čistenia vody sú stroje a prístroje, ktoré to zaznamenávajú. Počasie nám počas exkurzie neprialo, voda sa nám predstavila aj v inej podobe, vo forme dažďa. V čističke nám najviac prekážal zápach, ktorý je typický pre odpadovú vodu. Čistenie vody končí odtokom čistej vody dlhým potrubím do rieky Ondava. Do školy sme sa vrátili premočení a premrznutí, ale s pocitom, že lepšie je raz vidieť ako sto krát počuť. Na záver všetkých siedmakov a ôsmakov potešil darček od našej sprievodkyne vo forme skicárov a horúci čaj v teple našej školy.
  Kamila Bandiová a Sofia Zavacká, 7. ročník
        fotogaléria...

   
  Spoznaj Československú republiku

  Dňa 16.11.2018 sa v triede 8. ročníka uskutočnila súťaž pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a ukončenia Prvej svetovej vojny. Bola zábavným spestrením týždňa. Odhaľovali sme význam českých slov, predmetov používaných v domácnostiach, skladali mapu ČSR a slová československej hymny, pomenúvali osobnosti na fotografiách a zisťovali ich funkcie v československej vláde i veľa ďalších úloh. Zábavná bola disciplína, v ktorej sme k archaickým názvom vyučovacích predmetov ako vierouka, mravouka, počtoveda, silospyt, lučba a pod. dopĺňali ich súčasné pomenovania a potom ich prepisovali redisovým a plniacim perom. Čo bolo dosť náročné. Niektorí súťažiaci nevedeli naplniť atramentové pero a prsty mali špinavé od atramentu a tušu. Chlapcov najviac zaujali úlohy zamerané na bojové stroje a plyny použité počas vojny.
  Ďakujeme pani učiteľke Gonosovej a Šalatovej za prípravu zaujímavej súťaže.
  Žiačky 9. ročníka
        fotogaléria...

   
  Testovanie 9

  3. apríl 2019 (streda)

  Základné informácie o testovaní deviatakov v tomto školskom roku sú zverejnené na stránke www.nucem.sk:
        odkaz na www...
  Náhradný termíntestovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utrok, streda) v Prešove.
  28.11.2018

   
  Rozprávkové vretienko

  Kto by už nemal rád rozprávky. Ale vedieť rozprávku predniesť tak, aby sme zaujali poslucháčov je ozajstná drina. Dnes takýto výkon podali piati odvážlivci z 1.stupňa a naozaj bolo čo počúvať. Nepotrebný trolejbus zachránili v múzeu, odvážny balónik vyletel vysoko, psíček skvelo nakúpil, kozička Zuzička už nečmára do kníh a pyšné žubrienky "dostali po nose".
  Záver rozprávkových zážitkov patril oceňovaniu a krásnym odmenám, za ktoré ďakujeme darkyni - dobrosrdečnej a štedrej Adelke.
  ___
  ___ Vyhodnotenie I. kategórie (2 - 4. ročník)
  ___1. miesto___Viktória Pánová II. roč.
  ___2. miesto___Samuel Jancura II. roč.
  ___3. miesto___Jaroslava Baršayová IV. roč., Hugo Angelovič II. roč.
  ___Cena poroty___Barbora Pavlíková IV. roč.

  Viktorke a Samkovi držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 30. novembra v CZŠ v Stropkove.
  23.11.2018
        fotogaléria...

   
  Včely očami detí

  30. novembra a 1. decembra sa v Stropkove uskutoční výstava včelárov spojená s predajom medu, pečením medovníkov a výstavou výtvarných prác, do ktorej sme sa zapojili aj my. Veríme že naše spoločné výtvarné dielko poteší všetkých návštevníkov.
  Výtvarníci z druhého ročníka
  23.11.2018
        fotogaléria...

   
  Prírodovedňáci

  ...a opäť jedno vydarené popoludnie ...
  Ako ináč, ak nie v prírode. Dnes nás nohy zaviedli len kúsok od Havaja. Stručne sme si zopakovali pravidlá cestnej premávky, pobehali po lúke, nazbierali suché konáre , dosýta sa nadýchali čerstvého vzduchu. Keďže máme oči vždy otvorené , nedalo nám a pozbierali sme aspoň zopár odpadkov , ktoré ležali na okraji vozovky. Veď prečo nespojiť príjemné s užitočným?
  Po príchode do školy nám pani učiteľka uvarila voňavý čaj (zo šípok, ktoré sme si minule sami natrhali) a kým vychladol , nazbierané konáre sme natreli bielou temperou a naaranžovali do vázy.
  Prírodovedňáci - upratovači
  21.11.2018
        fotogaléria...

   
  Kúzelníčka jeseň

  Teplé lúče novembrového slniečka opäť nenechali deti prírodovedného krúžku nečinne sedieť. Vôňa hríbov a jesenného lístia nás vylákala do neďalekého lesa. Aj keď sa nám všetky hríby schovali, vôbec to neubralo na našej dobrej nálade. Veď príroda ponúka aj iné dobroty. Lúka nám dala voňavú mätu, kríčky ponúkli červené šípky, stromy čerstvý vzduch, turistika nové zážitky a úžasnú energiu do ďalších dní.

  ...teraz už len všetko starostlivo vysušiť na voňavý čajík....a zima môže prísť.
  Prírodovedňáci z 1. a 2. ročníka
        fotogaléria...

   
  Deň jablka

  ...vraví sa: „Každý deň jablko - od lekára ďaleko!“

  Dňa 21. októbra si pripomíname svetový deň jabĺk. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Ani my, žiaci prírodovedného krúžku, sme na toto voňavé ovocie nezabudli. Najprv sme si o tomto blahodárnom ovocí porozprávali, potom sme spoločnými silami namaľovali nádhernú jabloň a nakoniec – samozrejme - nechýbala ochutnávka rôznych odrôd jabĺk.
  Prírodovedňáci - ochutnávači
        fotogaléria...

   
  Vyplácanie cestovného za september a október

  ___ - 12.11.2018 - 13.11.2018
  ___ - od 7:00 do 15:00 hod, vedúca ŠJ

   
  Riaditeľské voľno

  29.10. 2018 (pondelok)- riaditeľské voľno pre žiakov MŠ a ZŠ, t.j. nevyučuje sa.

  Štátny sviatok

  30.10. 2018 (utorok) - štátny sviatok, nevyučuje sa.

  Jesenné prázdniny

  31.10. - 2.11.2018 - jesenné prázdniny.
  Vyučovanie po prázdninách začína v pondelok 5. 11. 2018.
  24.10.2018

   
  Dobrodružné kino

  Dobrodružstvo začína. Cestá je veľmi kľukatá, kopcovitá, naše brušká majú čo robiť, aby ju zvládali. A je to tu! Náročnosť cestovania má svoje dôsledky. Do kina prichádzame o 15 minút neskôr. Avšak vďaka veľkej ochote a trpezlivosti všetkých prítomných nie sme o nič ukrátení. Ďakujeme pani kinárky a pani učiteľky z ďalších škôl!
  Krásne a veselé filmové dobrodružstvo o priateľstve, odvahe a radosti z objavovania bolo skvelé. Mladý šikovný Yeti našiel niečo o čom si myslel, že neexistuje, človeka – piadinôžku. A viac už neprezradíme, pretože by ste prišli o veľmi pekný filmový zážitok. Neváhajte, pozrite si to. My pokračujeme v dobrodružstvách.
  Čaká nás ešte Dráčik, usilovné nakupovanie v ňom a samozrejme kľukatá a kopcovitá cesta domov.
  Prvostupniari
        fotogaléria...

   
  Tekvicové lampáše z I.stupňa


  Jesenný festival dýň - tekvicových lampášov - sa uskutoční vo štvrtok 25. októbra od 14:00 do 17:00 h v triede na dolnej chodbe.

  Tvoriť budeme z dýň, tekvíc a rôznych iných prírodnín, ktoré si donesiete. Nezabudnite na kahanček a malý olovrant.

  Dovytvárania!
  22.10.2018

   
  Krajina a jej premeny

  Školský výtvarný plenér sa po dohode s pani starostkou Annou Bandiovou uskutočnil v piatok 12.10.2018 v malebnej dedine Malá Poľana, ktorú práve ona spravuje.
  Dievčatá a chlapci zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa do 1. ročníka školského výtvarného plenéra prihlásili s veľkým nadšením v počte 21. Spojovým autobusom po 3. vyučovacej hodine sme sa presunuli do Malej Poľany, kde na nás čakala Kamilka, mamkina pomocníčka a naša šikovná výtvarníčka. Zaviedla nás do kultúrneho domu / bývala škola /, kde na nás čakala usmievavá pani starostka. V starej piecke praskalo drevo a bolo cítiť príjemnú atmosféru. Rozdali sme si A3 výkresy, ktoré sme nalepili na kartóny a tie nám slúžili ako podložka. Každý si doma nachystal niečo po zub, dobrú hudbu a samozrejme potrebné výtvarné pomôcky. Rozdelili sme sa do dvojíc alebo trojíc a rozpŕchli do čarovnej jesennej prírody, keďže témou plenéra bola práve Krajina a jej premeny. Po 3 hodinách aktívneho tvorenia v prírode sme sa všetci opäť stretli v priestoroch kultúrneho domu, kde sme si pochutili na teplom čaji, sladkom keksíku a chutných makových závinoch. Všetci sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie poroty / učiteľka, vychovávateľka a starostka s umeleckým vzdelaním /. Vecné ceny boli určené len pre troch výhercoch. Dve výtvarníčky potešila menšia pozornosť ako cena poroty. Všetky práce však boli nádherné a originálne. Bolo vidieť, že sa nikto neflákal, ale poctivo na svojom výtvarnom diele pracoval.
  Čas nám plynul veľmi rýchlo, ale napriek tomu sme sa všetci tešili domov, keďže nás čakal teplý a oddychový víkend.
  PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj
        fotogaléria...

   
  Matej Tóth v Havaji

  3.10.2018 k nám do školskej telocvične zavítal najúspešnejší slovenský atlét Matej Tóth. Privítali sme ho tradičným spôsobom a to chlebom a soľou a peknou rytmickou piesňou, ktorú poznala celá škola. Všetci sme boli veľmi radi, že môžeme naživo vidieť tak významného človeka. Priniesol nám aj darček, bola to stopa jeho topánky. Rozprával nám o jeho súkromnom ale aj športovom živote. Neskôr sme sa ho pýtali rôzne zaujímavé otázky, napr. Kedy chodí spať? Ako často trénuje? Ako sa stravuje ? Ako vyzerá jeho tréning ? Po skončení rozhovoru sme sa spolu s Matejom odfotografovali. Žiaci sa tešili aj z kariet s jeho podpisom. Veľkú radosť mali hlavne deti z prvého stupňa, ktoré sa dozvedeli, že budú mať možnosť počas školského roka trénovať s novými pomôckami a pravidelne športovať pod dohľadom vyškoleného trénera. Bol to super zážitok a dúfame, že aj pre Mateja to bolo zaujímavé a páčilo sa mu u nás. Prajeme si, aby sme aj na ďalší rok vyhrali súťaž a mohli tak znovu privítať Mateja u nás v škole. Ďakujeme však aj rodičom, starým rodičom, blízkym i kamarátom, lebo bez ich každodenného hlasovania by sme túto súťaž nevyhrali. Nebolo by ani tak pekne stráveného času a zážitkov, ktoré nám zostanú na celý život.
  Júlia Vageľová, 7. ročník
  8.10.2017
        fotogaléria...

   
  Plenárne rodičovské združenie

  ___ 11. október 2018 o 15:00 hod. v školskej jedálni

  Po skončení plenárneho RZ nasledujú triedne RZ v triedach jednotlivých ročníkov.
  4.10.2017

   
  Matej Tóth u nás v škole

  3. októbra o 9.00 h medzi nami privítame najúspešnejšieho slovenského atléta (chodca) - OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA (Rio 2016) - MAJSTRA SVETA (Peking 2015) - aktuálne čerstvého VICEMAJTRA EURÓPY (Berlín 2018) - MATEJA TÓTHA.
  Jeho návšteva súvisí s odovzdaním grantu na Športovú akadémiu Mateja Tótha. Vďaka každodennému hlasovaniu rodičov, priateľov, žiakov i učiteľov naša škola získala 1. miesto v súťaži O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA, t.j. získali sme športové tréningy pre žiakov I. stupňa na celý školský rok zadarmo.
  19.9.2018 ___Viac o Akadémii Mateja Tótha:
        odkaz na www...
  ___Viac o Matejovi Tóthovi:
        odkaz na www...
        odkaz na www...
        odkaz na www...
        odkaz na www...
  Fotodokumentácia so stretnutia s Matejom Tóthom:
        fotogaléria...

   
  Vlastivedno-prírodovedná exkurzia

  V stredu 26.09.2018 sa žiaci z 5. – 9. ročníka spoločne so svojimi vyučujúcimi vybrali do Starej Ľubovne. Našim cieľom bolo dobyť Ľubovniansky hrad a prezrieť si skanzen ľudovej kultúry pod hradom. ___Poučení ako sa máme primerane počasiu obliecť a zbaliť sa na cestu sme ráno o 7:30 mohli objednaným autobusom vyraziť. Cesta trvala asi 2 a pol hodiny, ale čaro jesene stálo za výhľady z autobusu. Vystúpili sme na plánovanom mieste a za doprovodu hradnej hudby sme kráčali na hrad. Na nádvorí si niektorí žiaci zahrali veľký šach. O pár minút neskôr nás privítala sprievodkyňa. A naša exkurzia sa mohla začať. Prešli sme skoro celým hradom. Mohli sme vidieť ako ľudia kedysi na hrade žili a tiež veľa historických exponátov. Nakoniec sa s nami sprievodkyňa rozlúčila a my sme vo dvoch skupinách mohli vystúpiť aj na vyhliadkovú vežu, odkiaľ sme mali super výhľady na široké okolie, zasnežené Tatry aj Tri koruny v Pieninách. Po prehliadke hradu sme sa presunuli do skanzenu, ktorý bol veľmi pekný. Je zaujímavé vidieť ako naši predkovia žili. Keď bol niekto z nás smädný alebo aj hladný mohol sa občerstviť v Reštaurácii u grófky Izabely, ktorá bola hneď vedľa skanzenu. ___Cesta domov bola veľmi príjemná, spievali sme si, rozprávali sme si zážitky a objavili sme aj zrúcaniny hradov Plaveč a Zborov. Napriek prijemnému dňu sme sa všetci tešili domov. Ďakujeme našim učiteľom, že boli ochotní s nami stráviť tak čarovný jesenný deň.
  Alexandra Kretová, Tomáš Kocan, Amália Goroľová, 9. ročník
        fotogaléria...

   
  BIO a VYV 5

  Teplú septembrovú stredu sme využili vo svoj prospech a tak sme sa po 3. vyučovacej hodine vybrali spojovým autobusom aj s p. uč. Komišákovou do Stropkova. Najskôr sme si prezreli obnovený Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda. Tu sme sa dozvedeli, čo sú maľby, fresky, mozaika a ikony. Výzdobu sme si porovnali hneď s rímskokatolíckym kostolom vedľa ZOO, pre ktorý sú typické sochy. Najväčšia zábava bola v ZOO parku, kde sme si prezreli zvieratá. Tie sme mohli aj kŕmiť. Dali sme si pohár horúcej čokolády a zahrali sme sa na hojdačkách a preliezkach. Naše kroky potom smerovali do kaštieľa a kultúrneho strediska. V rámci hodín výtvarnej výchovy sme navštívili poplénerovú výstavu. Historické a kultúrne pamiatky sme si reálne pozreli v meste a potom na výstave z leta pod názvom Karpatské výtvarné plenéry. Páčila sa nám aj výstava výtvarných prác insitného maliara Miroslava Potomu. Každý z nás si vybral svoju naj prácu. Obdivovali sme prírodu, pestrosť farieb a známe miesta. Samozrejme naše putovanie sa nezaobišlo bez dobrej zmrzliny, chutného koláča a nákupov pre štvornohých miláčikov.
  piataci
        fotogaléria...

   
  Žltka a Hnedko

  "Ahojte, predstavujeme vám jesennú princeznu Žltku a jej bračeka Hnedka. Viete podľa čoho sme im dali meno?"
  Druháci
        fotogaléria...

   
  Výtvarný plenér

  Maľovanie krajiny priamo v prírode bolo náročnejšie, avšak aj veľmi zaujímavé.
  Druháci
        fotogaléria...

   
  Biela pastelka

  Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje už 17. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom.
  Dňa 21. septembra 2018 /piatok/ budú dobrovoľníčky (žiačky 9. ročníka) oslovovať žiakov školy i obyvateľov obce a ponúkať im plastové spinky vo forme bielej pastelky za dobrovoľný príspevok.
  Všetkým darcom ďakujeme.
        fotogaléria...

   
  Testovanie 5

  V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Na stránke www.nucem.sk je zverejnený dokument Základné informácie k Testovaniu 5-2018, ktorý spolu ďalšími organizačnými pokynmi a špecifikáciami testov nájdete na spomínanej stránke v časti Dokumenty > Testovanie 5-2018.

  ___Stránka Núcemu tu:
        odkaz na www...
  ___Dokumet tu:
        odkaz na www...
  13.9.2018

   
  

  V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v telocvični školy.
  30.8.2018
        fotogaléria...

   
  O2 športová akadémia Mateja Tótha

  Milí žiaci, rodičia, priatelia, podporte prosím dobrú vec - hlasujte , aby sme pre žiakov 1. - 4. ročníka získali športové tréningy na celý rok zadarmo. Hlasovať môžete tu:
        odkaz na www....
  Alebo na www.dobravec.o2., kde v časti pre základné školy kliknete na červený rámček s nápisom Hlasovať..., vyhľadáte si našu školu (ZŠ s MŠ Havaj), vložite svoje t. č., na ktoré vám príde potrebný kód na hlasovanie. Ten vpíšete do príslušného okienka, odošlete, a je to!
  HLASUJTE, prosím, KAŽDÝ deň do 30.6.2018.
  ĎAKUJEME
  MÁME TO!!!

  VĎAKA Vašim hlasom sme získali 1. miesto! Športová akadémia Mateja Tótha v školskom roku 2018/2019 je naša! Boli ste skvelíííí!
  25.8.2018